Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYSzkolenia wideo

Obowiązek wprowadzania danych do rejestru umów
Program szkolenia

Obowiązek wprowadzania danych do rejestru umów

 Zapraszamy na kolejne w roku szkolnym 2021/2022 szkolenie online. Nasza ekspertka omówi planowane regulacje dotyczące obowiązku wprowadzania danych do rejestru umów, któremu mają podlegać jednostki finansów publicznych.

Prelegent: Justyna Świder
Wykład z dnia 15.06.2022 r.

 

 Zapraszamy na kolejne w roku szkolnym 2021/2022 szkolenie online. Nasz ekspert omówi temat organizacji kształcenia specjalnego w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych.

Zatrudnianie nauczycieli w praktyce – najczęstsze trudności wraz ze wskazówkami, jak unikać błędów
Program szkolenia

Zatrudnianie nauczycieli w praktyce – najczęstsze trudności wraz ze wskazówkami, jak unikać błędów

Zapraszamy na kolejne w roku szkolnym 2021/2022 szkolenie online. Nasza ekspertka omówi temat zatrudniania nauczycieli, jakie wiążą się z tym błędy i jak poradzić sobie z trudnościami.

Prelegent: Justyna Świder
Wykład z dnia 22.04.2022 r.

 

 

Statut placówki oświatowej jako najważniejszy dokument wewnątrzszkolny: jak go nowelizować i jakie zapisy zawrzeć – praktyczne wskazówki
Program szkolenia

Statut placówki oświatowej jako najważniejszy dokument wewnątrzszkolny: jak go nowelizować i jakie zapisy zawrzeć – praktyczne wskazówki

Zapraszamy na drugie już w roku szkolnym 2021/2022 szkolenie online. Nasza ekspertka porusza kwestię statutu jako najważniejszego dokumentu wewnątrzszkolnego, dzieląc się z Państwem wskazówkami dotyczącymi jego zapisów i nowelizacji na podstawie analizy najczęściej popełnianych błędów.

Prelegent: Justyna Świder
Wykład z dnia 23.11.2021 r.

 

Zmiany w nadzorze pedagogicznym w przełożeniu na nowe obowiązki dyrektora i organizację pracy placówki oświatowej
Program szkolenia

Zmiany w nadzorze pedagogicznym w przełożeniu na nowe obowiązki dyrektora i organizację pracy placówki oświatowej

Zapraszamy na pierwsze w roku szkolnym 2021/2022 szkolenie online prowadzone przez naszego eksperta. Dotyczy ono zmian w nadzorze pedagogicznym, które weszły w życie z początkiem września 2021 r.

Prelegent: Michał Łyszczarz
Wykład z dnia 28.09.2021 r.

 

 

Zapraszamy na czwarty w tym roku szkolnym moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych 

Zapraszamy na trzeci w tym roku szkolnym moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych 

Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli i zadania dyrektora placówki
Program szkolenia

Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli i zadania dyrektora placówki

Zapraszamy na drugi w tym roku szkolnym moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych 

Prelegent: Justyna Świder
Wykład z dnia 15.03.2021 r.

 

Aspekty prawne w funkcjonowaniu placówki oświatowej w nowym reżimie sanitarnym
Program szkolenia

Aspekty prawne w funkcjonowaniu placówki oświatowej w nowym reżimie sanitarnym

Zapraszamy na pierwszy w tym roku szkolnym moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych

Prelegent: Justyna Świder
Wykład z dnia 15.03.2021 r.

 

Skuteczna komunikacja w zarządzaniu placówką
Program szkolenia

Skuteczna komunikacja w zarządzaniu placówką

Zapraszamy na szósty w roku szkolnym 2019/2020 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Jarosław Kordziński
Wykład z dnia 25.08.2020 r.

 

Procedury bezpieczeństwa w szkole i przedszkolu
Program szkolenia

Procedury bezpieczeństwa w szkole i przedszkolu

Zapraszamy na piąty w roku szkolnym 2019/2020 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Justyna Świder
Wykład z dnia 28.07.2020 r.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę i wydawanie świadectw pracy. O czym powinien pamiętać każdy dyrektor placówki oświatowej?
Program szkolenia

Wypowiedzenie umowy o pracę i wydawanie świadectw pracy. O czym powinien pamiętać każdy dyrektor placówki oświatowej?

Zapraszamy na trzeci w roku szkolnym 2019/2020 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Karolina Niedzielska
Wykład z dnia 05.05.2020 r.

Urlopy nauczycieli w praktyce. Komu przysługuje urlop dla poratowania zdrowia? W jaki sposób obliczyć  wymiar urlopu dla nauczyciela powracającego z urlopu macierzyńskiego?
Program szkolenia

Urlopy nauczycieli w praktyce. Komu przysługuje urlop dla poratowania zdrowia? W jaki sposób obliczyć wymiar urlopu dla nauczyciela powracającego z urlopu macierzyńskiego?

Zapraszamy na czwarty w roku szkolnym 2019/2020 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Karolina Niedzielska
Wykład z dnia 05.05.2020 r.

 

 

 

Odpowiedzialność prawna nauczyciela
Program szkolenia

Odpowiedzialność prawna nauczyciela

Zapraszamy na szósty w roku szkolnym 2018/2019 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Janusz Brzozowski
Wykład z dnia 18.06.2019 r.

Zapraszamy  na szósty w roku szkolnym 2018/2019 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

RODO w praktyce szkolnej
Program szkolenia

RODO w praktyce szkolnej

Zapraszamy na piąty w roku szkolnym 2018/2019 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Prelegent: Janusz Brzozowski
Wykład z dnia 17.06.2019 r.

Zapraszamy  na piąty w roku szkolnym 2018/2019 moduł z cyklu Certyfikowanych Warsztatów Szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT