Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016

  Komentarz - kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.

  MEN pismem nr DWST-WSST.356.2815.2016.CKW z 17 marca 2016 r. zamieszczonym na stronie internetowej ministerstwa w dniu 21 marca 2016 r. ogłosił kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.
  Kwota 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na ten rok wynosi niespełna 166 mln zł.

  Kryteria podziału rezerwy zostały ujęte w sześciu grupach:

  I. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.

  II. Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych:
  1. popełnionych przez kuratoria oświaty przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej,
  2. powstałych w MEN przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej.

  III. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach oświatowych z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych (dofinansowanie będzie również możliwe w przypadku zdarzeń losowych, które miały miejsce w miesiącach X-XII 2015 r.), pod warunkiem że:
  1. zdarzenie losowe miało miejsce w roku bieżącym lub w miesiącach X-XII 2015 r.
  2. jednostka samorządu terytorialnego zaplanowała środki własne w § 4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej w wysokości nie niższej niż różnica pomiędzy połową wartości kosztorysowej remontu, a kwotą uzyskanego odszkodowania. Jeżeli kwota odszkodowania jest równa lub wyższa od połowy wartości kosztorysowej remontu to jednostka samorządu terytorialnego nie ma obowiązku zaplanowania środków własnych na wykonanie remontu.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 21 marca 2016
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 5 maja 2016
  Egzamin maturalny w sesji wiosennej z języka obcego (poziom podstawowy i rozszerzony). Termin ogłasza dyrektor CKE.
 • 6 maja 2016
  Egzamin maturalny w sesji wiosennej z matematyki. Termin ogłasza dyrektor CKE.
 • 9 maja 2016
  Poinformowanie nauczycieli o zamiarze rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2, o możliwości złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny lub ograniczenie zatrudnienia. Termin ustalają dyrektorzy szkół i przedszkola.
 • 9 maja 2016
  Ruch służbowy nauczycieli: ustalenie wakatów, zmiana stosunków pracy, sprawy formalne związane z decyzjami emerytalnymi pracowników, zatrudnianie nowych nauczycieli.
 • 23 maja 2016
  Skontrolowanie stanu technicznego w celu zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określenie kierunku ich poprawy. Termin ustalają dyrektorzy szkół i przedszkoli.
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT