Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYPlacówki oświatowe w dobie koronawirusa

 

 1. Procedura bezpieczeństwa obowiązująca od 1 września 2020 r.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Wrzesień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 4
 2. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 0
 3. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia na terenie szkoły procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Dokument zawiera:
  -zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia na terenie szkoły procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty;
  -procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19;
  -procedurę przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole w tym w salach, laboratoriach, salach ćwiczeniowych i szatni. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Czerwiec 2020
  Liczba stron w dokumencie: 4
 4. Zaświadczenie dla miejsca pracy rodzica o braku możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola – COVID-19

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 5. Oświadczenie o woli przekazania dziecka do lat 8 w celu zapewnienia opieki

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 14 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1
 6. Zarządzenie dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 7. Zarządzenie Prezydenta Miasta lub Wójta lub Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym – COVID-19

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1
 8. Zarządzenie dyrektora przedszkola miejskiego w sprawie wprowadzenie zasad kształcenia na odległość

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 3
 9. Regulamin pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 10. Raport nauczyciela z podjętych działań w ramach kształcenia na odległość

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT