Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

   Komentarz do zmian w ustawie z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – zmiany w zakresie obowiązku szkolnego

  W artykule 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zostały zamieszczone zmiany dotyczące obowiązku szkolnego. Ustawę opublikowano 8 stycznia 2016 r. w Dz. U. poz. 35.

  Weszła w życie 23 stycznia 2016 r., ze wskazanymi wyjątkami, które wchodzą w życie odpowiednio z dniem 1 września 2016 r., 1 września 2017 r. i 1 września 2019 r.

  Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy dotyczą obowiązku szkolnego.

  1. W zakresie wieku obowiązku szkolnego ustalono, że (generalnie nastąpił tu powrót do rozwiązań prawnych stosowanych przed obniżeniem wieku szkolnego obowiązku) – (art. 1 ustawy):

  1) wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat - w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat (dwa razy odroczony obowiązek szkolny);
  2) dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,
  3) obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia,
  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 29 grudnia 2015
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 8 lutego 2016
  Przesłanie dyrektorowi OKE w formie elektronicznej informacji i danych do egzaminu maturalnego.
 • 8 lutego 2016
  Przygotowanie dla OKE informacji o deklaracjach maturalnych. Przesłanie do OKE informacji o deklaracjach maturalnych. Nie później niż do 7 lutego.
 • 15 lutego 2016
  Początek ferii zimowych w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim.
 • 16 lutego 2016
  Dokonanie przeglądu stanu technicznego i sanitarnego budynku, ocena szkoły pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. Przekazanie do organu prowadzącego protokołu przeglądu BHP higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Termin ustala dyrektor przedszkola.
 • 17 lutego 2016
  Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników administracji i obsługi, ustalenie planów urlopów na bieżący rok i zatwierdzenie przez dyrektora.
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT