Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYDokumentacja kadrowa

 1. Ewidencja czasu pracy nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 2. Procedura udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 3. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela religii

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 4. Wniosek o przeniesienie nauczyciela

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 5. Wniosek nauczyciela o przerwanie stażu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 6. Ograniczenie zatrudnienia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 7. Odpowiedź na wezwanie do zapłaty za godziny ponadwymiarowe

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 8. PRZYKŁADOWE REFERENCJE DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 9. Umowa o pracę z pracownikiem niepedagogicznym z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 10. Umowa o pracę dla nauczyciela w niepublicznej szkole podstawowej o uprawnieniach publicznych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 11. Umowa o pracę z nauczycielem, dla którego szkoła jest dodatkowym miejscem pracy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 12. Zakres obowiązków wicedyrektora przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 13. Wniosek o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 14. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 15. Odmowa dokonania sprostowania w świadectwie pracy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 16. Propozycja ograniczenia wymiaru zatrudnienia

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 17. Wypowiedzenie stosunku pracy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 18. Ograniczenie wymiaru zatrudnienia

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 19. Wzór pisma, które dopuszcza pracownicę do pracy na ½ etatu i wydłuża jej urlop rodzicielski

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 20. Wzór pisma o przyjęciu wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 21. PRZYZNANIE NAGRODY JUBILEUSZOWEJ Z PODANIEM PODSTAW PRAWNYCH DLA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PUBLICZNEJ

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 22. PRZYZNANIE NAGRODY JUBILEUSZOWEJ Z PODANIEM PODSTAW PRAWNYCH DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PUBLICZNEJ

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 23. UDZIELENIE PRACOWNIKOWI – OJCU URLOPU OJCOWSKIEGO W WYMIARZE USTAWOWYM – DWA TYGODNIE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PODSTAWY PRAWNEJ

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 24. Zakres obowiązków osoby prowadzącej zajęcia gimnastyki korekcyjnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 25. Wzór umowy o pracę – zgodnie z wymogami art. 29 § 1 k.p.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 26. Wzór umowy o pracę z nauczycielem na czas nieokreślony

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 27. Punkt przedszkolny w świetle aktualnych przepisów – zasady zatrudniania pracowników

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 28. Urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze w młodzieżowym domu kultury

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 29. Umowa przedwstępna z nauczycielem od 01.09.2021 r.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 30. Porozumienie do umowy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania w związku wymiaru zatrudnienia

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 31. Zgoda nauczyciela na etat łączony

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 32. Sześciomiesięczna odprawa dla nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 33. Nagroda jubileuszowa dla pracownika niepedagogicznego przechodzącego na emeryturę

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 34. Obniżenie etatu na wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 35. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności: pomoc kuchenna w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 36. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela wychowania fizycznego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 37. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności głównego księgowego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 38. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności specjalisty ds. kadr

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 39. Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 40. Przykładowe przemówienie dyrektora szkoły w związku z promocją książki

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 41. Wzór rozwiązania umowy za porozumieniem stron z nauczycielem dyplomowanym

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 42. Wzór zarządzenia w sprawie określenia trybu wykorzystania urlopu wypoczynkowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 43. Przykładowy zakres obowiązków i odpowiedzialności trenera środowiskowego (obiekt sportowy – boisko Orlik)

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 44. Zakres obowiązków koordynatora zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 45. Pismo – badania okresowe

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 46. Przykładowy regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 7
 47. Wzór pisma o udzielenie urlopu bezpłatnemu nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 23 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 48. Wzór pisma o udzielenie urlopu bezpłatnego nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 23 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 49. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 23 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 50. Zawartość akt osobowych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 28 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 12
 51. Wzór pisma potwierdzającego przekształcenie stosunku pracy nauczyciela mianowanego

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 28 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 52. Wzór listy obecności administracji obsługi

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 23 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 53. Powierzenie stanowiska wicedyrektora

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 13 Wrzesień 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 54. Zakres obowiązków sekretarki w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 23 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 55. Zakres obowiązków nauczyciela gimnastyki korekcyjnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 23 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 56. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 23 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 57. Wzór umowy o pracę na czas określony dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie Kodeksu pracy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 23 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 58. Wzór umowy o pracę dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie Kodeksu pracy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 23 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 59. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego dla nauczyciela logopedy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 23 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 60. Zakres uprawnień i obowiązków wicedyrektorów

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 23 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 61. Wniosek o urlop uzupełniający dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 23 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 62. Zakres obowiązków logopedy w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 23 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 63. Odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 22 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 64. Odpowiedzialność materialna nauczyciela bibliotekarza

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 23 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 65. Angaż dla pracownika niepedagogicznego bez premii regulaminowej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 22 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 66. Angaż dla pracownika niepedagogicznego z premią regulaminową

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 22 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 67. Wzór angażu dla nauczyciela po podwyżce

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 68. Świadectwo pracy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Kwiecień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 3
 69. Wzór umowy o pracę dla nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 70. Wzory decyzji – przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 71. Wzór pisma potwierdzającego przekształcenie stosunku pracy nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 72. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności intendenta w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 23 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 73. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 74. Zakres uprawnień i obowiązków wicedyrektora dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi (jeden wicedyrektor)

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 75. Pismo w sprawie wyrażenia zgody na cofnięcie wypowiedzenia

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 23 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 0
 76. Odmowa udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 29 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 77. Zasady udzielania urlopu szkoleniowego nauczycielom

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 29 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 78. Pismo skierowane do nauczyciela mianowanego ograniczające etat w wyniku mniejszej ilości godzin

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 29 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 79. Zmiana warunków pracy nauczyciela – aneks do umowy o pracę

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 29 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 80. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pomocy nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 23 Lipiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 81. Wzór wypowiedzenia umowy o pracę z nauczycielem mianowanym

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 82. Propozycja ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

  Ograniczenie wymiaru zatrudniania nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 83. Zakres obowiązków i odpowiedzialności socjoterapeuty

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 84. Zakres obowiązków i odpowiedzialności pedagoga

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 6
 85. Zakres obowiązków i odpowiedzialności psychologa

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 86. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela bibliotekarza

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 87. Zakres obowiązków pracownika – uwagi ogólne

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 88. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 89. Wzór decyzji w sprawie przeniesienia nauczyciela z art. 18 ustawy Karta Nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Maj 2023
  Liczba stron w dokumencie: 1
 90. Wzór pisma do organu prowadzącego w sprawie wyrażenia opinii o przeniesieniu nauczyciela

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 91. Wzór zgody dyrektora szkoły na przeniesienie nauczyciela w trybie art. 18 ustawy Karta Nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Maj 2023
  Liczba stron w dokumencie: 1
 92. Wzór wniosku o zgodę do dyrektora szkoły w związku z przeniesieniem nauczyciela z art. 18 KN

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 29 Maj 2023
  Liczba stron w dokumencie: 1
 93. Zakres obowiązków referenta zajmującego się m.in. zamówieniami publicznymi

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 94. Wzór umowy o pracę dyrektora niepublicznego przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 95. Wzór angażu dla nauczyciela

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 96. Dodatek mieszkaniowy i wiejski

  Wzór dodatku wiejskiego i mieszkaniowego. Na wzorze angażu dla nauczycieli tych dodatków nie może być, ponieważ nie wchodzą one w skład wynagrodzenia nauczyciela - są to dodatki o charakterze socjalnym.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 97. Zmiana warunków zatrudnienia – wzór pisma

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 0
 98. Wniosek do organu prowadzącego o opinię w sprawie zamiaru powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

  Wzory dokumentów w zakresie powierzenia stanowiska wicedyrektora: wniosek do organu prowadzącego o zajęcie stanowiska, uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii oraz zarządzenie dyrektora o powierzeniu stanowiska.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 99. Akt mianowania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 100. Przedłużenie umowy o pracę

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 101. Decyzja udzielenia zwolnienia dla nauczyciela radnego na udział w sesji rady miasta

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 102. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 103. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela języka angielskiego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 104. Zakres obowiązków nauczyciela w szkole stowarzyszeniowej

   

  Typ placówki: gimnazjum, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 6
 105. Regulamin ZFŚS w szkole bez komisji socjalnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 16
 106. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole (bez komisji socjalnej)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 107. Kryteria zwalniania pracowników niepedagogicznych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 108. Kryteria zwalniania nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 109. Zakres obowiązków sprzątaczki

  Wzór dokumentu dla każdego typu placówki - zakres obowiązków sprzątaczki. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 110. Zakres obowiązków woźnego

  Wzór dokumentu dla każdego typu placówki - zakres obowiązków woźnego. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 111. Zakres obowiązków konserwatora-palacza

  Wzór dokumentu - zakres obowiązków konserwatora-palacza dla każdego typu placówki.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 112. Skierowanie nauczyciela na dalsze kształcenie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 113. Wzór umowy kierującej nauczyciela szkoły na doskonalenie zawodowe

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 114. Wzór informacji o warunkach zatrudnienia pracownika

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 115. Wzór umowy na zastępstwo

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 116. Przykładowy regulamin rozliczania czasu pracy nauczycieli

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 117. Dokumentowanie 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 118. Ankieta dla nauczycieli – system motywacyjny w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 119. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 120. Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 121. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 0
 122. Wymagania kwalifikacyjne na stanowisko nauczyciela w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 123. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 11 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 9
 124. Procedura ustalania zastępstw za nieobecnych nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 125. Regulamin przeprowadzania oceny okresowej pracowników samorządowych

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 17
 126. Decyzja w sprawie zawieszenia nauczyciela/dyrektora w pełnieniu obowiązków

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 127. Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia warunków pracy i płacy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 128. Zawiadomienie o nałożeniu kary porządkowej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 129. Zakres czynności samodzielnego referenta

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 130. Propozycja ograniczenia zatrudnienia z art. 22 ust. 2 KN

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 131. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 132. Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 133. Rozwiązanie stosunku pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 134. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w razie negatywnej oceny pracy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 135. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 2 KN czas nieokreślony

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 28 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 136. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 KN (czas nieokreślony)

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 28 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 137. Przyznanie dodatku motywacyjnego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 28 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 138. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie porozumienia – art. 23 ust. 4 KN (mianowanie)

  Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić na mocy porozumienia stron. Poniżej wzór takiego porozumienia. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 28 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 139. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 KN

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 28 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 140. Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 141. Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 28 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 142. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 16
 143. Przeniesienie nauczyciela do pracy w innej placówce

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 27 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 144. Przekształcenie umowy o pracę w umowę na podstawie mianowania

  Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony może ulec przekształceniu w stosunek pracy na podstawie mianowania. Taka możliwość istnieje od 2004 r. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 27 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 145. Propozycja ograniczenia zatrudnienia

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 27 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 146. Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy pracownika niepedagogicznego

  Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy nie jest uregulowane w Kodeksie Pracy, ale to bezpieczny i powszechnie praktykowany sposób zmiany obecnego stosunku pracy. Porozumienie pozwala pracodawcy oraz pracownikowi wspólnie ustalić nowe warunki łączącego ich stosunku pracy, nawet jeśli są to zmiany, które są niekorzystne dla pracownika. Warto podkreślić, że tym sposobem można zmienić każdy rodzaj umowy o pracę. W porozumieniu należy zawrzeć informacje, które warunki ulegają zmianie i wskazać nowe warunki. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 0
 147. Pismo informujące związki zawodowe o zamiarze złożenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 27 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 148. Pismo do Rady Rodziców w związku z dokonywaniem oceny dorobku zawodowego nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 27 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 149. Pismo do nauczyciela o usunięcie braków formalnych

  Jeśli dyrektor po przeprowadzeniu analizy formalnej stwierdzi braki, powinien skierować do nauczyciela pismo, w którym wezwie nauczyciela do usunięcia braków po ich uprzednim wskazaniu. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 27 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 150. Oświadczenie majątkowe

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 6
 151. Odwołanie ze stanowiska dyrektora

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 152. Kwestionariusz osobowy dla pracownika

  Nowy pracownik przedszkola ma obowiązek wypełnić kwestionariusz osobowy, w którym znajdują się określone dane, potrzebne do zatrudnienia. Wzór takiego kwestionariusza osobowego znajduje się do pobrania poniżej. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 153. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  Dyrektor przedszkola może zażądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania określonych danych osobowych. Wzór takiego kwestionariusza osobowego znajduje się do pobrania poniżej. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 154. Kontrakt nauczyciela stażysty i opiekuna stażu – przykład

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 155. Informacja o warunkach zatrudnienia

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Kwiecień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 1
 156. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przedszkolu

  Dyrektor przedszkola, w którym został utworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zobowiązany jest do wprowadzenia regulaminu funduszu. Może powołać w tym celu specjalną komisję, która będzie przydzielała świadczenia ze środków funduszu zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami tego regulaminu. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 157. Zgoda na ograniczenie zatrudnienia

  Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, aby uchronić się przed definitywnym zwolnieniem, może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia – nie mniej jednak niż do ½ etatu. Poniżej prezentujemy wzór zgody na ograniczenie zatrudnienia. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 158. Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania

  Karta Nauczyciela nałożyła na dyrektorów obowiązek współdziałania z zakładowymi organizacjami związkowymi reprezentującymi nauczyciela w sytuacji, gdy dochodzi do rozwiązania umowy o pracę w razie częściowej likwidacji szkoły, zmniejszenia liczby oddziałów albo zmian planów nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 159. Zaświadczenie dyrektora dotyczące nauczyciela odbywającego staż w więcej niż jednej placówce

  Nauczycielowi kontraktowemu i mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 160. Wzór rozwiązania umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

  W wyjątkowych okolicznościach okres wypowiedzenia może zostać skrócony. Wzór takiego rozwiązania umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - do pobrania poniżej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 161. Wzór pisma o przeniesienie nauczyciela do innej szkoły na jego prośbę

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 162. Wzór pisma do organu prowadzącego w sprawie wyrażenia opinii o przeniesieniu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 163. Wzór pisma do nauczyciela przenoszonego z innej szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 164. Wzór pisma do dyrektora szkoły, do której przenoszony jest nauczyciel

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 165. Rozwiązanie stosunku pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi art. 20 ust. 1 pkt 2

  W przypadku zmian organizacyjnych, częściowej likwidacji szkoły, zmniejszenia liczby oddziałów, czy zmian planu nauczania stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może zostać rozwiązany (art. 20 ust. 1 pkt 2 KN). Rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem roku szkolnego, a poprzedzone musi być 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, co oznacza, iż ostatecznym terminem wręczenia wypowiedzenia jest maj danego roku kalendarzowego. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 166. Rozwiązanie stosunku pracy w związku z całkowitą likwidacją art. 20 ust. 1 pkt 1

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 167. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 6

  Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może być rozwiązany w związku z cofnięciem skierowania do nauczania religii (art. 23 ust. 1 pkt 6 Karty Nauczyciela). Poniżej prezentujemy wzór takiego dokumentu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 168. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 28 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 169. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 KN

  Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy. Poniżej do pobrania wzór takiego rozwiązania stosunku pracy podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 KN.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 28 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 170. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 KN

  Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania następuje w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również dni, w których w szkole nie odbywają się zajęcia. Rozwiązanie stosunku pracy następuje w tym wypadku z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 171. Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

  Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy nie jest uregulowane w Kodeksie Pracy, ale to bezpieczny i powszechnie praktykowany sposób zmiany obecnego stosunku pracy. Porozumienie pozwala pracodawcy oraz pracownikowi wspólnie ustalić nowe warunki łączącego ich stosunku pracy, nawet jeśli są to zmiany, które są niekorzystnych dla pracownika. Warto podkreślić, że tym sposobem można zmienić każdy rodzaj umowy o pracę. W porozumieniu należy zawrzeć informacje, które warunki ulegają zmianie i wskazać nowe warunki. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 0
 172. Pismo przekazujące odwołanie nauczyciela od decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

  Dyrektor, podejmując decyzję o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, musi pamiętać o tym, by w decyzji o odmowie nie tylko uzasadnić swoje postanowienie, lecz również pouczyć o przysługującym nauczycielowi stażyście prawie do wniesienia odwołania. Jeśli nauczyciel stażysta odwoła się od odmownej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, dyrektor ma obowiązek w ciągu 7 dni przesłać odwołanie nauczyciela wraz z kompletem dokumentów do organu prowadzącego szkołę. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 173. Pismo odwołujące z urlopu dla poratowania zdrowia

  W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy, ani też podjąć innej działalności zarobkowej. Jeżeli w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inne zatrudnienie lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel zobowiązany jest do powrotu do pracy. Do pobrania poniżej znajduje się wzór pisma odwołującego nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 174. Pismo informujące o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 175. Orzeczenie lekarskie w sprawie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

  Urlop dla poratowania zdrowia jest przyznawany po to, by nauczyciel, który ma kłopoty zdrowotne, mógł wrócić do pełni sił i odzyskać zdolność do pracy. Zgodnie z Kartą Nauczyciela urlop ten przysługuje nauczycielom mianowanym, dyplomowanym i kontraktowym zatrudnionym na podstawie umowy na czas nieokreślony. Poniżej znajduje się wzór orzeczenia lekarskiego w sprawie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 176. Notatka służbowa w sprawie nałożenia kary porządkowej

  W przypadku nałożenia na pracownika kary porządkowej, dyrektor szkoły sporządza notatkę służbową z dokładnym określeniem momentu, w którym otrzymał informację o naruszeniu obowiązków pracowniczych przez pracownika. Notatka ta powinna zostać dołączona do akt osobowych pracownika. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 177. Notatka służbowa w przypadku nieprzyjęcia wypowiedzenia

  Nauczyciel może odmówić przyjęcia wypowiedzenia, pokwitowania jego odbioru, czy przeczytania pisma. W takiej sytuacji należy odczytać treść pisma nauczycielowi w obecności świadków i sporządzić notatkę służbową. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 178. Informacja o przekształceniu umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania

  Od 2004 r. Karta Nauczyciela zawiera konstrukcję przekształcenia (z mocy prawa) stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w stosunek pracy na podstawie mianowania. Przekształceniu może ulec tylko stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy na czas nieokreślony. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 179. Wyznaczenie opiekuna stażu

  Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu, odbywającym staż, dyrektor szkoły przydziela, spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, opiekuna stażu. Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 180. Przerwanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

  W przypadku nieobecności w pracy nauczyciela stażysty, trwającej dłużej niż rok, spowodowanej czasową niezdolnością do pracy wskutek choroby, zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy lub urlopem innym niż urlop wypoczynkowy, nauczyciel ten zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Dyrektor wydaje w tej sprawie decyzję. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 181. Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

  Nauczyciel stażysta, aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, musi przejść rozmowę kwalifikacyjną przed specjalnie powołaną komisją. Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor szkoły. Wzór zarządzenia w sprawie powołania komisji - do pobrania poniżej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 182. Analiza formalna wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

  Organ prowadzący szkołę przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dokumentacji. Poniżej dołączamy do pobrania wzór dokumentu z analizą formalną wniosku. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 183. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 184. Akt mianowania nauczyciela

  Mianowanie jest szczególną formą nawiązania stosunku pracy, która charakteryzuje się dużą stabilnością zatrudnienia. Rozwiązanie stosunku pracy w tej sytuacji może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach określonych w ustawie. Ta wzmożona trwałość stosunku pracy nawiązanego poprzez mianowanie wyraża się także w tym, że nie można wypowiedzieć warunków pracy i płacy. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 185. Zgłoszenie wypadku przy pracy

  Pracodawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, mającym związek z pracą, który wywołał takie skutki. Głównym celem zawiadomienia o wypadku jest zapewnienie odpowiednim organom możliwości zbadania wypadku bezpośrednio po jego wystąpieniu. Właściwym inspektorem pracy jest tu inspektor okręgowego inspektoratu pracy obejmującego właściwością miejscową zakład pracy, w którym wydarzył się wypadek. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 186. Wnioski pokontrolne inspektora pracy wystąpienie

  Wystąpienie to najłagodniejszy środek prawny stosowany przez inspektorów pracy. Kierując wystąpienie, inspektor pracy nakłada na dyrektora szkoły obowiązek usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli lub wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób, które odpowiadają za ich powstanie. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 187. Wnioski pokontrolne inspektora pracy nakaz

  Inspektor pracy może, w wyniku przeprowadzonej kontroli, zastosować wobec szkoły wystąpienie. Nakłada on wówczas na dyrektora szkoły obowiązek usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli lub wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób, które odpowiadają za ich powstanie. Decyzja nakazowa zawiera: podstawę prawną, termin usunięcia stwierdzonych uchybień oraz pouczenie o przysługujących dyrektorowi szkoły środkach odwoławczych. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 188. Wnioski pokontrolne inspektora pracy mandat

  Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy jest uprawniony do nałożenia mandatu za wszystkie wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Mandat wystawia się na osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości. Szkołą kieruje dyrektor, dlatego mandat wystawiony zostanie właśnie na niego. Przed nałożeniem mandatu inspektor pracy ma obowiązek pouczyć dyrektora szkoły o możliwości odmowy jego przyjęcia, a w sytuacji, gdy dyrektor odmówi przyjęcia mandatu w postępowaniu kontrolnym, inspektor pracy skieruje do sądu karnego wniosek o ukaranie. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 189. Tabela przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

  W szkole powinna znajdować się tabela środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Tabela ta zawiera szczegółowy wykaz stanowisk, na których powinny być stosowane określonego rodzaju odzież i obuwie robocze oraz przewidywane okresy ich używalności. Tabelę tworzy dyrektor w porozumieniu ze szkolną organizacją związkową, a w przypadku jej braku – w porozumieniu z delegacją pracowników. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 190. Szczegółowa karta oceny ryzyka zawodowego – prace porządkowe w okresie zimowym

  Prace porządkowe w okresie zimowym mogą wiązać się z wieloma zagrożeniami. Jest to bowiem praca w trudnych warunkach atmosferycznych. Pracownicy mogą być narażeni na upadki na oblodzonej powierzchni, upadki z wysokości w przypadku usuwania śniegu z dachu, odmrożenia oraz inne choroby będące wynikiem przebywania w niskich temperaturach. Zanim dyrektor powierzy wykonanie prac porządkowych w okresie zimowym, powinien przeprowadzić ocenę wszelkich zagrożeń, które mogą wystąpić przy wykonywaniu tych prac. W tym celu wypełnia szczegółową kartę oceny ryzyka zawodowego. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 191. Szczegółowa karta oceny ryzyka zawodowego pani sprzątającej

  Praca na stanowisku osoby sprzątającej jest związana z pewnymi zagrożeniami. Muszą one zostać przewidziane i wskazane w szczegółowej karcie oceny ryzyka zawodowego. Dopiero wtedy osoba sprzątająca może zacząć wykonywać swoje obowiązki. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 4
 192. Szczegółowa karta oceny ryzyka zawodowego nauczyciela

  Z pracą nauczyciela wiąże się szereg zagrożeń. Przed rozpoczęciem wykonywania pracy należy je zidentyfikować i oszacować. Ma temu służyć szczegółowa karta oceny ryzyka zawodowego nauczyciela. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 193. Szczegółowa karta oceny ryzyka zawodowego konserwatora

  Przed powierzeniem pracownikowi wykonywania pracy na stanowisku konserwatora dyrektor powinien przeprowadzić ocenę wszelkich możliwych zagrożeń, jakie mogą wystąpić na tym stanowisku. W tym celu wypełnia się szczegółową kartę oceny ryzyka zawodowego. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 194. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Maj 2023
  Liczba stron w dokumencie: 1
 195. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

  Pracownik i pracodawca mogą dojść do porozumienia i uzgodnić sposób rozwiązania łączącej ich umowy o pracę. Porozumiewają się również co do terminu ustania stosunku pracy. Strony mogą rozwiązać umowę o pracę za wzajemnym porozumieniem w każdym uzgodnionym terminie, a nie tylko w terminie krótszym od ustawowego okresu wypowiedzenia. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 196. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Umowa o pracę może być rozwiązana bez wypowiedzenia tylko w ściśle określonych przez prawo pracy sytuacjach. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia powinno mieć formę pisemną i zawierać przyczynę takiego stanu rzeczy, podstawę prawną, a także pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 10 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 197. Regulamin premiowania

   Regulamin premiowania zawiera szczegółowe zasady przyznawania premii pracownikom. Musi być on jasny oraz przejrzysty, aby pracownik nie miał wątpliwości jakie są jego uprawnienia związane z premią. Taki regulamin premiowania powinien przede wszystkim dokładnie wskazywać zadania i wymagania, za które pracownik może otrzymać premię, zasady przyznawania premii oraz maksymalną wysokość indywidualnej premii, jaką pracownik zatrudniony na danym stanowisku może otrzymać.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 198. Regulamin pracy

  Regulamin pracy jest ważnym wewnętrznym źródłem prawa. Ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Ponadto zawiera informacje o karach porządkowych. Naruszenie przepisów regulaminu pracy stwarza z jednej strony określone roszczenia pracownicze i delikt pracodawcy, a z drugiej – ryzyko poniesienia odpowiedzialności przez pracownika. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 13
 199. Odwołanie od decyzji zawartych w nakazie od Państwowej Inspekcji Pracy

  Od decyzji Państwowej Inspekcji Pracy podmiotowi kontrolowanemu, czyli dyrektorowi szkoły, przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora pracy. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 200. Odrzucenie sprzeciwu pracownika od zastosowania kary porządkowej

  Pracownik, wobec którego pracodawca zastosował karę porządkową, ma prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli uzna, iż nałożenie kary nastąpiło z naruszenie przepisów. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Aby sprzeciw był skuteczny należy go wyrazić w sposób wyraźny. Nieodrzucenie bowiem sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 201. Kara upomnienia/nagany

  Do kar porządkowych, które pracodawca może zastosować wobec pracownika należą kary upomnienia i nagany. Przepisy prawa pracy określają naruszenia, za które pracodawca może nałożyć je na pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku gradacji kar porządkowych. Pracownik może być ukarany naganą, mimo iż wcześniej nie dostał upomnienia 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 202. Porozumienie o wykonaniu świadczen w ramach wolontariatu

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 203. Wzór decyzji o przywróceniu do pracy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 204. Wzór decyzji o przeniesieniu w stan nieczynny

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 205. Wzór upomnienia dla nauczyciela

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 206. Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny na okres sześciu miesięcy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 207. Powierzenie stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 208. Regulamin ZFŚS w Szkole

  Przykładowy regulaminu świadczeń socjalnych w szkole. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 209. Arkusz okresowej oceny pracownika samorządowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 3
 210. Wzór oświadczenia o nałożeniu na nauczyciela kary porządkowej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 211. Regulamin pracy szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 6 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 16
 212. Odwołanie wicedyrektora ze stanowiska

  Dyrektor odwołuje nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora na jego wniosek, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Sama rezygnacja nie powoduje jednak zaprzestania pełnienia funkcji wicedyrektora, potrzebne jest jeszcze odwołanie, którego dokonuje dyrektor szkoły.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 6 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 213. Wzór umowy zlecenie

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 6 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 214. Wzór regulaminu wynagradzania

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 215. Plan urlopów wypoczynkowych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 216. Oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem obowiązków

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 217. Wzór wypowiedzenia

  Prezentowany wzór wypowiedzenia stosunku pracy można wykorzystać we wszystkich typach placówek.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 218. Karta godzin ponadwymiarowych

  Karta godzin ponadwymiarowych wraz z obszerną instrukcją w jaki sposób ją wypełnić. Kartę uzupełniają nauczyciele w miesięcznym okresie rozliczeniowym.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 219. Wykaz godzin ponadwymiarowych oraz godzin, za które przysługuje odrębne wynagrodzenie

  Wykaz, który sporządza dyrektor i przekazuje do płac wraz z dokładnym wyjaśnieniem jakie dane powinny znaleźć się w poszczególnych rubrykach.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 0
 220. Zmniejszenie wymiaru czasu pracy

  Prezentowany wzór może być wykorzystany w placówkach różnego typu.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 0
 221. Zgoda na przydzielenie godzin ponadwymiarowych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 6 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 222. Aneks do umowy o pracę

  Prezentowany aneks pozwala na zmianę warunków zatrudnienia np. w kwestii godzin w ramach etatu.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 223. Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności

  Pismo w sprawie delegowania uprawnień oraz odpowiedzialności w zakresie wskazanym przez dyrektora.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 224. Delegowanie uprawnień

  W przypadku delegowania uprawnień w placówkach oświatowych kształt dokumentu zależy od rodzaju tej placówki oraz od tego na kogo dyrektor chce delegować swoje uprawnienia. Prezentowany dokument jest przykładem upoważnienia nauczyciela do określonych czynności, funkcji itp. Tego typu upoważnienia są swego rodzaju "kosmetyką", gdyż za wszystkie działania i tak odpowiada dyrektor.

  Zgodnie z wytycznymi kontroli zarządczej: delegowanie uprawnień lub obowiązków następuje np. w formie upoważnienia, pełnomocnictwa, zapisu w regulaminie organizacyjnym. Należy precyzyjnie określić zakres uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom. Przyjęcie delegowanych uprawnień powinno być potwierdzone podpisem. Prowadzony powinien być też rejestr udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.


   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 225. Delegowanie uprawnień – księgowy/-a

  W przypadku delegowania uprawnień w placówkach oświatowych kształt dokumentu zależy od rodzaju tej placówki oraz od tego na kogo dyrektor chce delegować swoje uprawnienia. Prezentowany dokument jest przykładem delegowania uprawnień na księgową, która w stosunku do nauczycieli ma najważniejsze obowiązki, a tym samym uprawnienia.

  Zgodnie z wytycznymi kontroli zarządczej:
  Delegowanie uprawnień lub obowiązków następuje np. w formie upoważnienia, pełnomocnictwa, zapisu w regulaminie organizacyjnym. Należy precyzyjnie określić zakres uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom. Przyjęcie delegowanych uprawnień powinno być potwierdzone podpisem. Prowadzony powinien być też rejestr udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 226. Pismo do OP w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora

  Wzór pisma kierowanego do organu prowadzącego przez dyrektora szkoły przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora. zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy o systemie oświaty, dyrektor przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora zasięga opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej. Opinie te nie są dla dyrektora wiążące.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 227. Wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 228. Wzór rozwiązania stosunku pracy z powodu niezgłoszenia się nauczyciela na badania

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 229. Wzór zgody na podwyższenie pensum

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 230. Potwierdzenie mianowania w związku z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego

  Wzór dokumentu potwierdzający mianowanie w związku z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela może zostać wykorzystany we wszystkich typach szkół.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 231. Wzór pisma udzielającego urlopu na poratowanie zdrowia

  Wzór pisma udzielającego urlopu na poratowanie zdrowia. Decyzję taką wydaje dyrektor szkoły na podstawie wniosku nauczyciela, zgodnie z brzmieniem art. 73 ust. 1, 7 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26.01. 1982 r. (ze zm.).

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT