Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY

EIPD nowa jakość doradztwa zawodowego – program do aktywizacji zawodowej osób do 25 roku życia. Zapraszamy na bezpłatną konferencję dotycząca działania programu – 22 czerwca Wrocław.

Więcej


Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

  Komentarz do zmian warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego – nowe rozporządzenie.

  8 lipca 2015 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 959 rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego – weszło w życie z dniem 1 września 2015 r.,

  Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) i stanowi uzupełnienie zapisów rozdziału 3b ustawy o systemie oświaty.

  Jest jednym z trzech rozporządzeń zastępujących rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83, poz. 562 ze zm.), które utraciło moc na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

  Najważniejsze nowości dotyczące warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego:

  1) ujednolicono terminy ogłaszania przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikatów dotyczących sprawdzianu i egzaminów - każdego roku do dnia 10 września (w tym roku ukazały się na stronie internetowej CKE już 9 września),

  2) określono przypadki wynikające ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia lub absolwenta uprawniające do ubiegania się o przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminów w miejscu innym niż szkoła i trybu postępowania w tej sprawie,

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 25 czerwca 2015
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2015 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT