Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYProcedury, regulaminy, wnioski

 1. Procedura postępowania w przypadku dzieci z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 16 Maj 2023
  Liczba stron w dokumencie: 3
 2. Lista dokumentów niezbędnych w placówce niepublicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 31 Październik 2022
  Liczba stron w dokumencie: 5
 3. Dokumenty niezbędne w przedszkolu niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 31 Październik 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 4. Zgłoszenie zmiany wpisu w ewidencji szkół i placówek niepublicznych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 5. Zarządzenie dyrektora bursy/kierownika bursy w sprawie wprowadzenia regulaminu

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 15 Wrzesień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 6
 6. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 0
 7. Dokumenty, które należy złożyć w celu wpisania Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego do ewidencji placówek niepublicznych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 1 Czerwiec 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 8. Zgłoszenie do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto-Powiat

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 28 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1
 9. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 28 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 10. Decyzja organu – wpis ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego do ewidencji placówek niepublicznych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 11. Decyzja Prezydenta/Starosty w sprawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 21 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 12. Procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii koronawirusa obowiązujące na terenie przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 3
 13. Zgłoszenie zastrzeżeń do ustaleń organu prowadzącego zawartych w protokole kontroli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1
 14. Ewidencja czasu pracy – COVID-19

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 15. Wypowiedzenie dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora – z podstawą prawną

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1
 16. Regulamin pracy zdalnej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 12
 17. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Marzec 2020
  Liczba stron w dokumencie: 4
 18. Upoważnienie do… w imieniu dyrektora

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 21 Luty 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1
 19. Zmiana organu prowadzącego przedszkole niepubliczne

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Styczeń 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 20. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły przez zarząd stowarzyszenia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 14 Styczeń 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1
 21. Zakres czynności sekretarza szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Grudzień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 22. Informacja dla rodziców dotycząca zasad udzielania opieki zdrowotnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 8 Listopad 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 23. Procedura dopuszczenia w technikum programów nauczania zawodu od 1 września 2019 r.

   

  Typ placówki: inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Listopad 2019
  Liczba stron w dokumencie: 5
 24. Regulamin studniówki

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Listopad 2019
  Liczba stron w dokumencie: 8
 25. Porozumienie w sprawie świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Listopad 2019
  Liczba stron w dokumencie: 2
 26. Decyzja w przedmiocie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Październik 2019
  Liczba stron w dokumencie: 2
 27. Procedura postępowania z uczniem w trakcie ataku epilepsji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Wrzesień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 2
 28. Procedury postępowania z uczniem chorym na cukrzycę typu 1

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 5
 29. Odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 2 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 2
 30. Godziny ponadwymiarowe dla dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Lipiec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 31. Strategia Bezpieczeństwa Dzieci w Przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 5 Czerwiec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 2
 32. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Czerwiec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 7
 33. Regulamin wycieczek szkolnych z załącznikami dla liceum niepublicznego

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Kwiecień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 7
 34. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 21 Marzec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 35. Przykładowy Regulamin Rady Pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Marzec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 8
 36. PRZYKŁADOWY REGULAMIN DYŻURÓW

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Marzec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 37. Regulamin Pracy Szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Marzec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 18
 38. Regulamin Pracy Publicznego Przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Luty 2019
  Liczba stron w dokumencie: 14
 39. Regulamin Funduszu Zdrowotnego nauczycieli lub emerytów, rencistów szkół

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Luty 2019
  Liczba stron w dokumencie: 10
 40. Regulamin udzielania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Luty 2019
  Liczba stron w dokumencie: 6
 41. ZASADY OPRACOWANIA I ZAWARTOŚĆ PLANU OBRONY CYWILNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 16 Styczeń 2019
  Liczba stron w dokumencie: 7
 42. PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ W PRZEDSZKOLU

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 16 Styczeń 2019
  Liczba stron w dokumencie: 8
 43. Procedura działania e-dziennika

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 44. Przykład zarządzenia, które wprowadza instrukcję kancelaryjną, jednolity wykaz akt oraz instrukcję

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 45. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego i nagrody dyrektora

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 30 Listopad 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 46. Procedura przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w szkole w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 30 Listopad 2018
  Liczba stron w dokumencie: 13
 47. Procedura nadania imienia szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 14 Listopad 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 48. Przykładowy regulamin wycieczek organizowanych przez Ogród Jordanowski – placówkę wychowania pozaprzedszkolenego

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 11
 49. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 5 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 50. Zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez młodzieżowy dom kultury

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 51. Procedury wdrażania RODO w przedszkolu niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 52. Przykładowy regulamin oceniania nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 10 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 10
 53. Zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 54. Przykładowy wniosek o dopuszczenie programu nauczania wraz z arkuszem oceny programu nauczania z zajęć edukacyjnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 3 Lipiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 55. Regulamin imprezy integracyjnej „Nocowanie uczniów w szkole”

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 56. Procedura przeprowadzania egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole niepublicznej prowadzonej przez osobę fizyczną

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Liczba stron w dokumencie: 11
 57. Przykładowy regulamin wynagradzania nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 12
 58. Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 59. Regulamin zielonej szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 60. Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 10
 61. Przykładowy regulamin pracy szkoły podstawowej (stan prawny luty 2018 r.)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 24
 62. Przykładowy regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 21 Marzec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 6
 63. Przykładowa procedura korzystania z monitoringu wizyjnego w szkole (monitoring zewnętrzny)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 64. Decyzja o przyznaniu godzin nauczania indywidualnego dla ucznia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 65. Regulamin Pracy Przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 5 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 9
 66. Regulamin wycieczek w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 7
 67. Przykładowy regulamin przydzielania pracownikom przedszkola środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 10
 68. Przykład ankiety adresowanej do rodziców – realizacja podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 69. Przykład zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie regulaminu wolontariatu szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 70. Wniosek nauczyciela o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 71. Zobowiązanie osoby fizycznej ubiegającej się o udzielenie zezwolenia na założenie przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 72. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie regulaminu wolontariatu szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 73. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 27 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 74. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie regulaminu biblioteki i czytelni

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 23 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 75. Wzór notatki służbowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 23 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 76. Wzór zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 77. Procedury postępowania z dokumentacją przebiegu nauczania w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 8
 78. Procedura monitorowania podstawy programowej przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 79. Procedura polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 11 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 11
 80. Procedura organizowania wczesnego rozwoju dziecka w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 6 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 12
 81. Procedura monitorowania podstawy programowej – branżowa szkoła I stopnia

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 5 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 82. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 4 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 7
 83. Akt założycielski niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 84. Przykładowy regulamin Rady Rodziców 4 oddziałowego przedszkola publicznego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 7
 85. Wzór organizacji punktu przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 86. Wzory uchwał Rady Pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 22 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 22
 87. Komplet dokumentów związanych z przyjęciem dziecka do punktu przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 20 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 9
 88. Przykładowy wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zatrudnienie asystenta

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 18 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 89. Pełnomocnictwo dla dyrektora publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 4 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 90. Procedura monitorowania nowej podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 1 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 7
 91. Regulamin Rady Rodziców w przedszkolu jednoodziałowym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 29 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 10
 92. Negatywna opinia kuratora oświaty w sprawie arkusza organizacji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 93. Kompetencje Rady Rodziców

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 7
 94. Regulamin wynagradzania w szkole niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 24 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 9
 95. Regulamin pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 25
 96. Wzór uchwały Stowarzyszenia – powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 97. Procedura działania e-dziennika

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 14 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 98. Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna
  Data publikacji: 11 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 99. Przemówienie z okazji jubileuszu przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 10
 100. Regulamin wycieczek szkolnych i innych form turystyki (ośmioletnia szkoła podstawowa)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 4 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 10
 101. Umowa na wykonanie przeglądów elektrycznych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 102. Umowa na wykonanie usług kominiarskich

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 103. Zasady przeprowadzenia skontrum (inwentaryzacji) w bibliotece szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 104. Regulamin Rady Rodziców wraz z uchwałą Rady Rodziców w sprawie regulaminu rady

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 8
 105. Informowanie GOPS-u o nieregularnym uczęszczaniu dziecka do szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 106. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia skontrum w bibliotece szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 107. Zasady ewidencji zbiorów bibliotecznych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 108. Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 27 Kwiecień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 8
 109. Referat: Innowacje pedagogiczne – czy warto je stosować i jak wpływają na pracę szkoły?

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 26 Kwiecień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 9
 110. Wzory wniosków w sprawie dopuszczania programu, przedstawienia podręczników i materiałów edukacyjnych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 111. Wzór zarządzenia dyrektora bursy w sprawie powołania, zadań i zasad pracy komisji rekrutacyjnej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 112. Wzór wniosku: Przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji podręcznika/ podręczników w celu ustalenia zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 113. Instrukcja kancelaryjna poradni psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 16
 114. Jednolity rzeczowy wykaz akt – propozycja dla poradni psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 17
 115. Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 17
 116. Wzór zarządzenia dyrektora w sprawie rekolekcji wielkopostnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 117. Rekrutacja – wzory dokumentów

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 118. Opinia zakładowej organizacji związkowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 119. Wniosek do ministra właściwego do spraw edukacji o wyrażenie zgody na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 120. Wzór karty zgłoszenia dziecka do przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 121. Zasady opracowania i zawartość planu obrony cywilnej dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 9
 122. Projekt aktu założycielskiego publiczne ośmioletniej szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 123. Zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 7 Marzec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 124. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt – propozycja dla przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 19
 125. Jednolity rzeczowy wykaz akt – propozycja dla przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 21
 126. Instrukcja kancelaryjna – propozycja dla przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 29
 127. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Kwiecień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 14
 128. Wzór pisma do wójta gminy o przekształceniu szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 24 Luty 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 129. Procedura przeciwdziałania mobbingowi

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 130. Regulamin rady pedagogicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 9
 131. Nadawanie sztandaru szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 132. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 133. Zasady postępowania – zagrożenie życia i zdrowia w bursie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 134. Zasady postępowania w przypadku agresji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 135. Projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 136. Przykładowy jednolity rzeczowy wykaz akt

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Maj 2021
  Liczba stron w dokumencie: 23
 137. Procedura postępowania z dzieckiem przejawiającym agresję

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 138. Zadania obrony cywilnej w szkole, przykład karty realizacji zadania operacyjnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 139. Wzory zarządzenia dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 140. Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 141. Procedura przeciwdziałania lobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 11
 142. Wzór decyzji w sprawie zwolnienia ucznia z określonych ćwiczeń lub zajęć wychowania fizycznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 143. Przykładowy regulamin korzystania z boiska szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 144. Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizacji obowiązku szkolnego (szkoła podstawowa)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 145. Wzór regulaminu wynagradzania w Niepublicznym Przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 146. Procedura – zagrożenie atakiem terrorystycznym w placówce szkolnej

  Przykładowa procedura postępowania w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 147. Przykładowy regulamin przydzielania pracownikom i nauczycielom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 10
 148. Uzasadnienie ubiegania się o stanowisko dyrektora oraz wskazówki do opracowania koncepcji rozwoju szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 149. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia zachowań agresywnych dzieci – przemoc i akty agresji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 150. Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do przedszkola oraz szkoły

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 151. Instrukcja kancelaryjna – wprowadzenie i zarządzenie Dyrektora

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 152. Instrukcja kancelaryjna

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 19
 153. Zasady korzystania z Internetu w szkole i internacie sosw

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 154. Obowiązki opiekunki dziecięcej w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 155. Przykładowe przemówienie na zakończenie roku szkolnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 156. Zakres obowiązków kucharki w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 157. Regulamin Bursy Międzyszkolnej

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 11
 158. Regulamin uzyskania karty rowerowej przez ucznia szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 159. Regulamin rady pedagogicznej przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Wrzesień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 10
 160. Regulamin organizacji wycieczek w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 14
 161. Regulamin korzystania z placu zabaw

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 162. Instrukcja kancelaryjna przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 33
 163. Regulamin udostępniania informacji publicznej na terenie szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 164. Zakres odpowiedzialności i obowiązków szefa kuchni

  Zakres odpowiedzialności i obowiązków szefa kuchni. Wzór dokumentu może być wykorzystany do każdego typu szkoły.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 165. Zakres obowiązków intendenta w szkole

  Zakres odpowiedzialności i obowiązków intendentki. Wzór dokumentu może być wykorzystany do każdego typu szkoły.  

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 166. Zakres obowiązków kucharki w szkole

  Zakres odpowiedzialności i obowiązków kucharki. Wzór dokumentu może być wykorzystany do każdego typu szkoły.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 167. Zakres obowiązków intendenta w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 168. Rejestr kontroli warunków magazynowania żywności w przedszkolu

  Niewłaściwa temperatura przechowywania może spowodować namnożenie się drobnoustrojów, a tym samym zepsucie się potrawy. Spożycie nieprawidłowo przechowywanych produktów może doprowadzić do ciężkich zatruć pokarmowych u dzieci w przedszkolu. W związku z tym przechowywanie produktów w przedszkolu należy poddać ścisłej kontroli. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 169. Rejestr kontroli temperatury zupy dostarczonej przez firmę cateringową

  Potrawy przeznaczone do spożycia na gorąco są do czasu podania przetrzymywane w specjalnych urządzeniach podgrzewczych, tak, aby przy wydawaniu temperatura zup wynosiła minimum 75 °C. Gotowe wyroby kulinarne mogą być wydawane w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od czasu ich wyprodukowania. Właściwe przechowywanie produktów zabezpiecza je przed zepsuciem i stratami składników odżywczych. Poniżej do pobrania rejestr kontroli temperatury zupy dostarczonej przez firmę cateringową. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 170. Rejestr kontroli temperatury potraw dostarczonych przez firmę cateringową

  Wyprodukowana potrawa powinna być starannie przechowywana, aby nie dopuścić do rozwoju bakterii. Pomocny w tym będzie rejestr kontroli temperatury potraw dostarczonych przez firmę cateringową. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 171. Wzór regulaminu zachowania się przedszkolaka podczas wycieczki

  Nauczyciel czuwa nad przestrzeganiem regulaminu przez wychowanków ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Przedstawiamy przykładowy wzór regulaminu dla przedszkolaka. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 172. Regulamin udostępniania informacji publicznej na terenie przedszkola

  Dyrektor przedszkola jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznych – np. danych dotyczących pracowników albo protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych – na zasadach zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Brak znajomości sposobu udostępniania informacji publicznej i związanych z nią procedur może narazić dyrektora na odpowiedzialność administracyjną a nawet karną. Przygotowany regulamin określa szczegółowo, do jakich informacji publicznych ma prawo dostępu wnioskodawca, w jaki sposób należy wnosić o dostęp do informacji publicznej, co powinien zrobić dyrektor w sytuacji, gdy nie ma możliwości udostępnienia informacji publicznej lub odmówiono prawa jej przekazania. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 173. Regulamin rady przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 174. Regulamin korzystania z sali do zajeć z rytmiki

  W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz wyprzedzając konsekwencje płynące z zaniedbań, warto przygotować regulamin korzystania z sali do zajęć rytmiki w przedszkolu. W regulaminie dyrektor powinien wskazać np., że nauczyciele sprawują opiekę nad salą do zajęć z rytmiki, odpowiadają za jej wyposażenie i stan urządzeń, przygotowują dzieci do korzystania z urządzeń takich jak drabinki czy skakanki. Regulamin powinien również określać dopuszczalną liczbę dzieci, które mogą przebywać jednocześnie w sali rytmicznej. Przygotowaliśmy dla dyrektorów przykładowy regulaminu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z jego treścią, które powinni podpisać wszyscy pracownicy przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 175. Procedura zabezpieczenia i wycofania z obrotu partii żywności

  W przypadku przeterminowania towaru lub jego zepsucia towar zostaje protokolarnie zniszczony. W protokole podaje się przyczynę zepsucia lub przeterminowania. Do pobrania procedura zabezpieczenia i wycofania z obrotu partii żywności. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 176. Procedura wydawania posiłków z kuchni

  Podczas podawania posiłków dzieciom pracownicy działu kuchennego przestrzegają zasad określonej procedury. Istotną kwestią jest to, aby sposób podawania posiłków nie powodował ich zanieczyszczenia. Poniżej znajduje się do pobrania procedura wydawania posiłków z przedszkolnej kuchni. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 177. Procedura postępowania podczas przyjęcia posiłków dostarczanych przez firmę cateringową

  Właściwe postępowanie podczas przyjęcia towaru i środków spożywczych do przedszkola przez firmę cateringową gwarantuje dobrą jakość produktów, które otrzymują dzieci. Dzięki procedurze postępowania podczas przyjęcia posiłków dostarczanych przez firmę cateringową wykluczymy opcję, że posiłki dostarczone do przedszkola nie będą odpowiadać wymogom sanitarnym lub jakościowym. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 178. Procedura podawania posiłków dzieciom

  Pracownicy przedszkola wykonujący czynności związane z podawaniem dzieciom posiłków powinni stosować się do określonych procedur. Stanowisko do wydawania potraw powinno być odpowiednio przygotowane, a porcjowanie i wydawanie posiłków może odbywać się tylko wtedy, gdy dzieci są pod opieką nauczyciela poza częścią przeznaczoną do spożywania posiłków. Zapoznaj się ze szczegółową procedurą podawania posiłków dzieciom w przedszkolu. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 179. Procedura organizowania wyjść z dziećmi do ogrodu przedszkolnego

  Dzieciom podczas pobytu na przedszkolnym placu zabaw należy zapewnić bezpośrednią i stałą opiekę. Procedura organizowania wyjść z dziećmi do ogrodu przedszkolnego wskazuje na czynności, które muszą podjąć opiekunowie, aby zapewnić dziecku bezpieczne warunki przebywania w ogrodzie przedszkolnym. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 180. Procedura organizowania uroczystości przedszkolnych

  Uroczystości przedszkolne są jedną z wielu form pracy wychowawczo-dydaktycznej. Istotną kwestią jest ich odpowiednie zorganizowanie, co często nastręcza wielu problemów nauczycielom przedszkolnym. Pomocna może okazać się tutaj procedura organizowania uroczystości przedszkolnych. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 181. Procedura obiegu informacji w przedszkolu

  Obieg informacji ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami oraz współuczestniczenie wszystkich podmiotów w życiu przedszkola. Zapoznaj się z procedurą obiegu informacji w przedszkolu. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 182. Procedura nakładania kar porządkowych

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 183. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania przedszkola

  Przejęcie obowiązków dyrektora przedszkola wiąże się z przejęciem majątku rzeczowego przedszkola – budynku, wyposażenia, stanu magazynu, a także majątku finansowego – stanu gotówki w kasie i banku oraz ksiąg rachunkowych i wszystkich innych znajdujących się w przedszkolu rzeczy. Na tę okoliczność należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, do którego dołącza się inne wymagane prawem dokumenty. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 184. Wniosek o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego – wersja 1

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 185. Procedura organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie takich zajęć wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 25 lat. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 186. Podstawowe wymogi, stawiane pracownikom w kuchni – tabela kontrolna

  Wszyscy pracownicy kuchni odpowiadają za bezpieczeństwo żywienia. Są oni zobowiązani do przestrzegania norm, zasad i procedur obowiązujących w przedszkolnej kuchni. Poniżej do pobrania tabela kontrolna zawierająca podstawowe wymogi, stawiane pracownikom w kuchni. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 187. Plan postępowania w sytuacjach awaryjnych – przykład

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 19
 188. Powiadomienie kuratora oświaty/organu prowadzącego o terminie i miejscu posiedzenia komisji

  W pracach komisji kwalifikacyjnej – a dokładniej podczas posiedzenia komisji rozpatrującej wniosek nauczyciela stażysty o nadanie mu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole i przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny w roli obserwatora. Dyrektor powinien wówczas poinformować w formie pisemnej kuratora oświaty lub organ prowadzący przedszkole o terminie i miejscu zaplanowanego posiedzenia komisji kwalifikacyjnej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 189. Oświadczenie o zapoznaniu się z wymaganiami ochrony zdrowia i BHP

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 190. Obieg informacji w przedszkolu – zasady kontaktów nauczycieli z rodzicami, nauczycielami i dziećmi

  Poniższy dokument skierowany jest do nauczycieli i opisuje zasady kontaktów z innymi nauczycielami, rodzicami i dziećmi. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 191. Lista kontrolna przed wizytą Państwowej Inspekcji Pracy

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 192. Kierowanie dzieci na terapię logopedyczną – lista wskazówek dla nauczyciela

  Mowa wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w nauce. Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji. Pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii i odczuć. Niniejsza lista przypomina, na co należy zwrócić uwagę w pracy z dziećmi. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 193. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 194. Wzór karty wycieczki

  Karta wycieczki zawiera opis założeń programowych imprezy, termin, miejsce, liczbę uczestników, opiekunów, a także harmonogram imprezy lub wycieczki. Pobierz wzór karty wycieczki. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 195. Instrukcja postępowania wobec osób kontrolujących przedszkole lub wykonujących pracę doraźną

  Osoby wizytujące przedszkole powinny dostosowywać się do określonych regulaminów, np. pozostawić odzież wierzchnią na wieszaku. Poniżej do pobrania instrukcja postępowania wobec osób kontrolujących przedszkole lub wykonujących pracę doraźną. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 196. Instrukcja oceny dostawy surowców w przedszkolu

  Osoba przyjmująca dostawy surowców w przedszkolu ma obowiązek dokonać oceny wizualnej osób, dowożących posiłki, a wyrywkowo – co najmniej raz na miesiąc – sprawdzać stan czystości środka transportu. Podczas przyjęcia towaru należy zwrócić szczególną uwagę na wygląd opakowań (czy są zamknięte, czy nie są uszkodzone), datę minimalnej trwałości (czy jest oznakowanie, czy surowiec nie jest przeterminowany. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 197. Instrukcja higieny osobistej pracowników przedszkola

  Osoby pracujące w kuchni, lub mające kontakt z żywnością, mają obowiązek przestrzegania higieny osobistej, noszenia czystej odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej. Do pobrania instrukcja higieny osobistej pracowników przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 198. Instrukcja higieny na stanowisku pracy

  Do podstawowych obowiązków osoby, która ma kontakt z żywnością w przedszkolu, należy utrzymanie w czystości odzieży roboczej i osobistej oraz porządku na stanowisku pracy. Do pobrania poniżej znajduje się instrukcja higieny na stanowisku pracy. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 199. Dekalog Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)

  Uniwersalne wskazówki zawarte w tym dokumencie stanowią prewencyjny mechanizm samokontroli wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolnej kuchni. Systematyczne ich stosowanie ograniczy zagrożenie niezrealizowania celu, którym jest właściwa organizacja zbiorowego żywienia dzieci przez pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa żywności podawanej dzieciom. Dokument ten jest przykładem wykorzystania stosowanych już w przedszkolach dokumentów i mechanizmów kontroli w kontroli zarządczej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 200. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w szkole

  Regulamin kontroli wewnętrznej to dokument wprowadzający i określający organizację, zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w szkole. Dyrektor szkoły wydaje specjalne zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w szkole. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 201. Zarządzenie dyrektora w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej

  Regulamin kontroli zarządczej to dokument regulujący kształt i procedury kontroli zarządczej w szkole. Dyrektor wydaje zarządzenie odnośnie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej. Wzór takiego zarządzenia prezentujemy poniżej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 202. Regulamin kontroli zarządczej

  Regulamin kontroli zarządczej to dokument integrujący system kontroli zarządczej z odwołaniami do innych, wcześniej opracowanych i funkcjonujących instrukcji i dokumentów organizacyjnych. Posiadanie regulaminu kontroli zarządczej jest formalnym, zewnętrznym przejawem funkcjonowania kontroli zarządczej w szkole. Regulamin powinien być jasny, przejrzysty oraz zrozumiały dla wszystkich pracowników. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 27
 203. Regulamin kontroli wewnętrznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 204. Protokół z kontroli wewnętrznej w szkole

  Z kontroli wewnętrznej w szkole sporządza się protokół. W protokole z kontroli wewnętrznej w szkole zamieszcza się informacje dotyczące osób wchodzących w skład zespołu kontrolującego, a także osób, które w czasie kontroli składały wyjaśnienia. Ponadto wskazuje się zakres kontroli, dowody i dokumenty objęte kontrolą oraz ustalenia faktyczne i zalecenia pokontrolne. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 205. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej

  Od 1 stycznia 2004 r. do Kodeksu pracy wprowadzono przepisy zobowiązujące pracodawców do przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy. Nie określono jednak, w jaki sposób należy realizować ten obowiązek. Powszechne stało się tworzenie wewnętrznych regulacji antymobbingowych, powszechnie znanych jako wewnętrzna polityka antymobbingowa (WPA). 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 206. Plan kontroli wewnętrznej w szkole

  Plan kontroli wewnętrznej realizowanej przez zespół kontrolujący stanowi załącznik do regulaminu kontroli wewnętrznej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 207. Kodeks etyki pracowników samorządowych

  Kodeks etyki pracowników samorządowych to zbiór zasad i wartości etycznych, określających standardy postępowania urzędników na rzecz realizacji interesu publicznego. Wprowadzenie kodeksu etyki do danej organizacji powinno zostać poprzedzone jej całościową analizą i diagnozą celów, obecnych działań oraz wyznawanych wartości. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 208. Zezwolenie na spełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

  Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku przygotowanie przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 209. Procedura postępowanie w razie wypadku dziecka w przedszkolu

  Gdy na terenie przedszkola zdarzy się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka, stosuje się odpowiednią procedurę postępowania nauczycieli i personelu przedszkola. Poniżej do pobrania procedura dotycząca wypadku dziecka w przedszkolu. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 210. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

  Po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową pracownika lub byłego pracownika dyrektor szkoły przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do Instytutu Medycyny Pracy. Poniżej udostępniamy do pobrania takie zawiadomienie. Do druku dołączone jest objaśnienie dotyczące jego wypełnienia. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 211. Zasady precedencji

  Podstawowymi zasadami protokołu dyplomatycznego są zasady pierwszeństwa i starszeństwa, określone jako zasady precedencji. Regulują one postępowanie w wielu sytuacjach, np. kogo należy uhonorować, jak rozsadzić gości, kogo najpierw powitać. Jest to niezwykle przydatna wiedza przy wszystkich uroczystościach szkolnych, kiedy zaproszeni są goście z kuratorium, organu prowadzącego szkołę, czy też inne ważne osobistości. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 212. Wzór ewidencji pieczęci

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 213. Wniosek rodzica/opiekuna prawnego o przyznanie pomocy socjalnej

  Rodzice lub opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla swoich dzieci. Osoba składająca taki wniosek powinna wskazać w nim pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej oraz szczegółowo uzasadnić, dlaczego stara się o pomoc finansową szkoły lub wsparcie innego rodzaju, np. udokumentowując trudną sytuację finansową rodziny. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 214. Regulamin korzystania z dotacji do posiłków

  Dofinansowanie obiadów w szkole to jedna z form pomocy materialnej uczniom z rodzin ubogich. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z całości lub części opłat za obiady w stołówce szkolnej, jeśli uczeń nie uzyskał dopłaty do obiadów od pomocy społecznej. Warto opracować zasady przyznania dotacji do posiłków w szkolnym regulaminie, wskazując m.in., z jakiej części opłat za obiad rodzice ucznia zostają zwolnieni oraz kiedy szkoła ma prawo do cofnięcia refundacji. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 215. Protokół komisji skrutacyjnej z wyborów patrona szkoły

  Nadanie imienia szkole to ważne wydarzenie dla każdej szkolnej społeczności. W wyniku kampanii poszczególne organy zgłaszają kandydatów na patrona . Powstaje ich lista. Komitet organizacyjny pełni funkcję komisji skrutacyjnej, która zarządza tajne głosowanie. Komisja skrutacyjna liczy głosy, wypełnia protokół. Podpisują go wszyscy członkowie komisji oraz przewodniczący. Jeśli nie jest nim dyrektor szkoły, to protokół należy przekazać dyrektorowi. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 216. Protokół przekazania pieczęci urzędowej do Mennicy Polskiej w celu likwidacji

  Pieczęcie, które nie mogą być używane z jakiegokolwiek powodu, w szczególności z powodu ich zużycia lub uszkodzenia, likwidacji bądź przekształcenia szkoły albo zmiany przepisów uprawniających do używania pieczęci urzędowych, należy niezwłocznie przekazać do Mennicy Państwowej. Przekazanie następuje za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 217. Oświadczenie o odpowiedzialności za powierzone pieczęcie urzędowe

  Pieczęcią urzędową jest szczególnego rodzaju pieczęć, której wygląd, wymiary, sposób używania, przechowywania, zamawiania i wyrobu określają przepisy ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.Poniżej prezentujemy do pobrania wzór oświadczenia o odpowiedzialności za powierzone pieczęcie urzędowe. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 218. Oświadczenie dyrektora szkoły dot. wprowadzenia innowacji w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 219. Zestawienie szkoleń BHP

  Zapewnienie pracownikom przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z obowiązków dyrektora szkoły. Zatrudnieni muszą odbyć przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy oraz regularnie odbywać szkolenia okresowe. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dzielimy na wstępne (składają się z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego) oraz okresowe. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 220. Pismo w sprawie braków formalnych wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

  Nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Wniosek ten jest analizowany. Jeżeli nie spełnia wymagań formalnych, wówczas należy wskazać stwierdzone braki i wezwać nauczyciela (pismem) do ich usunięcia w terminie 14 dni. W piśmie należy pouczyć nauczyciela, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 221. Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 222. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w szkole

  Dyrektor ma obowiązek ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w szkole. Przyjmuje się, że prace szczególnie niebezpieczne, to takie, przy których ryzyko wypadkowe jest większe niż przy pracach innego rodzaju. Prace szczególnie niebezpieczne mogą być wykonywane tylko przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bez przeciwwskazań lekarskich do wykonywania prac tego typu. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 223. Regulamin korzystania z parkingu/ miejsc parkingowych przy Szkole

  Wzór dokumentu może być wykorzystany do wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w szkole, do której uczniowie dojeżdżają (własnymi) pojazdami mechanicznymi. Regulamin jest opracowany na podstawie Ustawy – Prawo o ruchu drogowym a dnia 20 czerwca 1997 r. (ze zm.).

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 224. Wniosek o zasiłek na zagospodarowanie

  Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie na podstawie art.61 ust. 1 KN, składanego przez nauczyciela.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 225. Wzór pisma – przyznanie zasiłku na zagospodarowanie

  Wzór pisma wydanego przez dyrektora placówki, przyznającego zasiłek na zagospodarowanie – zgodnie z art. 61 ust. 1 KN.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 226. Regulamin (kryteria) zwolnienia nauczycieli

  Regulamin zwalniania nauczycieli jest jedynie propozycją dokumentu dla różnego typu szkół. Dyrektor może ustalić inną hierarchię, wprowadzić zmiany i uwzględnić potrzeby oraz specyfikę swojej szkoły.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 227. Procedura zmiany nauczanego języka

  Wniosek o zmianę nauczanego języka w placówce może złożyć do dyrektora rada szkoły lub rada rodziców w lutym poprzedzającym rok, kiedy zmiana jest planowana. Dzięki czemu dyrektor ma możliwość przeprowadzenia odpowiednich ruchów kadrowych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 228. Zakres obowiązków służbowych nauczyciela/sekretarza/intendenta

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 229. Umowa o wykonanie usługi oświatowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 230. Wzór umowy zawartej między rodzicami a przedszkolem niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 231. Wykaz dokumentów dyrektora placówki niepublicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 232. Wykaz dokumentacji przebiegu nauczania obowiązującej w niepublicznej szkole dla dorosłych z uprawnieniami szkoły publicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 233. Obowiązkowa dokumentacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 234. Lista kontrolna wyboru urządzeń zabawowych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 235. Wzór ewidencji środków trwałych

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 20 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 236. Regulamin wycieczki

  Każdy uczeń przed udziałem w zaplanowanej wycieczce szkolnej powinien zostać zapoznany z regulaminem. Zapoznanie uczniów z zasadami obowiązującymi podczas wycieczki pozwoli uniknąć sytuacji niebezpiecznych oraz da dzieciom wskazówki jak postąpić w sytuacjach zagrożenia.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 237. Przykładowa instrukcja kancelaryjna

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 8
 238. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

  Wzór dokumentu – regulaminu przyznawania stypendium może być wykorzystany w różnych typach szkół. Stypendium traktuje się jako jedną z ważniejszych i najbardziej motywujących form nagradzania ucznia i przyznaje się je na podstawie rozdziału 8a Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 239. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

  W trosce o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola należy przestrzegać wielu procedur. Jedną z nich jest procedura związana z przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci z placówki, która winna obowiązywać wszystkich rodziców i opiekunów oraz pracowników przedszkola. Prezentowany przykład takiej procedury spełnia wszelkie wymagania formalno-prawne.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 14 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 240. Procedura przepływu informacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami

  Podstawą dobrej współpracy przedszkola z rodzicami dzieci uczęszczających do tej placówki są jasno określone wzajemnie obowiązki, oczekiwania oraz zasady, na jakich ta współpraca winna się opierać. Istotny jest również właściwy przepływ informacji między przedszkolem a rodzicami. Przykładową procedurę wzajemnych kontaktów pracowników i rodziców polecamy wszystkim placówkom wychowania przedszkolnego.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 241. Procedura kontroli dokumentowania diagnozy dziecka

  Nauczyciel wychowania przedszkolnego obowiązany jest do prowadzenia oraz dokumentowania obserwacji pedagogicznej we wszystkich grupach wiekowych. Dyrektor przedszkola – w ramach prowadzonego pedagogicznego nadzoru wewnętrznego – ma obowiązek kontroli tej dokumentacji. Proponowana procedura umożliwi mu zaplanowanie i wykonywanie tej czynności zgodnie z obowiązującym prawem.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 242. Procedura informowania rodziców na temat diagnozy dziecka

  Reforma programowa wychowania przedszkolnego nałożyła na nauczycieli obowiązek prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznej we wszystkich grupach wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy przedszkolnej dzieci w roku szkolnym poprzedzającym planowane rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej. O wynikach dokonanej diagnozy muszą być poinformowani rodzice/prawni opiekunowie przedszkolaka. Proponowana procedura, opracowana zgodnie z obowiązującym prawem, określa metody i formy przekazywania rodzicom informacji postdiagnostycznych.
   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 243. Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 4
 244. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej – wersja II

  Każda szkoła winna posiadać jasne zasady zachowania się uczniów podczas przerw. Taki obowiązek wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 245. Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw – wersja II

  Każda szkoła winna posiadać jasne zasady zachowania się uczniów podczas przerw. Prezentowany regulamin może być wykorzystany w szkole każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 246. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 9
 247. Regulamin placu zabaw

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na przedszkole obowiązek opracowania zasad korzystania z placu zabaw, zgodnie z jego przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Prezentowany wzór regulaminu spełnia te wymogi.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 248. Regulamin pełnienia dyżurów w czasie przerw – wersja II

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada obowiązek zapewnienia opieki uczniom podczas przerw. Do zakresu czynności nauczycieli zalicza się dyżury, pełnione przez nich podczas przerw śródlekcyjnych. Proponowany regulamin takich dyżurów reguluje tę kwestię zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz systemem organizacji pracy szkoły każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 249. Regulamin pełnienia dyżurów w czasie przerw – wersja I

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada obowiązek zapewnienia opieki uczniom podczas przerw. Do zakresu czynności nauczycieli zalicza się dyżury, pełnione przez nich podczas przerw śródlekcyjnych. Proponowany regulamin takich dyżurów reguluje tę kwestię zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz systemem organizacji pracy szkoły każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 250. Regulamin korzystania z terenu szkoły

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Prezentowany regulamin korzystania z terenu szkoły określa zasady zarówno dla uczniów, jak i osób postronnych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 251. Regulamin korzystania z szatni

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Prezentowany regulamin korzystania z szatni może być wykorzystany w szkole każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 252. Regulamin korzystania z siłowni

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Prezentowany regulamin może być wykorzystany z powodzeniem w każdej szkole, która posiada siłownię dostępną dla osób niebędących uczniami.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 253. Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw – wersja I

  Każda szkoła winna posiadać jasne zasady zachowania się uczniów podczas przerw. Prezentowany regulamin może być wykorzystany w szkole każdego typu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 254. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) nakłada na szkołę obowiązek opracowania zasad korzystania z sal, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i dbałością o bezpieczeństwo użytkowników.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 255. Regulamin korzystania z biblioteki

  Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły – Rada Pedagogiczna szkoły/placówki przyjmuje regulamin korzystania z biblioteki szkolnej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 256. Tabela kontroli dokumentacji szkolnej

  Dyrektor szkoły odpowiada za kontrolę zarządczą w szkole. Jednym z istotnych elementów pełnionego przez dyrektora szkoły nadzoru jest cykliczna kontrola dokumentacji szkolnej. Dokumentacja powinna być na bieżąco aktualizowania i dostosowywana do obowiązujących obecnie przepisów prawnych. Dokumentacja powinna być prowadzona systematycznie. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 19 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 257. Procedura wdrażania oferty zajęć fakultatywnych


   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 258. Procedura obserwacji II

  Prezentowana procedura, uwzględniająca wszystkie jej rodzaje, systematyzuje proces obserwacji i ewaluacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli, pomoże w jego zaplanowaniu i wdrożeniu.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 259. Regulamin organizacji wycieczek

  Każda szkoła powinna posiadać regulamin organizacji wycieczek, a zasady organizowania wszelkiej turystyki szkolnej, w tym również i wycieczek, wynikają z przepisów:

  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 roku Nr 135 poz. 1516 ),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69, z późn.zm.),
  • Statutu Szkoły.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 260. Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzenia obserwacji

  Chcąc sprostać wymaganiom współczesnego nadzoru pedagogicznego i prowadzić rzetelną ewaluację działalności edukacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej nauczycieli, każdy dyrektor szkoły powinien mieć opracowane procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania obserwacji. Aby wnioski wynikające z obserwacji, prowadzonych przez nauczyciela zajęć, wspomagały ich w realizowaniu określonych zadań i jednocześnie doskonaliły jakość pracy szkoły, obserwacja musi być procesem przemyślanym a nie przypadkowym.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Kwiecień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 18
 261. Regulamin Rady Pedagogicznej

  Podstawą prawną tworzenia regulaminu działania Rady Pedagogicznej jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuł 43, ustęp 2 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami). Rada Pedagogiczna działa w szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej trzech nauczycieli. Jest ona kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin Rady Pedagogicznej określa jej strukturę, organizację posiedzeń oraz zakres kompetencji. Wzór przedstawionego regulaminu Rady Pedagogicznej można stosować dla szkół: podstawowych, gimnazjalnych, zespołu szkół (podstawowej i gimnazjalnej).

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 8
 262. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

  Podstawą prawną tworzenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuł 55 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Samorząd Uczniowski ma za zadanie integrować społeczność danej szkoły, tworzyć określoną atmosferę szkoły, wzbogacać tradycje szkolne, a także zaspokajać potrzeby ogółu uczniów. W nowoczesnej szkole Samorząd powinien spełniać przede wszystkim funkcje wychowawcze. Z jednej strony powinien być podstawową formą współuczestnictwa dzieci i młodzieży w zarządzaniu szkołą, a tym samym czynnikiem kształtowania postaw zaangażowania i odpowiedzialności za sprawy ogółu, z drugiej zaś strony powinien być formą organizacji życia zbiorowego, włączając do działania wszystkich członków danej zbiorowości. Przedstawiony wzór regulaminu ma zastosowanie do wszystkich typów szkół.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 263. Regulamin organizacyjny

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 18 Lipiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 20
 264. Regulamin Rady Pedagogicznej przedszkola

   

 265. Procedura utworzenia oddziału sportowego

   

 266. Wniosek o utworzenie oddziału sportowego do organu prowadzącego

   

 267. Tworzenie oddziału sportowego

   

 268. Instrukcja kancelaryjna dla szkoły podstawowej

   

 269. Regulamin BHP dla poradni psychologiczno-pedagogicznej

   

 270. Regulamin zwalniania z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności w szkole

   

 271. Wzór procedury brakowania i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w szkole

   

 272. Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w ramach środków z funduszu zdrowotnego

   

 273. Regulamin biblioteki i czytelni

   

 274. Decyzja w sprawie zwolnienia ucznia z części zajęć wychowania fizycznego

   

 275. Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia zmian w „Zasadach (polityce) rachunkowości”

   

 276. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie opłat za wyżywienie

   

 277. Decyzja dyrektora w sprawie odmowy zezwolenia na odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

   

 278. Decyzja dyrektora w sprawie skreślenia wychowanka z przedszkola

   

 279. Zarządzenie dyrektora w sprawie rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu

   

 280. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie powołania Rady Przedszkola (na wniosek Rady Rodziców)

   

 281. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie powołania rady przedszkola (z inicjatywy dyrektora)

   

 282. Regulamin Rady Rodziców przedszkola

  Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Prezydium rady rodziców na pierwszych obradach wyznacza twórców regulaminu. Gotowy regulamin jest przedstawiany całej radzie na następnym posiedzeniu, kiedy to następuje jego wspólne omówienie i dokonanie ewentualnych poprawek. Następnie rada, poprzez jawne głosowanie, przyjmuje uchwałę zatwierdzającą regulamin. 

 283. Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze

  Trudnościami wychowawczymi nazywamy powtarzające się określone formy zachowania dzieci, będące w wyraźnej rozbieżności z panującymi normami społecznymi, które hamują zabiegi wychowawcze i dezorganizują. Celem placówki oświatowej jest podnoszenie poziomu efektywności procesu wychowawczego dziecka, jego usprawnienie i zwiększenie skuteczności w sytuacjach trudnych w przedszkolu. Poniżej znajduje się do pobrania procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze. 

 284. Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

  Aby dziecko zostało przyjęte do przedszkola w okresie letnim, rodzic powinien wypełnić i złożyć w przedszkolu kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny. Przedszkole jest zobowiązane do wydania wzoru karty i przyjęcia zgłoszenia. Poniżej zamieszczono przykładowy wzór takiej karty. 

 285. Kara pieniężna

   

 286. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych

  Postępowanie mające na celu nadanie orderu lub odznaczenia nauczycielowi, wymaga jego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Są one bowiem niezbędne kuratorium oświaty. Wzór takiej zgody publikujemy do pobrania poniżej. 

 287. Zgoda autora/zespołu autorskiego na wprowadzenie innowacji pedagogicznej

  W przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane, wprowadzenie innowacji pedagogicznej w szkole wymaga pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej wprowadzenie. 

 288. Wniosek dyrektora o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły

  Dyrektor szkoły składa wniosek do właściwego kuratora oświaty o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym z jego szkoły do innej. Do wniosku dołącza pisemne uzasadnienie podjętej decyzji. W uzasadnieniu powinien wskazać przyczyny swojej decyzji oraz powołać się na właściwy zapis w statucie szkoły. Ponadto musi opisać dotychczasowe formy i metody oddziaływania na ucznia ze strony szkoły oraz współpracę szkoły z domem rodzinnym. 

 289. Procedura badania skalą GE-5

  Reforma programowa wychowania przedszkolnego nałożyła na nauczycieli obowiązek przeprowadzania diagnozy przedszkolnej dzieci w roku szkolnym poprzedzającym planowane rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej. Proponowana procedura badania Skalą Gotowości Szkolnej umożliwia nauczycielowi prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej w grupie dzieci 5-letnich.

 290. Regulamin działania oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich

  Podstawą prawną tworzenia regulaminu działania oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej są: ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuł 14, ustęp 1 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Szkoły. Regulamin określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Wzór przedstawionego regulaminu można stosować w szkołach podstawowych, w których utworzono oddział przedszkolny.

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT