Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W przypadku zwolnienia nauczyciela z przyczyn organizacyjnych (na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela) odprawy przysługujące nauczycielom różnią się, w zalezności od...

PORADA PRAWNA

21 kwietnia 2015 Kadry

Z uwagi na mniejszą liczbę potencjalnych uczniów w zespole szkół przewidywana jest reorganizacja szkoły. W szkole będzie brakować godzin dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Jaka będzie przysługiwać odprawa ( 3 czy 6 miesięczna) nauczycielowi uczącemu przedmiotów zawodowych- teoretycznych i który jednocześnie ma uprawnienia do matematyki, ale jej obecnie nie uczy. Nauczyciel nabył prawa emerytalne już wcześniej. W planie na przyszły rok dla zawodowców będzie duża liczba godzin ponadwymiarowych.

W przypadku zwolnienia nauczyciela z przyczyn organizacyjnych (na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela) odprawy przysługujące nauczycielom różnią się, w zalezności od sposobu nawiązania stosunku pracy:
- nauczyciel zatrudniony przez mianowanie - 6-miesięczna odprawa
- nauczyciel zatrudniony na umowę o pracę - odprawa z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tj. w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 

Jeżeli nauczyciel dodatkowo przejdzie na emeryturę, to przysługiwać mu będzie jeszcze odprawa emerytalna w wysokości określonej w Karcie Nauczyciela:
- dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia - jeżeli przepracował w szkole mniej niż 20 lat,
- trzymiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia - jeżeli przepracował w szkole co najmniej 20 lat.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT