Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYStatuty, koncepcje pracy, uchwały

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla szkoły ponadpodstawowej

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Grudzień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 8
 2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Grudzień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 7
 3. Statut ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Październik 2020
  Liczba stron w dokumencie: 39
 4. Statut przedszkola publicznego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 1 Październik 2020
  Liczba stron w dokumencie: 23
 5. Statut liceum ogólnokształcącego

   

  Typ placówki: inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Październik 2020
  Liczba stron w dokumencie: 10
 6. Statut zespołu szkół

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 1 Październik 2020
  Liczba stron w dokumencie: 22
 7. Uchwała Rady Rodziców w sprawie programu profilaktyczno-wychowawczego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Listopad 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 8. Statut przedszkola publicznego prowadzonego przez stowarzyszenie

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 28 Październik 2019
  Liczba stron w dokumencie: 21
 9. Statut szkoły policealnej

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 1 Październik 2019
  Liczba stron w dokumencie: 23
 10. Koncepcja pracy przedszkola niepublicznego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 7
 11. Uchwała rady pedagogicznej przedszkola w sprawie zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 12. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, inne
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 10
 13. Statut Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 31 Lipiec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 14. Wzór statutu technikum budowlanego

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Marzec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 7
 15. Przykładowy statut niepublicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Luty 2019
  Liczba stron w dokumencie: 20
 16. Wzór uchwały zmian w statucie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 30 Listopad 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 17. Procedura projektowania i uchwalania zmiany statutu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 30 Listopad 2018
  Liczba stron w dokumencie: 8
 18. Przykład opinii w sprawie organizacji pracy szkoły/placówki w danym roku szkolnym

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 14 Listopad 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 19. Uchwała w sprawie propozycji dyrektora szkoły odnośnie przydziału nauczycielom stałych prac

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 20. Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 21. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 22. Uchwała w sprawie projektu planu finansowego szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 23. Uchwała w sprawie organizacji pracy szkoły określonej w projekcie arkusza organizacji szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 24. Uchwała w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 25. Uchwała w sprawie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 26. Uchwała w sprawie prowadzenia eksperymentu pedagogicznego w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 27. Propozycja organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w statucie szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 10 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 28. Statut młodzieżowego domu kultury

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 10 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 9
 29. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – załącznik do statutu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 31 Lipiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 30. Przykład uchwały w sprawie wyników klasyfikacji promocji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 3 Lipiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 31. Zarządzenie dyrektora szkoły wprowadzające regulamin udostępniania bezpłatnych podręczników

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 32. Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia nauczycieli

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 28 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 33. Pismo w sprawie rekolekcji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 28 Marzec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 34. Kontynuowanie nauki w OHP

   

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 35. Przykłady uchwały rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 36. Informacje dotyczące oddziałów integracyjnych w statucie szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 37. Podstawa prawna uchwały rady pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 38. Przykładowy wzór uchwały w sprawie ustalenia regulaminu rady pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 39. Statut bursy

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 11 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 18
 40. Wzór uchwały – uchwalenie przez radę pedagogiczną nowego statutu przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 4 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 41. Wzór uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie nadania nowego statutu Przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 30 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 42. Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii na temat programu nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 24 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 43. Wzór wniosku do organu prowadzącego o zmianę/nadanie imienia szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 24 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 44. Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii na temat programu nauczania doradztwa zawodowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 45. Statut przedszkola publicznego prowadzonego przez osobą fizyczną

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 2 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 22
 46. Wzór uchwały rady pedagogicznej przyjmującej nowy statut

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 2 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 47. Statut ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 31 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 22
 48. Statut publicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi – przykładowe rozwiązania do wykorzystania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 9 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 25
 49. Wzór Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 50. Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów szkoły – rozdział statutu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 17 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 12
 51. Koncepcja pracy szkoły podstawowej

   Realizacja w placówce zadań zgodnych z przepisami wynikającymi z nadzoru pedagogicznego.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 16 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 52. Statut przedszkola z oddziałami specjalnymi

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 28 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 7
 53. Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 3 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 54. Statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 13 Czerwiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 38
 55. Opinia rady pedagogicznej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 56. Opinia rady pedagogicznej w sprawie zestawu podręczników w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 57. Statut niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 34
 58. Statut zespołu szkolno-przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 9
 59. Statut ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 59
 60. Statut bursy

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 19
 61. Statut branżowej szkoły I stopnia

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 30
 62. Zapisy w statucie szkoły regulujące zakres uprawnień i odpowiedzialności dyrektora szkoły niebędącego nauczycielem i wicedyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 63. Przykład statutu publicznej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym prowadzonej przez stowarzyszenie

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 68
 64. Statut publiczne ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego (stowarzyszenie)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 49
 65. Wzór uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Rodziców

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 18 Styczeń 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 66. Zapis w statucie szkoły podstawowej dotyczący organizacji zajęć dodatkowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 67. Umowa o sprawowanie opieki w niepublicznym przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 68. Wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego na rzecz doskonalenia pracy szkoły

  Propozycja dokumentu dla rady pedagogicznej szkoły, która w drodze uchwały ustaliła sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego na rzecz doskonalenia pracy szkoły.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 6
 69. Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie organizacji spotkań z rodzicami wychowanków

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 70. Uchwała rady pedagogicznej przedszkola w sprawie zatwierdzenia procedur postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 71. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 72. Uchwała Rady Rodziców przedszkola w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 73. Uchwała Rady Rodziców przedszkola w sprawie planu finansowego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 74. Zarządzenie w sprawie przyjęcia zmian w statucie przedszkola

  W przypadku przedszkola publicznego zmiany w statucie przeważnie dokonywane są przez organ prowadzący. Tej kompetencji organ prowadzący nie przekazuje dyrektorowi, czy radzie pedagogicznej, jeżeli ją powoła. Przyczyną zmian w statucie przedszkola mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna inicjatywa. 

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 75. Zarządzenie dyrektora w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu statutu przedszkola

  Statut przedszkola jest najważniejszym dokumentem regulującym sposób funkcjonowania przedszkola. W przypadku, gdy liczba i jakość wprowadzanych zmian do statutu powoduje jego nieczytelność, zasadnym jest uchwalenie tekstu jednolitego. Poniżej znajduje się do pobrania wzór zarządzenia dyrektora w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu statutu przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 76. Wniosek o wprowadzenie zmian do statutu szkoły

  Prawo do występowania z wnioskiem o zmiany w statucie lub z opiniami ma każdy organ szkoły rada szkoły, rada pedagogiczna, w tym dyrektor, rada rodziców i samorząd uczniowski. Z wnioskiem o wprowadzenie zmian w statucie może wystąpić również organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 77. Projekt zmian w statucie szkoły

  Statut szkoły jest najważniejszym dokumentem regulującym jej funkcjonowanie. Jego zapisy wynikają z obowiązujących przepisów prawa odzwierciedlających politykę oświatową państwa oraz zawierają regulacje zgodne z celami i zadaniami stawianymi przed szkołą przez jej społeczność. Każda zmiana przedmiotowych przepisów powoduje konieczność zmiany zapisów statutu szkoły. Poniżej do pobrania znajduje się wzór projektu zmian w statucie szkoły. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 78. Wzór uchwały Rady Pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 79. Przykładowy statut niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

   

 80. Opinia rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły określonej w arkuszu organizacji szkoły

   

 81. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji o nazwie Szkolny system wspierania uzdolnień

   

 82. Przykład statutu niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym (dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie)

   

 83. Wybór przedstawicieli do komisji konkursowej

   

 84. Przykład uchwały rady pedagogicznej i opinii samorządu uczniowskiego w sprawie skreślenia z listy uczniów

   

 85. Przykładowy porządek zebrania rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem uczniów

   

 86. Postanowienie (uchwała) rady pedagogicznej o promowaniu ucznia klasy I-II szkoły podstawowej w ciągu roku szkolnego

   

 87. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania

  Odnośnie dopuszczenia programu nauczania dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej. Nauczyciele przedstawiają radzie pedagogicznej proponowane programy nauczania, a ona podejmuje uchwałę opiniującą. 

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT