Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Zarządzanie placówką Dokumenty Wypadki w placówkach, bezpieczeństwo

Wypadki w placówkach, bezpieczeństwo

 1. Niebieska karta

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 27 Luty 2024
  Liczba stron w dokumencie: 14
 2. Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2024
  Liczba stron w dokumencie: 2
 3. Procedura składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadamiania sądu opiekuńczego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2024
  Liczba stron w dokumencie: 1
 4. Zasady udostępniania personelowi, małoletnim i ich opiekunom polityki do jej zaznajomienia i stosowania

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 1
 5. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do internetu oraz procedura ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi w internecie oraz utrwalonymi w innej formie

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 1
 6. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 7. Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 8. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem, a w szczególności dotyczące zachowań niedozwolonych wobec małoletnich

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 9. Oświadczenie o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania Standardów ochrony małoletnich

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 1
 10. Procedura kontroli pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Grudzień 2023
  Liczba stron w dokumencie: 2
 11. Zgoda nauczyciela na podawanie uczniowi leku

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 12. Karta charakterystyki substancji chemicznych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 5
 13. Obowiązki uczestnika wycieczki szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 8 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 14. Przykładowe procedury działań profilaktycznych i interwencyjnych dyrektora szkoły lub placówki

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 8 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 7
 15. System HACCP w przedszkolu – wprowadzenie

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 4
 16. Księga HACCP dla przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 36
 17. Narzędzie do badania poziomu poczucia bezpieczeństwa w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 8 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 8
 18. Wzór protokołu kontroli obiektów przedszkola pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz protokołu kontroli urządzeń placu zabaw

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 8 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 13
 19. Instrukcja postępowania współdziałania pracowników szkoły na wypadek zagrożenia bioterrorystycznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 20. Instrukcja postępowania w przypadku groźby zdetonowania ładunku wybuchowego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 7
 21. Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia terrorystycznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 22. Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad przydziału pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 8
 23. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia pomieszczeń szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 24. Karta oceny ryzyka zawodowego opiekunki dziecięcej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 25. Procedura ewakuacji

  Propozycja wzoru dokumentu „Procedura ewakuacji” może być wykorzystana w każdej placówce oświatowej po nieznacznej modyfikacji i dostosowaniu zapisów do konkretnej szkoły/ placówki.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 26. Arkusz kontrolny monitorowania możliwości zapewniania poczucia bezpieczeństwa uczniom

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 3
 27. Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 28. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas ich pobytu w przedszkolu – lista dla nauczyciela

  Niniejsza lista kontrolna wskazuje niezbędne czynności, które musi podjąć nauczyciel, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu. Dowiedz się, jak zapewnić bezpieczne warunki pobytu wychowanków w twoim przedszkolu – pobierz listę dla nauczyciela. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 29. Wzór deklaracji dla nauczyciela w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczkach

  Kierownik lub opiekun wycieczki zobowiązany jest do podpisania deklaracji w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczkach. Pobierz wzór takiej deklaracji. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 30. Tabela rozliczenia wyżywienia za jeden miesiąc

  Miesięczną stawkę żywieniową wykonaną wyliczamy na koniec miesiąca, ale możemy też w dowolnym dniu miesiąca obliczyć dotychczasowe koszty wyżywienia dzieci. Dzięki temu intendent ma możliwość na bieżąco śledzić wydatki na żywienie i będzie mógł przewidzieć, czy budżet zostanie przekroczony, czy pojawią się oszczędności. Pomocna może okazać się tabela rozliczenia wyżywienia za jeden miesiąc. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 31. Tabela odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

  Dla każdego pracownika należy prowadzić indywidualną kartę ewidencji wydawanej odzieży i obuwia roboczego. Odzież i obuwie wydane pracownikowi stanowi własność pracodawcy, dlatego też pracownik nie może wynosić jej poza miejsce pracy poza koniecznością prania i konserwacji. Do pobrania tabela odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 32. Rejestr ryzyka w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole, inne
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 3
 33. Procedura zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole, inne
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 34. Przykładowy rejestr ryzyka w zakresie organizacji pracy bloku żywieniowego i zapewnienia bezpieczeństwa żywienia w przedszkolu

  Obowiązkiem dyrektora przedszkola jest analiza zagrożeń zgodnie z systemem HACCP. Dyrektor przedszkola ustala potencjalne zagrożenia, ocenia ryzyko i określa środki zapobiegawcze. Do pobrania poniżej znajduje się przykładowy rejestr ryzyka w zakresie organizacji pracy bloku żywieniowego i zapewnienia bezpieczeństwa żywienia. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 35. Procedura kierowania dzieci na terapię logopedyczną

  O objęciu ucznia zajęciami terapeutycznymi decyduje dyrektor placówki, który przygotowuje listę imienną dzieci w celu uzyskania zgody rodziców na udział badaniach logopedycznych. Procedura określa dalsze działania w pracy logopedycznej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 36. Procedura postępowania z dzieckiem chorym w przedszkolu

  Procedura zawiera zasady postępowania z dzieckiem potencjalnie chorym i w przypadku wystąpienia na terenie przedszkola chorób zakaźnych. Zapoznaj się z opisem działań. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 37. Organizowanie wyjścia z dziećmi do ogrodu przedszkolnego – lista dla nauczyciela

  Nauczyciel, przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego musi wykonać szereg czynności. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. O czym należy pamiętać podczas codziennych wyjść – o tym przypomni ci lista kontrolna. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 38. Organizowanie spacerów i wycieczek – lista dla nauczyciela

  Niniejsza lista zawiera opis niezbędnych czynności przy organizacji spacerów i wycieczek, informacje co należy zrobić przed wyjściem i podczas wycieczki. Lista pomoże w organizacji i przypomni o kolejności wykonywanych zadań. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 39. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które należy uwzględnić podczas identyfikacji ryzyka

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 2
 40. Postępowanie w razie wypadku dziecka w przedszkolu – lista dla nauczyciela

  Nauczyciele zapobiegają wypadkom poprzez ustalanie norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu i zapewniają poszkodowanemu dziecku opiekę. W razie konieczności sprowadzają fachową pomoc medyczną, w miarę możliwości udzielają poszkodowanemu pierwszej pomocy, informują o wypadku dyrektora przedszkola oraz rodziców poszkodowanego dziecka. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 41. Notatka ze zdarzenia wypadkowego w przedszkolu

  Pobierz wzór notatki służbowej z opisem zaistniałego zdarzenia wypadkowego dziecka. Notatka zawiera dokładne dane dziecka, datę, miejsce i opis wypadku. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 42. Wzor notatki dolegliwosci dziecka w przedszkolu

  Pobierz wzór notatki służbowej z opisem dolegliwości dziecka. Notatka zawiera dane dziecka, datę i opis. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 43. Akt wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 44. Znaki stosowane w ochronie przeciwpożarowej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 45. Oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 46. Karta aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 47. Znaki ewakuacyjne

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 48. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 49. Karta oceny ryzyka zawodowego dozorcy

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 21
 50. Karta oceny ryzyka zawodowego kucharza

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 24
 51. Karta oceny ryzyka zawodowego księgowej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 23
 52. Karta oceny ryzyka zawodowego nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 26
 53. Rejestr wypadków dzieci pozostających pod opieką przedszkola

  Przedszkole zobowiązane jest do prowadzenia rejestru wypadków dzieci pozostających pod opieką przedszkola. Rejestr ten prowadzony jest na podstawie zgromadzonych protokołów powypadkowych. Poniżej znajduje się do pobrania wzór rejestru wypadków dzieci pozostających pod opieką przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 54. Protokół powypadkowy

  W razie wypadku w przedszkolu specjalnie powołany przez dyrektora przedszkola zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe. Z postępowania sporządza się protokół powypadkowy. Doręcza się go osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 55. Rejestr ryzyka w szkole

  Poniżej znajduje się do pobrania przykładowy rejestr ryzyka w szkole. W dokumencie wskazane są przykładowe ryzyka występujące w szkole, określone jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia, skutki oraz reakcja na ryzyko. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 56. Postępowanie z dzieckiem chorym w przedszkolu – lista dla nauczyciela

  Nauczyciel zobowiązany jest dbać o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków przestrzegając procedur i planu higieny w przedszkolu. Poniżej znajduje się lista na co zwrócić szczególną uwagę. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 57. Rejestr wypadków uczniów

  Dyrektor szkoły jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wypadków uczniów pozostających pod opieką szkoły lub placówki. Każdy wypadek ucznia należy ewidencjonować w rejestrze wypadków, który prowadzi się na podstawie zgromadzonych protokołów powypadkowych. Rejestr wypadków w szkole należy założyć po wystąpieniu pierwszego wypadku 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 58. Karta oceny ryzyka zawodowego dyrektora szkoły

  Karta oceny ryzyka zawodowego dyrektora szkoły pozwala zidentyfikować możliwe skutki zagrożeń, na jakie dyrektor szkoły jest narażony przy wykonywaniu swoich obowiązków. Karta oceny ryzyka zawodowego dyrektora szkoły nie obejmuje jednak zagrożeń związanych z pracami na stanowisku nauczyciela. Dlatego też dyrektor powinien zapoznać się także z dokumentacją dotyczącą nauczyciela przedmiotu, którego naucza. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 59. Instrukcja postępowania w razie zgłoszenia o podłożeniu (znalezienia) ładunku wybuchowego lub pakietu z niebezpieczną substancją

  Przygotowanie szkoły na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej to proces, na który składa się planowanie, trening oraz działanie w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia. Planowanie polega na przygotowaniu procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zapoznanie z nimi wszystkich pracowników szkoły. Trening powinien polegać na praktycznym zastosowaniu procedur, a tym samym przygotowaniu do skutecznego działania w sytuacji kryzysowej. Zapoznaj się z instrukcją postępowania w razie otrzymania zgłoszenia o podłożeniu (znalezieniu) ładunku wybuchowego lub pakietu z niebezpieczną substancją. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 60. Protokół kontroli BHP dokonywanej przez dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 21 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 3
 61. Procedura postępowania w razie zagrożenia powodziowego

  Celem procedury reagowania w przypadku zagrożenia powodziowego jest określenie zasad postępowania dyrektora szkoły oraz szkolnego zespołu zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 62. Lista kontrolna Państwowej Inspekcji Pracy do przeprowadzenia przeglądu boisk

  Lista kontrolna Państwowej Inspekcji Pracy do przeprowadzenia kontroli boisk ma pomóc szkole w przeprowadzeniu kontroli znajdujących się na terenie szkoły obiektów sportowych i rekreacyjnych. Dokonanie przeglądu stanu technicznego całego obiektu sportowego wraz z wyposażeniem pozwoli w porę usunąć stwierdzone zagrożenia. Wprowadza również nawyk samokontroli u osób nadzorujących obiekty sportowe. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 63. Procedura na wypadek pożaru w szkole

  Ewakuacją szkoły w przypadku pożaru kieruje dyrektor (lub jego zastępca czy osoba wyznaczona). Mają oni obowiązek współdziałania z gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły. Całość procedury powinna być zawarta w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego szkoły. Poniższa procedura pokazuje kolejne kroki postępowania. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 64. Regulamin określający zasady BHP w szkole

  Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole. Ważnym dokumentem w tej dziedzinie jest regulamin określający zasady BHP w szkole. Regulamin ten wywiesza się w widocznym miejscu, tak aby był dla każdego dostępny. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 20
 65. Informacja stanowiskowa BHP przy obsłudze komputera

  Aby pracownik mógł zostać dopuszczony do pracy przy obsłudze komputera, musi zapoznać się z instrukcją stanowiskową BHP przy obsłudze komputera i drukarki. Instrukcja taka określa: podstawowe obowiązki pracowników, czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po zakończeniu pracy oraz zakazy obowiązujące na stanowisku pracy.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 66. Informacja o wypadku

  Wniosek o wszczęcie postępowania powypadkowego. Dotyczy wypadku, który miał miejsce w pracy, w drodze do lub z pracy,w domu bądź też w innym miejscu nie związanym z zatrudnieniem. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 67. Lista kontrolna stanu obiektów

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 12
 68. Lista kontrolna przeglądów

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 4
 69. Lista kontrolna remontów

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 23 Czerwiec 2022
  Liczba stron w dokumencie: 12
 70. Informacja dyrektora o zatrzymaniu nieletniego na terenie szkoły

  Gdy policja zatrzymuje na terenie szkoły nieletniego ucznia, należy niezwłocznie powiadomić o tym jego rodziców/prawnych opiekunów. Prezentowany wzór pisma, zawiadamiającego o fakcie zatrzymania dziecka umożliwi dyrektorowi prawidłowe wywiązanie się z tego obowiązku.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 71. Notatka z zatrzymania ucznia przez policję

  Jedną z sytuacji kryzysowych w szkole wymagających sporządzenia notatki jest zatrzymanie ucznia przez policję. Prezentowany wzór pozwala na sprawne jej skonstruowanie.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 72. Notatka z zajścia

  W szkole zdarzają się różnego rodzaju sytuacje i zajścia kryzysowe wymagające interwencji. Podejmowane działania winny być udokumentowane. Prezentowana notatka jest propozycją umożliwiającą wnikliwy opis przebiegu wydarzeń.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 8 Sierpień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 73. Rejestr zdarzeń i sytuacji kryzysowych


   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 74. Jak poznać, że uczeń zażywa narkotyki – lista kontrolna

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 75. Jak rozpoznać sprawcę przemocy – lista kontrolna

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 76. Jak rozpoznać ofiarę przemocy – lista kontrolna

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 1 Sierpień 2022
  Liczba stron w dokumencie: 1
 77. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla szkoły podstawowej

   

 78. Procedura postępowania w razie wypadku ucznia na terenie placówki

   

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT