Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 16 września 2016

  Komentarz do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe opublikowanej 16 września 2016 r. – losy kadry szkół wygaszanych oraz przekształcanych.
  16 września 2016 r. opublikowano projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Projektowana ustawa (obecnie skierowana do konsultacji) ma wchodzić w życie sukcesywnie od 1 września 2017 r. do 1 czerwca 2022 r.

  I. Projekt ustawy zawiera 333 artykuły określające:

  1. zmiany 115 ustaw (w tym wcześniej wymienione oraz np. o systemie informacji oświatowej, o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, Kodeks pracy i innych),
  2. od art. 116 do 129 - sytuację nauczyciela lub innego pracownika szkoły w której kształcenie jest wygaszane,
  3. od art. 130 - przekształcanie szkół w okresie od 2017 r. – formuła dla publicznych i niepublicznych, sytuacja nauczyciela i innego pracownika, rekrutacja, organizacja egzaminów, podręczniki i inne materiały edukacyjne.

  II. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach funkcjonujących w ramach obecnego systemu oświaty z urzędu staną się nauczycielami szkół utworzonych w ramach nowego systemu. Oznacza to, że z mocy prawa nauczyciele dotychczasowych:

  1. 6-letnich szkół podstawowych staną się nauczycielami 8-letnich szkół podstawowych,
  2. zasadniczych szkół zawodowych staną się nauczycielami branżowych szkół I stopnia,
  3. czteroletnich techników staną się nauczycielami pięcioletnich techników,
  4. trzyletnich liceów ogólnokształcących staną się nauczycielami czteroletnich liceów ogólnokształcących.

  III. Nauczyciele gimnazjów wygaszanych:

  1. zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony (bez względu na wymiar zatrudnienia), których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, zostaną przeniesieni w stan nieczynny,
  2. w przypadku niewyrażenia przez nauczyciela zgody na przejście w stan nieczynny, stosunek pracy zostanie z nim rozwiązany z końcem roku szkolnego,
  3. w przypadku braku możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze, nauczyciel będzie mógł wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia,
  4. wraz z końcem roku szkolnego 2018/2019, z nauczycielami zatrudnionymi w gimnazjach zostanie rozwiązany stosunek pracy oraz otrzymają oni odprawę z tego tytułu.

  czytaj dalej >>

  Projekt 16 września 2016
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 27 października 2016
  Kontrola druków ścisłego zarachowania – świadectwa promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje uczniowskie, książeczki ZUS, itp. Termin ustala dyrektor szkoły
 • 31 października 2016
  Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 1 listopada 2016
  Analiza wykonania budżetu w kończącym się roku budżetowym, dokonanie niezbędnych korekt, ustalenie listy możliwych wydatków. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 4 listopada 2016
  Udostępnienie informacji o sprawach publicznych (BIP).
 • 9 listopada 2016
  Próbny egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych (język polski, historia, WOS). Termin ustala dyrektor OKE.
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT