Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYProjekty ewaluacji

 1. Projekt ewaluacji wewnętrznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019-2020

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 6
 2. Projekt ewaluacji wewnętrznej szkoły branżowej I stopnia, technikum, szkoły policealnej

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 8
 3. Projekt ewaluacji wewnętrznej przedszkola na rok szkolny 2019-2020

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 5
 4. Projekt ewaluacji wewnętrznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 6
 5. Projekt ewaluacji wewnętrznej placówki w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 7
 6. Projekt ewaluacji wewnętrznej liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2019-2020

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 7
 7. Propozycja projektu ewaluacji wewnętrznej dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 0
 8. Propozycja projektu ewaluacji wewnętrznej dla bursy, dla której priorytetem jej współpraca ze środowiskiem lokalnym

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 9. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 10. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły branżowej 1. stopnia w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 11. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 12. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla placówek oświatowo-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 13. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla liceum w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 14. Ewaluacja wewnętrzna – diagnoza kompetencji nauczycieli uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 15. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły branżowej I stopnia w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 16. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla liceum w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 17. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/ 2018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 18. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla poradni psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 19. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla przedszkola w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 20. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla gimnazjum (kl. II i III) w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 21. Wymaganie 3 w przedszkolu: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności w podstawie programowej

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 8
 22. Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 23. Przykład ewaluacji wewnętrznej zagadnienia: Stosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie kształcenia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 7
 24. Projekt ewaluacji wewnętrznej szkół specjalnych przysposabiających do pracy, młodzieżowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Liczba stron w dokumencie: 7

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT