Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYArchiwum biuletynu informacyjnego nadzoru pedagogicznego

4 Czerwiec 2020

Biuletyn informacyjny nr 399
Wykaz przepisów prawa oświatowego wyłączonych z obowiązywania podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

28 Maj 2020

Biuletyn informacyjny nr 398
Dokumentowanie realizacji podstawy programowej

21 Maj 2020

Biuletyn informacyjny nr 397
Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 r.

12 Maj 2020

Biuletyn informacyjny nr 396
Komentarz – kolejny wykaz przepisów prawa oświatowego wyłączonych z obowiązywania podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

19 Marzec 2020

Biuletyn informacyjny nr 395
Funkcjonowanie placówek oświatowych w dobie koronawirusa

4 Luty 2020

Biuletyn informacyjny nr 394
Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli

30 Styczeń 2020

Biuletyn informacyjny nr 393
Obowiązujące ustawy oświatowe na dzień 1 stycznia 2020

19 Listopad 2019

Biuletyn informacyjny nr 392
Komentarz – oddziały przygotowania wojskowego w liceach ogólnokształcących i technikach od 1 września 2020 r.

15 Listopad 2019

Biuletyn informacyjny nr 391
Nowy standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela od 1 października 2019 r

8 Listopad 2019

Biuletyn informacyjny nr 390
Komentarz do zmian w przepisach o nadzorze pedagogicznym i wymaganiach wobec szkół

30 Październik 2019

Biuletyn informacyjny nr 389
Komentarz do zmian w przepisach o świadectwach, dyplomach państwowych i innych drukach szkolnych

27 Wrzesień 2019

Biuletyn informacyjny nr 388
Obowiązują już przepisy znowelizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzenia, w którym zostały określone m.in. zasady odbioru oraz potwierdzania odbioru legitymacji i świadectw ukończenia szkoły w ewidencji szkolnej.

20 Wrzesień 2019

Biuletyn informacyjny nr 387
Komentarz do zmian w Karcie Nauczyciela

30 Sierpień 2019

Biuletyn informacyjny nr 386
Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

30 Sierpień 2019

Biuletyn informacyjny nr 385
Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

22 Sierpień 2019

Biuletyn informacyjny nr 384
Spotkanie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty

2 Sierpień 2019

Biuletyn informacyjny nr 383
Komentarz do kolejnych zmian w ustawach oświatowych

26 Lipiec 2019

Biuletyn informacyjny nr 382
Podsumowanie pierwszego miesiąca wakacji

19 Lipiec 2019

Biuletyn informacyjny nr 381
Komentarz – organy publicznych szkół i placówek przekształconych od 1 września 2019 r. (powyższe nie dotyczy szkół i placówek artystycznych)

11 Lipiec 2019

Biuletyn informacyjny nr 380
Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kartę Nauczyciela

5 Lipiec 2019

Biuletyn informacyjny nr 379
Komentarz do nowego rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

28 Czerwiec 2019

Biuletyn informacyjny nr 378
Komentarz do nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

21 Czerwiec 2019

Biuletyn informacyjny nr 377
Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

14 Czerwiec 2019

Biuletyn informacyjny nr 376
Informacja MEN w sprawie wypełniania świadectw ukończenia szkoły podstawowej

7 Czerwiec 2019

Biuletyn informacyjny nr 375
Dariusz Piontkowski Ministrem Edukacji Narodowej

31 Maj 2019

Biuletyn informacyjny nr 374
Komentarz do przepisów w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego

24 Maj 2019

Biuletyn informacyjny nr 373
mLegitymacja – mobilna legitymacja na wakacje!

17 Maj 2019

Biuletyn informacyjny nr 372
Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

9 Maj 2019

Biuletyn informacyjny nr 371
Komentarz do przepisów w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

26 Kwiecień 2019

Biuletyn informacyjny nr 370
Sejm przyjął ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami

19 Kwiecień 2019

Biuletyn informacyjny nr 369
Komentarz do przepisów w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

11 Kwiecień 2019

Biuletyn informacyjny nr 368
Komentarz do przepisów zmieniających szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli.

5 Kwiecień 2019

Biuletyn informacyjny nr 367
Więcej godzin do dyspozycji dyrektora – rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania podpisane

22 Marzec 2019

Biuletyn informacyjny nr 366
Komentarz do przepisów w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

8 Marzec 2019

Biuletyn informacyjny nr 365
Podnoszenie jakości edukacji włączającej w Polsce

1 Marzec 2019

Biuletyn informacyjny nr 364
List MEN do samorządowców w sprawie podwyżek dla nauczycieli

22 Luty 2019

Biuletyn informacyjny nr 363
Komentarz do kolejnych zmian dotyczących oceniania pracy nauczyciela od 01.01.2019 r.

15 Luty 2019

Biuletyn informacyjny nr 362
Podpisanie „Deklaracji na rzecz edukacji przyszłości” oraz ustalanie planu sieci szkół od 1 września 2019 r.

8 Luty 2019

Biuletyn informacyjny nr 361
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

25 Styczeń 2019

Biuletyn informacyjny nr 360
Dwie podwyżki pensji nauczycieli w 2019r.

18 Styczeń 2019

Biuletyn informacyjny nr 359
Losy nauczycieli przekształcanych publicznych placówek kształcenia praktycznego.

11 Styczeń 2019

Biuletyn informacyjny nr 358
Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

4 Styczeń 2019

Biuletyn informacyjny nr 357
Komentarz – projekty zmian w przepisach prawa oświatowego wywołanych ustawą z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy

21 Grudzień 2018

Biuletyn informacyjny nr 356
Projekt kolejnych zmian w Karcie Nauczyciela

21 Grudzień 2018

Biuletyn informacyjny nr 355
List minister edukacji do dyrektorów i nauczycieli

14 Grudzień 2018

Biuletyn informacyjny nr 354
Zimowa przerwa świąteczna – informacja MEN

30 Listopad 2018

Biuletyn informacyjny nr 353
Projekt kolejnych zmian w ustawie – Prawo oświatowe

7 Listopad 2018

Biuletyn informacyjny nr 352
Program „Posiłek w szkole i w domu” - projekt rozporządzenia w konsultacjach

31 Październik 2018

Biuletyn informacyjny nr 351
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

26 Październik 2018

Biuletyn informacyjny nr 350
Zasady działania stowarzyszeń i organizacji w szkole – informacja MEN

19 Październik 2018

Biuletyn informacyjny nr 349
Kamizelki odblaskowe dla uczniów – inauguracja kampanii społecznej z udziałem minister edukacji i ministra sprawiedliwości

5 Październik 2018

Biuletyn informacyjny nr 348
Rozporządzenia dotyczące doradztwa zawodowego od 1.09.2018 r.

27 Wrzesień 2018

Biuletyn informacyjny nr 347
Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe przyjęta przez Radę Ministrów

21 Wrzesień 2018

Biuletyn informacyjny nr 346
Rozporządzenie dotyczące wykazu zajęć prowadzonych przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych od 1.09.2018 r.

14 Wrzesień 2018

Biuletyn informacyjny nr 345
Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli od 1.09.2018 r.

31 Sierpień 2018

Biuletyn informacyjny nr 342
Nowy rok szkolny 2018/2019 i planowanie nadzoru

24 Sierpień 2018

Biuletyn informacyjny nr 341
Harmonogram egzaminów 2019

10 Sierpień 2018

Biuletyn informacyjny nr 340
Ustawa zawodowa

19 Lipiec 2018

Biuletyn informacyjny nr 339
Program Dostępność Plus

19 Lipiec 2018

Biuletyn informacyjny nr 338
Zmiany wynikające z rozporządzenia w sprawie organizowania krajoznawstwa i turystyki szkolnej.

12 Lipiec 2018

Biuletyn informacyjny nr 337
Ogłoszenie wstępnych wyników egzaminu maturalnego

5 Lipiec 2018

Biuletyn informacyjny nr 336
Rozporządzenie dotyczące oceniania pracy nauczyciela od 1.09.2018 r.

29 Czerwiec 2018

Biuletyn informacyjny nr 335
Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe w konsulatcjach

22 Czerwiec 2018

Biuletyn informacyjny nr 334
Ważna zmiana w prawie oświatowym

14 Czerwiec 2018

Biuletyn informacyjny nr 333
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna już w czerwcu w pierwszych szkołach

7 Czerwiec 2018

Biuletyn informacyjny nr 332
Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

29 Maj 2018

Biuletyn informacyjny nr 331
List Minister Edukacji Narodowej odnośnie rekrutacji w nowym roku szkolnym

25 Maj 2018

Biuletyn informacyjny nr 330
Weszło w życie nowe rozporządzenie odnośnie świadectw i druków szkolnych

17 Maj 2018

Biuletyn informacyjny nr 329
Kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 r

10 Maj 2018

Biuletyn informacyjny nr 328
Zmiany przepisów dotyczących oceniania pracy nauczyciela od 1.09.2018 r.

2 Maj 2018

Biuletyn informacyjny nr 327
Egzaminy maturalne 2018

26 Kwiecień 2018

Biuletyn informacyjny nr 326
Zmiany rozporządzeń dotyczących wynagradzania nauczycieli w roku 2018

20 Kwiecień 2018

Biuletyn informacyjny nr 325
Egzamin gimnazjalny 2018

12 Kwiecień 2018

Biuletyn informacyjny nr 324
Zmiany przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela od 1.09.2018 r.

22 Marzec 2018

Biuletyn informacyjny nr 323
Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

16 Marzec 2018

Biuletyn informacyjny nr 322
Ogłoszenie nowych konkursów w ramach POWER 2014-2020

9 Marzec 2018

Biuletyn informacyjny nr 321
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie organizowania krajoznawstwa i turystyki szkolnej.

28 Luty 2018

Biuletyn informacyjny nr 320
Nauczyciel religii wychowawcą klasy

23 Luty 2018

Biuletyn informacyjny nr 319
List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół

15 Luty 2018

Biuletyn informacyjny nr 318
Zmiany przepisów dotyczących urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela od 1.01.2018 r.

9 Luty 2018

Biuletyn informacyjny nr 317
Nowa podstawa programowa dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.

1 Luty 2018

Biuletyn informacyjny nr 316
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

26 Styczeń 2018

Biuletyn informacyjny nr 315
Ferie zimowe 2018

18 Styczeń 2018

Biuletyn informacyjny nr 314
Zmiany przepisów dotyczących urlopu wypoczynkowego dyrektora i nauczyciela - zawarte w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

12 Styczeń 2018

Biuletyn informacyjny nr 313
Zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018

5 Styczeń 2018

Biuletyn informacyjny nr 312
Zmiany w przepisach oświatowych wchodzące w życie od 1 stycznia 2018 r.

19 Grudzień 2017

Biuletyn informacyjny nr 311
Przepisy przejściowe wprowadzające nowy status nauczycieli

19 Grudzień 2017

Biuletyn informacyjny nr 310
Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 roku

15 Grudzień 2017

Biuletyn informacyjny nr 309
Konkurs „Nauczyciel-Innowator”

8 Grudzień 2017

Biuletyn informacyjny nr 308
Finansowanie zadań oświatowych – ustawa podpisana

23 Listopad 2017

Biuletyn informacyjny nr 307
Organizacja kształcenia i wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

20 Listopad 2017

Biuletyn informacyjny nr 306
Nowości w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

10 Listopad 2017

Biuletyn informacyjny nr 305
Szybki i bezpieczny internet w szkołach

3 Listopad 2017

Biuletyn informacyjny nr 304
Sejm przyjął ustawę o finansowaniu zadań oświatowych

26 Październik 2017

Biuletyn informacyjny nr 303
MEN rewolucjonizuje kryteria oceny nauczycieli

19 Październik 2017

Biuletyn informacyjny nr 302
Zmiany w Karcie Nauczyciela

12 Październik 2017

Biuletyn informacyjny nr 301
Nowa formuła organizacji kształcenia specjalnego

5 Październik 2017

Biuletyn informacyjny nr 300
Nowości w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające

27 Wrzesień 2017

Biuletyn informacyjny nr 299
Zmiany w klasyfikacji budżetowej obowiązujące od 01 stycznia 2018 r.

20 Wrzesień 2017

Biuletyn informacyjny nr 298
Konkurs MEN Nauczyciel-Wolontariusz Roku

13 Wrzesień 2017

Biuletyn informacyjny nr 297
Ostateczne poprawki w planach nadzoru pedagogicznego

7 Wrzesień 2017

Biuletyn informacyjny nr 296
Ostatnie dni na planowanie nadzoru

1 Wrzesień 2017

Biuletyn informacyjny nr 295
Nowy rok szkolny – nowe plany nadzoru pedagogicznego

18 Sierpień 2017

Biuletyn informacyjny nr 294
Ustawa o systemie oświaty wg stanu na 1 września 2017 r.

10 Sierpień 2017

Biuletyn informacyjny nr 293
Jest kolejne nowe rozporządzenie MEN

3 Sierpień 2017

Biuletyn informacyjny nr 292
Nowe ramowe statuty placówek publicznych

20 Lipiec 2017

Biuletyn informacyjny nr 291
Zmiany od 1 września 2017 r.

13 Lipiec 2017

Biuletyn informacyjny nr 290
Zmiany ustawy o systemie oświaty

8 Czerwiec 2017

Biuletyn informacyjny nr 289
Zmiany w podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego

1 Czerwiec 2017

Biuletyn informacyjny nr 288
Nowe wymagania wobec dyrektorów

25 Maj 2017

Biuletyn informacyjny nr 287
Propozycje założeń dla finansowania oświaty

18 Maj 2017

Biuletyn informacyjny nr 286
Organizacja publicznych szkół i przedszkoli od 1 września 2017 r.

11 Maj 2017

Biuletyn informacyjny nr 285
Wyjaśnienia MEN w sprawie nauczania indywidualnego

27 Kwiecień 2017

Biuletyn informacyjny nr 284
Zmiany w systemie informacji oświatowej

20 Kwiecień 2017

Biuletyn informacyjny nr 283
Szkolnictwo sportowe od 1 września 2017 r.

6 Kwiecień 2017

Biuletyn informacyjny nr 282
Przygotowanie do zawodu nauczycielskiego

30 Marzec 2017

Biuletyn informacyjny nr 281
MEN zrezygnował z podstawy programowej dla godzin wychowawczych

16 Marzec 2017

Biuletyn informacyjny nr 280
Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 r.

2 Marzec 2017

Biuletyn informacyjny nr 279
MEN rozwiewa wątpliwości w sprawie uczniów o SPE

23 Luty 2017

Biuletyn informacyjny nr 278
Opinia ZNP o wysokości planowanego wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego

16 Luty 2017

Biuletyn informacyjny nr 277
Zmiany w Karcie Nauczyciela opublikowane w styczniu 2017 r.

2 Luty 2017

Biuletyn informacyjny nr 276
Nowe stawki wynagrodzenia minimalnego nauczycieli w 2017 r.

26 Styczeń 2017

Biuletyn informacyjny nr 275
Projekty nowych rozporządzeń MEN

19 Styczeń 2017

Biuletyn informacyjny nr 274
Zmiany w szkolnictwie zawodowym

12 Styczeń 2017

Biuletyn informacyjny nr 273
Prezydent podpisał ustawę o reformie oświaty

15 Grudzień 2016

Biuletyn informacyjny nr 272
Sejm uchwalił reformę ustroju szkolnego

8 Grudzień 2016

Biuletyn informacyjny nr 271
Podział części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w roku 2017

1 Grudzień 2016

Biuletyn informacyjny nr 270
Konsultacje nowej podstawy programowej

17 Listopad 2016

Biuletyn informacyjny nr 269
Funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów w okresie przekształceń

10 Listopad 2016

Biuletyn informacyjny nr 268
Komentarz do nowych przepisów dotyczących placówek doskonalenia nauczycieli

3 Listopad 2016

Biuletyn informacyjny nr 267
Opublikowano nową wersję ustaw wprowadzających reformę oświaty

27 Październik 2016

Biuletyn informacyjny nr 266
Losy kadry szkół wygaszanych oraz przekształcanych

13 Październik 2016

Biuletyn informacyjny nr 265
Życzenia z Okazji Dnia Edukacji Narodowej

6 Październik 2016

Biuletyn informacyjny nr 264
Propozycja nowej pozycji prawnej statutu

29 Wrzesień 2016

Biuletyn informacyjny nr 263
Weszły w życie przepisy dotyczące uczniów powracających z zagranicy

22 Wrzesień 2016

Biuletyn informacyjny nr 262
Zmiany w ocenianiu uczniów

15 Wrzesień 2016

Biuletyn informacyjny nr 261
Nowe przepisy dotyczące udzielania pomocy dzieciom i uczniom

7 Wrzesień 2016

Biuletyn informacyjny nr 260
Ostatnie dni na planowanie nadzoru

1 Wrzesień 2016

Biuletyn informacyjny nr 259
Nowy rok szkolny – plany nadzoru już gotowe?

25 Sierpień 2016

Biuletyn informacyjny nr 258
Nowy rok szkolny – nowe plany nadzoru pedagogicznego

18 Sierpień 2016

Biuletyn informacyjny nr 257
Zmiany w kwalifikacjach nauczycieli religii katolickiej

11 Sierpień 2016

Biuletyn informacyjny nr 256
Zmiany w ustawie o systemie oświaty

28 Lipiec 2016

Biuletyn informacyjny nr 255
W nowym ustroju szkolnym jeden wychowawca od klasy I do IV

21 Lipiec 2016

Biuletyn informacyjny nr 254
Analiza nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

7 Lipiec 2016

Biuletyn informacyjny nr 253
Zmiany w systemie oświaty od 2017 r.

30 Czerwiec 2016

Biuletyn informacyjny nr 252
Założenia reformy edukacji

16 Czerwiec 2016

Biuletyn informacyjny nr 251
Nowe rozporządzenie MEN

9 Czerwiec 2016

Biuletyn informacyjny nr 250
Zmiany w Karcie Nauczyciela

2 Czerwiec 2016

Biuletyn informacyjny nr 249
Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty

19 Maj 2016

Biuletyn informacyjny nr 248
Zmiany w wymaganiach kwalifikacyjnych wobec nauczycieli

12 Maj 2016

Biuletyn informacyjny nr 247
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

28 Kwiecień 2016

Biuletyn informacyjny nr 246
Priorytety subwencji oświatowej na 2017 rok

21 Kwiecień 2016

Biuletyn informacyjny nr 245
Dyskryminacja w szkołach

14 Kwiecień 2016

Biuletyn informacyjny nr 244
Subwencja ogólna na 2016 r.

7 Kwiecień 2016

Biuletyn informacyjny nr 243
Projekt zmian ustawy o systemie oświaty

31 Marzec 2016

Biuletyn informacyjny nr 242
Dylematy związane z rekrutacją do szkół i przedszkoli

17 Marzec 2016

Biuletyn informacyjny nr 241
Zmiany w organizacji wypoczynku

2 Marzec 2016

Biuletyn informacyjny nr 240
Najważniejsze proponowane zmiany Karta Nauczyciela

25 Luty 2016

Biuletyn informacyjny nr 239
Różnice w edukacji – raport NIK

10 Luty 2016

Biuletyn informacyjny nr 238
Przebudowa organizacyjna systemu oświaty

4 Luty 2016

Biuletyn informacyjny nr 237
Zmiany w zakresie obowiązku szkolnego

28 Styczeń 2016

Biuletyn informacyjny nr 236
MEN przypomina obowiązki szkoły względem uczniów niepełnosprawnych

21 Styczeń 2016

Biuletyn informacyjny nr 235
Zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji

14 Styczeń 2016

Biuletyn informacyjny nr 234
Konsultacje społeczne nad projektem nowelizacji KN

7 Styczeń 2016

Biuletyn informacyjny nr 233
Zmiany w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli

17 Grudzień 2015

Biuletyn informacyjny nr 232
Jak zapewnić opiekę uczniom w przedświąteczne dni?

10 Grudzień 2015

Biuletyn informacyjny nr 231
Debata ZNP o gimnazjach

3 Grudzień 2015

Biuletyn informacyjny nr 230
Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

26 Listopad 2015

Biuletyn informacyjny nr 229
ZNP przeciw likwidacji gimnazjów

12 Listopad 2015

Biuletyn informacyjny nr 228
MEN przypomina, jak należy udostępniać uczniom i rodzicom prace pisemne

5 Listopad 2015

Biuletyn informacyjny nr 227
Zmiany w ustawie o systemie oświaty

29 Październik 2015

Biuletyn informacyjny nr 226
W roku 2016 zwiększona będzie subwencja na jednego ucznia

22 Październik 2015

Biuletyn informacyjny nr 225
Jak zachęcić uczniów do lekcji WF-u ?

15 Październik 2015

Biuletyn informacyjny nr 224
Zmiana podstawy programowej kształcenia w zawodach

8 Październik 2015

Biuletyn informacyjny nr 223
Szkoły muszą dostosować program wychowawczy i program profilaktyki do nowego rozporządzenia

1 Październik 2015

Biuletyn informacyjny nr 222
Z roku na rok przybywa nam dyslektyków

24 Wrzesień 2015

Biuletyn informacyjny nr 221
Zmiany w sprawdzianach i egzaminach

17 Wrzesień 2015

Biuletyn informacyjny nr 220
Zmiany od 1 września 2015 r.

27 Sierpień 2015

Biuletyn informacyjny nr 219
Plany nadzoru pedagogicznego

20 Sierpień 2015

Biuletyn informacyjny nr 218
Planowanie pracy na nowy rok szkolny 2015/2016

6 Sierpień 2015

Biuletyn informacyjny nr 217
Nowe uregulowania dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

30 Lipiec 2015

Biuletyn informacyjny nr 216
Kształcenie dzieci niepełnosprawnych

16 Lipiec 2015

Biuletyn informacyjny nr 215
Rewolucja w sklepikach szkolnych

9 Lipiec 2015

Biuletyn informacyjny nr 214
Dwulatki do przedszkola marsz!

2 Lipiec 2015

Biuletyn informacyjny nr 213
Znane są wyniki matury 2015

24 Czerwiec 2015

Biuletyn informacyjny nr 212
Poprawa bezpieczeństwa uczniów

18 Czerwiec 2015

Biuletyn informacyjny nr 211
Zmiany w systemie sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

11 Czerwiec 2015

Biuletyn informacyjny nr 210
Zmiany w nadzorze pedagogicznym

28 Maj 2015

Biuletyn informacyjny nr 209
Matematyki stanowczo za mało

21 Maj 2015

Biuletyn informacyjny nr 208
Język bardzo obcy

14 Maj 2015

Biuletyn informacyjny nr 207
Zmiany w statutach szkół

7 Maj 2015

Biuletyn informacyjny nr 206
Nowe zasady rekrutacji do szkół

23 Kwiecień 2015

Biuletyn informacyjny nr 205
Im mniej uczniów tym więcej nauczycieli

16 Kwiecień 2015

Biuletyn informacyjny nr 204
Niska jakość edukacji

9 Kwiecień 2015

Biuletyn informacyjny nr 203
Zmiany ustawy Karta Nauczyciela

2 Kwiecień 2015

Biuletyn informacyjny nr 202
Zmiany w ustawie o systemie oświaty

26 Marzec 2015

Biuletyn informacyjny nr 201
Edukacja domowa staje się coraz bardziej popularna

19 Marzec 2015

Biuletyn informacyjny nr 200
Zmiany w prawie oświatowym

12 Marzec 2015

Biuletyn informacyjny nr 199
Nauczyciele bez podwyżek

5 Marzec 2015

Biuletyn informacyjny nr 198
Nauka języka obcego w przedszkolu

26 Luty 2015

Biuletyn informacyjny nr 197
MEN rezygnuje z badań sprawdzających rzeczywisty poziom wiedzy uczniów

5 Luty 2015

Biuletyn informacyjny nr 196
Zmiany dotyczące świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

29 Styczeń 2015

Biuletyn informacyjny nr 195
Płatny dostęp do e-dziennika

22 Styczeń 2015

Biuletyn informacyjny nr 194
Nowe przepisy o bezpiecznym żywieniu w szkołach

15 Styczeń 2015

Biuletyn informacyjny nr 193
Czy będą podwyżki dla nauczycieli?

18 Grudzień 2014

Biuletyn informacyjny nr 192
MEN przejrzy przepisy dotyczące czasu wolnego od zajęć

4 Grudzień 2014

Biuletyn informacyjny nr 191
11 grudnia 2014r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie

27 Listopad 2014

Biuletyn informacyjny nr 190
MEN chce likwidacji dodatku wiejskiego

13 Listopad 2014

Biuletyn informacyjny nr 189
Inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa szkół

6 Listopad 2014

Biuletyn informacyjny nr 188
Zmiany w szkolnictwie zawodowym

30 Październik 2014

Biuletyn informacyjny nr 187
Będą pieniądze na edukację dla dzieci niepełnosprawnych

23 Październik 2014

Biuletyn informacyjny nr 186
Protest nauczycieli przeciwko zamrażaniu wynagrodzeń w 2015 r.

9 Październik 2014

Biuletyn informacyjny nr 185
Czekają nas tęczowe egzaminy zewnętrzne

2 Październik 2014

Biuletyn informacyjny nr 184
Weszło w życie rozporządzenie o konkursach i olimpiadach

25 Wrzesień 2014

Biuletyn informacyjny nr 183
Coraz więcej skarg na słabych nauczycieli

18 Wrzesień 2014

Biuletyn informacyjny nr 182
Polska szkoła niewłaściwie uczy języków

11 Wrzesień 2014

Biuletyn informacyjny nr 181
Ostatnie dni na planowanie nadzoru

4 Wrzesień 2014

Biuletyn informacyjny nr 180
Nowy rok szkolny – plany nadzoru już gotowe?

28 Sierpień 2014

Biuletyn informacyjny nr 179
Nowy rok szkolny 2014/2015

21 Sierpień 2014

Biuletyn informacyjny nr 178
Zasady zakupu podręczników

7 Sierpień 2014

Biuletyn informacyjny nr 177
Rozpoczęła się dystrybucja „Naszego Elementarza”

25 Lipiec 2014

Biuletyn informacyjny nr 176
Kolejny projekt nowelizacji UoSO

17 Lipiec 2014

Biuletyn informacyjny nr 175
Najważniejsze ustalenia tzw. ustawy podręcznikowej

26 Czerwiec 2014

Biuletyn informacyjny nr 174
Nauczyciel pod lupą

12 Czerwiec 2014

Biuletyn informacyjny nr 173
Zmiany ustawy o systemie oświaty

29 Maj 2014

Biuletyn informacyjny nr 172
Nauczyciele za likwidacją godzin karcianych

22 Maj 2014

Biuletyn informacyjny nr 171
Czy gminy dostaną subwencję na świetlicę?

15 Maj 2014

Biuletyn informacyjny nr 170
Edukacja domowa w dowolnym terminie

8 Maj 2014

Biuletyn informacyjny nr 169
ZNP apeluje w sprawie płac pracowników niepedagogicznych

24 Kwiecień 2014

Biuletyn informacyjny nr 168
Dyrektorzy szkół domagają się zmiany prawa

17 Kwiecień 2014

Biuletyn informacyjny nr 167
Zmiany w ustawie o systemie oświaty

10 Kwiecień 2014

Biuletyn informacyjny nr 166
Nowe legitymacje szkolne

3 Kwiecień 2014

Biuletyn informacyjny nr 165
Nie będzie podwyżek dla nauczycieli od 1 września 2014

27 Marzec 2014

Biuletyn informacyjny nr 164
Lekcje etyki będą organizowane nawet dla jednego ucznia

20 Marzec 2014

Biuletyn informacyjny nr 163
Maria Lorek przygotowuje darmowy podręcznik dla klas pierwszych

14 Marzec 2014

Biuletyn informacyjny nr 162
Planowane zmiany w systemie oświaty

6 Marzec 2014

Biuletyn informacyjny nr 161
Nie będzie zmian w Karcie Nauczyciela

26 Luty 2014

Biuletyn informacyjny nr 160
Zamieszanie w sprawie darmowych podręczników

18 Luty 2014

Biuletyn informacyjny nr 159
Obowiązkowy język obcy w przedszkolu

28 Styczeń 2014

Biuletyn informacyjny nr 158
Wzrost standardu podziału subwencji - nowe przepisy

20 Styczeń 2014

Biuletyn informacyjny nr 157
Kompetencje dyrektorów placówek oświatowych w zakresie rekrutacji w "okresie przejściowym"

11 Grudzień 2013

Biuletyn informacyjny nr 156
Zmiany w przepisach o uprawnieniach do ulgowych przejazdów i w Karcie Nauczyciela

2 Grudzień 2013

Biuletyn informacyjny nr 155
Nowe rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

18 Listopad 2013

Biuletyn informacyjny nr 154
Finansowe wsparcie Rady Rodziców

6 Listopad 2013

Biuletyn informacyjny nr 153
Szkoła bez zarzutu? Czy to możliwe?

1 Październik 2013

Biuletyn informacyjny nr 152
Kara dla dyrektora

23 Wrzesień 2013

Biuletyn informacyjny nr 151
Jak szkolić nauczycieli?

12 Wrzesień 2013

Biuletyn informacyjny nr 150
Kto ma rację: nauczyciel czy dyrektor?

9 Wrzesień 2013

Biuletyn informacyjny nr 149
Najważniejszy w planowaniu tydzień dla dyrektorów

26 Sierpień 2013

Biuletyn informacyjny nr 148
Plany nadzoru pedagogicznego dla każdego typu placówki

2 Lipiec 2013

Biuletyn informacyjny nr 147
Dylematy na koniec roku szkolnego

25 Czerwiec 2013

Biuletyn informacyjny nr 146
Nieznajomość ortografii szkodzi?

12 Czerwiec 2013

Biuletyn informacyjny nr 145
Zatrudniać krewnych i znajomych?

5 Czerwiec 2013

Biuletyn informacyjny nr 144
Dyrektor na urlopie

27 Maj 2013

Biuletyn informacyjny nr 143
Nauczyciele na wycieczce

23 Maj 2013

Biuletyn informacyjny nr 142
MEN opublikował nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru

16 Maj 2013

Biuletyn informacyjny nr 140
Nagana dyrektora - motywuje czy terroryzuje?

9 Maj 2013

Biuletyn informacyjny nr 139
Dlaczego zostałem dyrektorem?

24 Kwiecień 2013

Biuletyn informacyjny nr 138
Ilu nauczycieli straci pracę w tym roku?

17 Kwiecień 2013

Biuletyn informacyjny nr 137
Rzecznik Praw Obywatelskich i wybór podręczników w szkołach

12 Kwiecień 2013

Biuletyn informacyjny nr 136
Wyniki kontroli cieszą MEN, ale czy faktycznie są takie dobre?


Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT