Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYAwans zawodowy

 1. Porozumienie zmieniające awans

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 3 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 2. Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dowodami w sprawie postępowania o wydanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 3. Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 4. Wyrażenie zgody na odbycie dodatkowego stażu w związku z nieuzyskaniem akceptacji komisji kwalifikacyjnej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 5. Wniosek o wydanie przez radę rodziców opinii w przedmiocie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 6. Wezwanie do wprowadzenia zmian w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 7. Wezwanie do wprowadzenia zmian w projekcie planu rozwoju zawodowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 8. Powiadomienie organu o terminie i miejscu prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 9. Informacja o powierzeniu funkcji opiekuna stażu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 10 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 10. Informacja o rozpoczęciu stażu i przydzieleniu opiekuna stażu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 11. Otwarcie stażu i przydzielenie opiekuna stażu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 0
 12. Uchwała Rady Rodziców szkoły lub przedszkola w sprawie wyrażania opinii w związku z dokonywaną oceną pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 13. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 14. Zmiana opiekuna stażu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 15. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 16. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego – nauczyciel wspomagający

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 17. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 18. Procedura w sprawie awansu zawodowego nauczycieli (stan prawny na dzień 19 marca 2021 r.)

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 26
 19. Zaświadczenie komisji kwalifikacyjnej o wyniku postępowania kwalifikacyjnego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 20. Ocena dorobku zawodowego po odbyciu stażu na nauczyciela kontraktowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 21. Ocena dorobku zawodowego po odbyciu stażu na nauczyciela dyplomowanego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 22. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień nauczyciela mianowanego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 23. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego – przedszkole

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 24. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – przedszkole

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 25. Zaświadczenie dyrektora szkoły po zakończonym stażu na nauczyciela mianowanego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 26. Opis i analiza wymagań na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego – dla dyrektora przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 27. Sprawozdanie dyrektora z 3 lat działalności – awans dyrektora

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 10
 28. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 29. Zgoda dyrektora na odbycie dodatkowego stażu na stopień nauczyciela mianowanego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 30. Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 31. Zarządzanie dyrektora szkoły w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 32. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 33. Wniosek o przyznanie nagrody organu prowadzącego dla dyrektora

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 34. Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 35. Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 11 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 36. Wniosek o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 37. Wniosek – awans na mianowanie

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 16 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 38. Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 8 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 39. Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 40. Plan doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczyciela przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 41. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 42. Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły od 01.09.2018 r.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 43. Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 44. Informacja o przerwaniu stażu nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 16 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 45. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 16 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 8
 46. Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 16 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 47. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – nauczyciel wychowania fizycznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 8
 48. Wniosek nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 49. Informacja dla nauczyciela o ponownym odbyciu stażu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 50. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – nauczyciel religii

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 6
 51. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 6
 52. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 53. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela kontraktowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 54. Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 55. Decyzja dyrektora w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 56. Procedura awansu zawodowego na stopien nauczyciela mianowanego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 6
 57. Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 6
 58. Wzór pisma przekazującego odwołanie nauczyciela od decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 59. Zawiadomienie nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 60. Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 61. Protokół z posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

  Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego sporządza się protokół. Poniżej zamieszczamy protokół do pobrania

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 11 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 62. Powierzenie stanowiska dyrektora

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 13 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 63. Pismo do nauczyciela w sprawie braków formalnych wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

  Nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Wniosek ten jest analizowany. Jeżeli nie spełnia wymagań formalnych, wówczas należy wskazać stwierdzone braki i wezwać nauczyciela (pismem) do ich usunięcia w terminie 14 dni. W piśmie należy pouczyć nauczyciela, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 64. Wniosek o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę

  Nagroda organu prowadzącego szkołę może być przyznana nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły. Jest ona przyznawana zazwyczaj przy okazji uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej. Poniżej prezentujemy wzory wniosków o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 65. Wniosek nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

  Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać dane osobowe kandydata do Medalu oraz uzasadnienie jego kandydatury. Wniosek powinien być zgłoszony nie później niż do 31 marca danego roku kalendarzowego. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 66. Wniosek nauczyciela kontraktowego o staż na stopień nauczyciela mianowanego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 11 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 67. Rejestr otrzymanych nagród i odznaczeń

  Rejestr otrzymanych nagród i odznaczeń przez nauczycieli i innych pracowników szkoły pozwala na uporządkowanie informacji, który pracownik i kiedy otrzymał nagrodę ze specjalnego funduszu nagród lub medal, order, czy też odznaczenie.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 68. Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu sporządzony przez opiekuna stażu

  Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu przygotowuje opiekun stażu. Następnie przedstawia go dyrektorowi szkoły. Ma na to 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.  

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 69. Pismo dyrektora szkoły informujące o przerwaniu stażu nauczyciela

  W przypadku trwającej dłużej niż rok nieobecności w pracy nauczyciela kontraktowego, odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego, nauczyciel ten musi ponownie odbyć staż w pełnym wymiarze. Dotyczy to sytuacji, kiedy nieobecność ta spowodowana jest chorobą, zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy czy też urlopem innym niż wypoczynkowy. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 70. Zgoda na odbycie dodatkowego stażu na stopień nauczyciela mianowanego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 11 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 71. Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 11 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 72. Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 11 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 73. Wzór zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 11 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 74. Ocena dorobku zawodowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 75. Plan doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli przedszkola

  Nadzór dyrektora przedszkola obejmuje wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań m.in. poprzez organizowanie szkoleń i narad oraz motywowanie nauczycieli do doskonalenia i rozwoju zawodowego. Przy opracowaniu plan nadzoru należy również zaplanować doskonalenie i dokształcanie się członków Rady Pedagogicznej. Wzór takiego planu prezentujemy poniżej.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 76. Wzór rocznego sprawozdania nauczyciela za okres stażu

  Wzór rocznego sprawozdania nauczyciela stażysty za okres stażu. Wyszczególnione są informacje statystyczne, stopień realizacji zadań oraz ocena poziomu spełnienia wymagań niezbędnych zawartych w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego nauczycieli z dn. 1.03.2013 r.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Marzec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 6
 77. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego w przedszkolu (uwzględniający pierwsze wymaganie rozporządzenia na stopień nauczyciela kontraktowego) – przykład

   

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT