Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY

Lunch24.pl aplikacja, która ułatwia szybkie zamawianie posiłków online dla placówek posiadających własną stołówkę jak i korzystających z usług firm cateringowych.


Więcej


Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu

  Komentarz do nowego rozporządzenia w sprawie przechodzenie ucznia ze szkoły jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu


  28 sierpnia 2015 r. opublikowano w Dz. U. poz. 1248 rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu , które zostało wydane na podstawie art. 20zh ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) i weszło w życie z dniem 1 września 2015 roku.

  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem MEN z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły (Dz. U. z 2015 r. poz. 24), które obowiązywało zaledwie 8,5 miesiąca i straciło moc z dniem 1 września 2015 r.

  Obecne rozporządzenie określa w stosunku do poprzedniego większą ilość przypadków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 13 sierpnia 2015
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 27 listopada 2015
  Przedstawienie wniosków do planu finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Termin ustala organ prowadzący.
 • 30 listopada 2015
  Sporządzenie i przesłanie do OKE listy uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 • 2 grudnia 2015
  Określenie terminu wystawienia ocen klasyfikacyjnych i terminu zebrania plenarnego rady pedagogicznej. Termin ustala dyrektor szkoły.
 • 3 grudnia 2015
  Uzgodnienie z organem prowadzącym planu finansowego szkoły na następny rok budżetowy. Termin ustala organ prowadzący.
 • 4 grudnia 2015
  Zaplanowanie realizacji niewykorzystanych środków budżetowych. Termin ustala dyrektor przedszkola/szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2015 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT