Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza w pigułce (2)

 1. Przykładowy roczny plan zadań szkoły w ... r. (kontrola zarządcza)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 2. Roczny Plan Kontroli Zarządczej na ... r. w jednostkach organizacyjnych Gminy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1

Standardy grupy A (13)

 1. Arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej w szkole

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 2. Lista kontrolna A3

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 3. Lista kontrolna A4

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 4. Rejestr udzielonych upoważnień i pełnomocnictw

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 5. Schemat organizacyjny szkoły – wersja 2

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 6. Schemat organizacyjny szkoły – wersja 1

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 7. Lista kontrolna A2

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 8. Schemat opisu stanowiska

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 9. Opis stanowiska pracy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 10. Lista kontrolna A1

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 11. Zasady etyki pracowników

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5
 12. Zasady etyki

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 7
 13. Kodeks Etyki Nauczycielskiej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 5

Standardy grupy B (15)

 1. Rejestr ryzyk

  Rejestr ryzyk jako załącznik do regulaminu kontroli zarządczej. 

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 2. Kwestionariusz identyfikacji ryzyka 4

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 3. Arkusz identyfikacji ryzyka oraz metod przeciwdziałania ryzyku

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 4. Kwestionariusz identyfikacji ryzyka 1

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 5. Karta identyfikacji ryzyka

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 6. Lista kontrolna B5

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 7. Lista kontrolna B4

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 8. Zarządzenie w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 9. Karta analizy ryzyka

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 10. Lista ryzyk oraz matryca

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 11. Przykładowa lista potencjalnych ryzyk

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 12. Zestawienie celów i zadań

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 13. Monitoring realizacji

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 14. Lista kontrolna B2

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 15. Lista kontrolna B1

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1

Standardy grupy C (10)

 1. Lista kontrolna C6

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 2. Lista kontrolna C5

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 3. Protokół kontroli kasy

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 4. Lista kontrolna C4

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 5. Lista kontrolna C3

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 6. Wykaz potencjalnych zastępstw

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 7. Lista kontrolna C2

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 8. Harmonogram działań kontrolnych

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 9. Lista kontrolna C1

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 10. Ewidencja druków ścisłego zarachowania

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1

Standardy grupy D (3)

 1. Lista kontrolna D3

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 2. Lista kontrolna D2

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 3. Lista kontrolna D1

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2

Standardy grupy E (5)

 1. Lista kontrolna E4

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 2. Lista kontrolna E3

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 3. Lista kontrolna E2

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2
 4. Arkusze samooceny

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 1
 5. Lista kontrolna E1

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021
  Liczba stron w dokumencie: 2Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT