Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych

  Komentarz do zmian dotyczących nowych ramowych statutów szkół i placówek artystycznych


  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał w dniu 5 listopada 2014 r. rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1646) – wchodzi w życie 11 grudnia 2014 r. (zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie MK z dnia 31 sierpnia 2005 r. o tym samym tytule (Dz. U. Nr 181, poz. 1507, z późn. zm.).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 5 listopada 2014
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 17 grudnia 2014
  Określenie terminu wystawienia ocen klasyfikacyjnych
 • 18 grudnia 2014
  Potwierdzenie przez rodziców uczniów przyjęcia informacji o ocenach niedostatecznych. Termin ustala dyrektor szkoły
 • 19 grudnia 2014
  Zatwierdzenie planu finansowego
 • 22 grudnia 2014
  Początek zimowej przerwy świątecznej
 • 30 grudnia 2014
  Wyrażenie opinii o planie finansowym przez radę pedagogiczną i radę szkoły i przedszkola
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com