Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Analiza zawartości ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

  Komentarz – analiza zawartości ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

  I. 29 listopada 2017 r. opublikowano ustawę z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 - wchodzi w życie częściowo 14.12.2017 r., 1.01.2018 r., 1.09.2018 r. i później) – zmienia 13 ustaw – przyjrzyjmy się zawartości ustawy według stanu na dzień ogłoszenia i według dotychczasowych rozdziałów:

  1. Rozdział 1 - Przepisy ogólne – 6 artykułów – całość obowiązuje od 1.01.2018 r.

  2. Rozdział 2 - Część oświatowa subwencji ogólnej – 2 artykuły – całość obowiązuje od 1.01.2018 r.

  3. Rozdział 3 - Finansowanie niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne – 41 artykułów – obowiązuje od 1.01.2018 r. poza art. 35 ust. 4 i 5, który wchodzi w życie 1.01.2019 r., a dotyczy:

  dotacji przekazywanej na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach, która może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 7 grudnia 2017
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Komunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT