Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

  Komentarz do zmiany ustawy o bezpiecznym żywieniu w szkołach i placówkach publicznych.

  Parlament w dniu 28 listopada 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
  Ustawa została zamieszczona w Dz. U. z 9 stycznia 2015 r. - poz. 35, a wchodzi w życie 1 września 2015 r.
  Dotychczasowa podstawa prawna - ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jest oparta o Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm. w: 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511; 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016 oraz 2014 r. poz. 1662 i 1722.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 8 stycznia 2015
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 30 stycznia 2015
  Sporządzenie sprawozdania finansowego. Termin ustala organ prowadzący
 • 2 lutego 2015
  Początek ferii zimowych w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim
 • 3 lutego 2015
  Powołanie zastępcy przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego ds. przeprowadzenia sprawdzianu. Termin: Dwa miesiące przed terminem sprawdzianu
 • 4 lutego 2015
  Zamówienie druków szkolnych. Termin ustala dyrektor szkoły
 • 5 lutego 2015
  Ocena śródroczna dokumentacji nauczycieli w ramach kontroli nadzoru pedagogicznego (dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć lekcyjnych, dokumentacji przebiegu nauczania). Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com