Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYStatuty, koncepcje pracy, uchwały

 1. Statut Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 31 Lipiec 2019
  aktualizacja
  Ilość stron w dokumencie: 3
 2. Wzór statutu technikum budowlanego

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Marzec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 7
 3. Przykładowy statut niepublicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Luty 2019
  Ilość stron w dokumencie: 20
 4. Wzór uchwały zmian w statucie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 30 Listopad 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 5. Procedura projektowania i uchwalania zmiany statutu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 30 Listopad 2018
  Ilość stron w dokumencie: 8
 6. Przykład opinii w sprawie organizacji pracy szkoły/placówki w danym roku szkolnym

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 14 Listopad 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 7. Uchwała w sprawie propozycji dyrektora szkoły odnośnie przydziału nauczycielom stałych prac

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 8. Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 10. Uchwała w sprawie organizacji pracy szkoły określonej w projekcie arkusza organizacji szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 11. Uchwała w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 12. Uchwała w sprawie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 13. Uchwała w sprawie prowadzenia eksperymentu pedagogicznego w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 14. Propozycja organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w statucie szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 10 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 15. Statut młodzieżowego domu kultury

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 10 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 9
 16. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – załącznik do statutu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 31 Lipiec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 17. Przykład uchwały w sprawie wyników klasyfikacji promocji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 3 Lipiec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 18. Zarządzenie dyrektora szkoły wprowadzające regulamin udostępniania bezpłatnych podręczników

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 19. Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia nauczycieli

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 28 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 20. Pismo w sprawie rekolekcji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 28 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 21. Kontynuowanie nauki w OHP

   

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 22. Przykładowy statut niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 5 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 18
 23. Przykładowe uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 19 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 24. Statut gimnazjum - stan prawny na 1 września 2017

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 9 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 67
 25. Przykłady uchwały rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 26. Informacje dotyczące oddziałów integracyjnych w statucie szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 27. Podstawa prawna uchwały rady pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 28. Przykładowy wzór uchwały w sprawie ustalenia regulaminu rady pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 29. Statut bursy

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 11 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 18
 30. Wzór uchwały – uchwalenie przez radę pedagogiczną nowego statutu przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 4 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 31. Wzór uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie nadania nowego statutu Przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 30 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 32. Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii na temat programu nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 24 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 33. Wzór wniosku do organu prowadzącego o zmianę/nadanie imienia szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 24 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 34. Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii na temat programu nauczania doradztwa zawodowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 35. Statut przedszkola publicznego prowadzonego przez osobą fizyczną

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 2 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 22
 36. Wzór uchwały rady pedagogicznej przyjmującej nowy statut

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 2 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 37. Statut ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 31 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 22
 38. Statut niepublicznej specjalnej ośmioklasowej szkoły podstawowej - stan prawny na dzień 1 września 2017 r.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 16 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 36
 39. Statut poradni psychologiczno - pedagogicznej - stan prawny na dzień 1 września 2017 r.

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 11 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 21
 40. Statut publicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi - przykładowe rozwiązania do wykorzystania

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 9 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 25
 41. Wzór Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 42. Statut zespołu szkół

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 22
 43. Statut ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi oraz klasami dotychczasowego gimnazjum

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 21 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 83
 44. Statut ośmioletniej szkoły podstawowej z klasami dotychczasowego gimnazjum

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 21 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 73
 45. Statut ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 20 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 39
 46. Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów szkoły – rozdział statutu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 17 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 12
 47. Koncepcja pracy szkoły podstawowej

   Realizacja w placówce zadań zgodnych z przepisami wynikającymi z nadzoru pedagogicznego.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 16 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 48. Wybrane uchwały Rady Pedagogicznej wraz z podstawą prawną na rok 2017 r.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 11 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 11
 49. Statut zespołu szkolno - przedszkolnego z klasami dotychczasowego gimnazjum - stan prawny na dzień 1 września 2017 r.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
  Data publikacji: 8 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 50
 50. Statut niepublicznego przedszkola integracyjnego (stan prawny 1.09.2017 r.)

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 4 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 13
 51. Statut przedszkola z oddziałami specjalnymi

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 28 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 52. Statut specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, w skład którego wchodzi przedszkole specjalne, szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, internat (stan prawny na dzień 1 września 2017 r.)

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 18 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 19
 53. Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 3 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 54. Statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 13 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 38
 55. Statut szkoły podstawowej dla dorosłych (stan prawny na dzień 1 września 2017 r.)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 13 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 28
 56. Opinia rady pedagogicznej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 57. Opinia rady pedagogicznej w sprawie zestawu podręczników w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 58. Statut niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 34
 59. Statut zespołu - centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego z uwzględnię zmian od 1 września 2017 r.

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 31
 60. Statut przedszkola niepublicznego

   Statut przedszkola niepublicznego - stan na dzień 1 września 2017r.

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 13 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 12
 61. Statut zespołu szkolno - przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 62. Statut ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 59
 63. Statut bursy

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 19
 64. Statut przedszkola publicznego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 23
 65. Statut branżowej szkoły I stopnia

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 30
 66. Zapisy w statucie szkoły regulujące zakres uprawnień i odpowiedzialności dyrektora szkoły niebędącego nauczycielem i wicedyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 67. Przykład statutu publicznej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym prowadzonej przez stowarzyszenie

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 68
 68. Statut szkoły podstawowej po zmianach od 01.09.2017 r.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 58
 69. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły na lata 2017-2020

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 12
 70. Wzory dokumentów, które powinno złożyć stowarzyszenie prowadzące obecnie publiczną 6-letnią szkołę podstawową do JST, aby od września móc prowadzić 8 – letnią Szkołę Podstawową

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 71. Statut publiczne ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego (stowarzyszenie)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 49
 72. Propozycja zapisu w statucie szkoły podstawowej organizacji zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych, czyli zajęć dodatkowych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 73. Przykładowa koncepcja pracy przedszkola niepublicznego na lata 2016/2017 – 2020/2021

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 74. Umowa o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 75. Załącznik nr 1 do uchwały – wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego na rzecz doskonalenia pracy szkoły

  Propozycja dokumentu dla rady pedagogicznej szkoły, która zgodnie z art. 41 ust. 6 uso w drodze uchwały ustaliła sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego na rzecz doskonalenia pracy szkoły.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 76. Zarządzenie dyrektora w sprawie organizacji spotkań z rodzicami wychowanków

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 77. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia procedur postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 78. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 79. Uchwała rady rodziców w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 80. Uchwała rady rodziców w sprawie planu finansowego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 81. Zarządzenie w sprawie przyjęcia zmian w statucie przedszkola niepublicznego

  W przypadku przedszkola publicznego zmiany w statucie przeważnie dokonywane są przez organ prowadzący. Tej kompetencji organ prowadzący nie przekazuje dyrektorowi, czy radzie pedagogicznej, jeżeli ją powoła. Przyczyną zmian w statucie przedszkola mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna inicjatywa. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 82. Zarządzenie dyrektora w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu statutu przedszkola

  Statut przedszkola jest najważniejszym dokumentem regulującym sposób funkcjonowania przedszkola. W przypadku, gdy liczba i jakość wprowadzanych zmian do statutu powoduje jego nieczytelność, zasadnym jest uchwalenie tekstu jednolitego. Poniżej znajduje się do pobrania wzór zarządzenia dyrektora w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu statutu przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 83. Wzór wniosku o wprowadzenie zmian do statutu

  Prawo do występowania z wnioskiem o zmiany w statucie lub z opiniami ma każdy organ szkoły rada szkoły, rada pedagogiczna, w tym dyrektor, rada rodziców i samorząd uczniowski. Z wnioskiem o wprowadzenie zmian w statucie może wystąpić również organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 84. Wzór projektu zmian w statucie

  Statut szkoły jest najważniejszym dokumentem regulującym jej funkcjonowanie. Jego zapisy wynikają z obowiązujących przepisów prawa odzwierciedlających politykę oświatową państwa oraz zawierają regulacje zgodne z celami i zadaniami stawianymi przed szkołą przez jej społeczność. Każda zmiana przedmiotowych przepisów powoduje konieczność zmiany zapisów statutu szkoły. Poniżej do pobrania znajduje się wzór projektu zmian w statucie szkoły. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 85. Wzór uchwały Rady Pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 86. Opinia rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły określonej w arkuszu organizacji szkoły

   

 87. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji o nazwie Szkolny system wspierania uzdolnień

   

 88. Przykład statutu niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym (dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie)

   

 89. Wzór uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Rodziców

   

 90. Wybór przedstawicieli do komisji konkursowej

   

 91. Przykład uchwały rady pedagogicznej i opinii samorządu uczniowskiego w sprawie skreślenia z listy uczniów

   

 92. Przykładowy porządek zebrania rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem uczniów

   

 93. Postanowienie (uchwała) rady pedagogicznej o promowaniu ucznia klasy I-II szkoły podstawowej w ciągu roku szkolnego

   

 94. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania

  Odnośnie dopuszczenia programu nauczania dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej. Nauczyciele przedstawiają radzie pedagogicznej proponowane programy nauczania, a ona podejmuje uchwałę opiniującą. 

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT