Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne § 7 ust. 2  rozporządzenia  z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego § 7 ust. 2. Ewaluacja zewnętrzna obejmuje:1) zbieranie i analizowanie...

PORADA PRAWNA

16 grudnia 2009 Nadzór pedagogiczny

Jaką powinnam sporządziś dokumentację (narzędzia) dotyczącą ewaluacji wewnętrznej?

§ 7 ust. 2  rozporządzenia  z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

 

§ 7 ust. 2. Ewaluacja zewnętrzna obejmuje:

1) zbieranie i analizowanie informacji w obszarach wymienionych w ust. 1;

2) ustalanie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań, o których mowa w ust. 4, w obszarach wymienionych w ust. 1.

§ 7 ust. 4. Wymagania, które muszą być spełnione w obszarach, o których mowa w ust. 1, dla ustalenia poziomu D i poziomu B określa załącznik do rozporządzenia.

§ 7. 1. Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w następujących obszarach:

1) efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;

2) procesy zachodzące w szkole lub placówce;

3) funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów;

4) zarządzanie szkołą lub placówką.

 

 

Docelowo ewaluacja działalności edukacyjnej (rozumianej znacznie szerzej niż działalność dydaktyczna) szkół i placówek jest praktycznym badaniem oceniającym, które ma prowadzić do określenia stopnia spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań stawianych przez państwo na podstawie oceny przebiegu procesów, a także efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków działania szkoły lub placówki, jakości zarządzania i jej funkcjonowania w środowisku.Szkoła/placówka realizuje także inne cele, więc ewaluacja wewnętrzna powinna odpowiedzieć także na pytanie, w jakim stopniu szkoła osiągnęła te cele.

 

 

Należy pamiętać, że:

§ 20. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT