Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny

Plany nadzoru pedagogicznego (39)

 1. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego- logopeda

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Wrzesień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 2. Plan nadzoru pedagogicznego dla ośmioklasowej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Wrzesień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 6
 3. Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola specjalnego z wczesnym wspomaganiem w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: przedszkole, inne
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 12
 4. Plan nadzoru pedagogicznego bursy w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 21 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 8
 5. Plan nadzoru pedagogicznego szkół specjalnych przysposabiających do pracy, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych...

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 9
 6. Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 8
 7. Plan nadzoru pedagogicznego liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 9
 8. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 16 Maj 2019
  Liczba stron w dokumencie: 5
 9. Plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu publicznym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2019
  Liczba stron w dokumencie: 4
 10. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Kwiecień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 4
 11. Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Luty 2019
  Liczba stron w dokumencie: 0
 12. Uchwała w sprawie projektu planu finansowego szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 13. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 14. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla ośrodka rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 15. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla bursy

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 16. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 17. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 201/2019 dla szkoły branżowej I stopnia

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 7
 18. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla poradni psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 19. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla liceum

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 20. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 21. Przykład statutu młodzieżowego domu kultury – stan na dzień 1 września 2018 r.

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 31 Lipiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 9
 22. Przykładowy wniosek o dopuszczenie programu nauczania wraz z arkuszem oceny programu nauczania z zajęć edukacyjnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 3 Lipiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 23. Wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na utworzenie oddziału integracyjnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 24. Odprawa emerytalna dla nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Maj 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 25. Pisma do ZZ i OP

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Kwiecień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 26. Umowa przedwstępna z nauczycielem od 01.09.2018 r.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Kwiecień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 27. Ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 27 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 28. Plan nadzoru niepublicznej specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogiczna

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 29. Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej pod kątem badania osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 30. Wniosek nauczyciela o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 31. Zobowiązanie osoby fizycznej ubiegającej się o udzielenie zezwolenia na założenie przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 32. Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym (Budowanie partnerstwa na płaszczyźnie rodzina-szkoła-gmina)

   

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 33. Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018 dla szkoły podstawowej prowadzącej klasy dotychczasowego gimnazjum

  Plan nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej prowadzącej klasy dotychczasowego gimnazjum.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 12 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 8
 34. Wzór pisma do wójta gminy o przekształceniu szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 24 Luty 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 35. Plan nadzoru pedagogicznego placówki w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Liczba stron w dokumencie: 9
 36. Plan nadzoru pedagogicznego poradni psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: inne
  Liczba stron w dokumencie: 9
 37. Plan nadzoru pedagogicznego publicznej biblioteki pedagogicznej w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: inne
  Liczba stron w dokumencie: 10
 38. Plan nadzoru pedagogicznego szkoły branżowej I stopnia, technikum, szkoły policealnej

   

  Typ placówki: inne
  Liczba stron w dokumencie: 9
 39. Plan nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Liczba stron w dokumencie: 9

Sprawozdania z realizacji planu nadzoru (31)

 1. Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 31 Lipiec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 4
 2. Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu publicznym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 4
 3. Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 5
 4. Przykład sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za pierwsze półrocze

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Luty 2019
  Liczba stron w dokumencie: 5
 5. Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 6. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu za rok szkolny 2017/2018

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 7. Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 8. Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 9. Przykładowe sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 27 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 10. Wzór sprawozdania z planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 22 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 11. Wzór: Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 22 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 12. Przykład sprawozdania z działalności przedszkola za I okres roku szkolnego 2017/2018

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 4 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 13. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dla liceum na rok bieżący

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 29 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 14. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej na rok bieżący

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 15. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 dla Przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 16. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 dla Placówki Niepublicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 7
 17. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 dla szkoły Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 10
 18. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 dla Gimnazjum

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 7
 19. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 6
 20. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 dla szkoły ponadgimnazjalnej

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Liczba stron w dokumencie: 10
 21. Sprawozdanie z realizacji zadań pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2016/2017

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 22 Maj 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 22. Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 22 Maj 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 23. Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 16 Maj 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 24. Sprawozdanie z działalności bursy/internatu w roku szkolnym 2016/2017

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 16 Maj 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 25. Sprawozdanie z działalności poradni psychologiczno – pedagogicznej za I okres roku szkolnego 2016/2017

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 16 Styczeń 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 26. Sprawozdanie z działalności ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego za I okres roku 2016/2017

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 16 Styczeń 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 27. Sprawozdanie z działalności bursy/ internatu za I okres roku szkolnego 2016/2017

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 16 Styczeń 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 28. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 w placówce niepublicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 16 Styczeń 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 29. Sprawozdanie z działalności przedszkola za I okres roku szkolnego 2016/2017

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 12 Styczeń 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3
 30. Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w I okresie roku szkolnego 2016/2017

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 12 Styczeń 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 31. Sprawozdanie z działalności szkoły za I okres roku szkolnego 2016/2017

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 12 Styczeń 2017
  Liczba stron w dokumencie: 3

Plany nadzoru pedagogicznego 2013/14 (0)
Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT