Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014r. Pozycja 803)

  Komentarz dotyczący nauki języka obcego w przedszkolu oraz kwalifikacji nauczycieli prowadzących zajęcia języka obcego w przedszkolu (innej formie wychowania przedszkolnego).

  Minister Edukacji Narodowej podpisała w dniu 30 maja 2014 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – zał. nr 1 (Dz. U. z 2014 r. poz. 803).

  Zmieniona podstawa programowa wychowania przedszkolnego w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym skutkuje wprowadzeniem:
  1) z dniem 1 września 2015 r. obowiązkowych zajęć języka obcego dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, 
  2) z dniem 1 września 2017 r. obowiązkowych zajęć języka obcego dla wszystkich dzieci realizujących wychowanie przedszkolne.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 2 czerwca 2014
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 4 marca 2015
  Powołanie zastępcy przewodniczącego i członków zespołu egzaminacyjnego, przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych. Terminy ustala dyrektor szkoły
 • 4 marca 2015
  Przekazanie zdającym treści komunikatu Dyrektora OKE o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w czasie części pisemnej egzaminu maturalnego. Terminy ustala dyrektor szkoły
 • 4 marca 2015
  Powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego i wyznaczenie przewodniczących tych zespołów
 • 6 marca 2015
  Wypłata pracownikom szkoły dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Termin ustala organ prowadzący i dyrektor szkoły, oraz przedszkola
 • 9 marca 2015
  Wystąpienie do związków zawodowych o przedstawienie wykazu pracowników objętych ochroną związkową. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com