Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny

Plany nadzoru pedagogicznego (46)

 1. Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Bursy na rok szkolny 2020/2021

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 1 Wrzesień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 3
 2. Plan nadzoru pedagogicznego szkoły branżowej I stopnia, technikum, szkoły policealnej

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 28 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 10
 3. Plan nadzoru pedagogicznego poradni psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2020-2021

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 28 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 10
 4. Plan nadzoru pedagogicznego liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 2020-2021

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 10
 5. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola 2020/2021

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 13
 6. Plan nadzoru pedagogicznego dla dyrektora szkoły 2020/2021

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 9
 7. Odwołanie z funkcji opiekuna stażu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Grudzień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 1
 8. Plan nadzoru pedagogicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Kształcenie w formie zaocznej w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 13 Listopad 2019
  Liczba stron w dokumencie: 2
 9. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego- logopeda

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Wrzesień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 3
 10. Plan nadzoru pedagogicznego dla ośmioklasowej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 9 Wrzesień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 6
 11. Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola specjalnego z wczesnym wspomaganiem w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: przedszkole, inne
  Ostatnia aktualizacja: 27 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 12
 12. Plan nadzoru pedagogicznego bursy w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 21 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 8
 13. Plan nadzoru pedagogicznego szkół specjalnych przysposabiających do pracy, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych...

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 9
 14. Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 8
 15. Plan nadzoru pedagogicznego liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 20 Sierpień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 9
 16. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 16 Maj 2019
  Liczba stron w dokumencie: 5
 17. Plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu publicznym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2019
  Liczba stron w dokumencie: 4
 18. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 17 Kwiecień 2019
  Liczba stron w dokumencie: 4
 19. Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Luty 2019
  Liczba stron w dokumencie: 0
 20. Uchwała w sprawie projektu planu finansowego szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 21. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 22. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla ośrodka rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 23. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla bursy

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 24. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 25. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 201/2019 dla szkoły branżowej I stopnia

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 7
 26. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla poradni psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 27. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla liceum

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 6
 28. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 29. Przykład statutu młodzieżowego domu kultury – stan na dzień 1 września 2018 r.

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 31 Lipiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 9
 30. Przykładowy wniosek o dopuszczenie programu nauczania wraz z arkuszem oceny programu nauczania z zajęć edukacyjnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 3 Lipiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 31. Wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na utworzenie oddziału integracyjnego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 11 Czerwiec 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 32. Odprawa emerytalna dla nauczyciela

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Maj 2018
  Liczba stron w dokumencie: 1
 33. Pisma do ZZ i OP

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Kwiecień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 34. Umowa przedwstępna z nauczycielem od 01.09.2018 r.

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Kwiecień 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 35. Ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 27 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 3
 36. Plan nadzoru niepublicznej specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogiczna

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 2
 37. Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej pod kątem badania osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 18 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 2
 38. Wniosek nauczyciela o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 11 Grudzień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 39. Zobowiązanie osoby fizycznej ubiegającej się o udzielenie zezwolenia na założenie przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Listopad 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 40. Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym (Budowanie partnerstwa na płaszczyźnie rodzina-szkoła-gmina)

   

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Październik 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 41. Wzór pisma do wójta gminy o przekształceniu szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 24 Luty 2017
  Liczba stron w dokumencie: 1
 42. Plan nadzoru pedagogicznego placówki w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna
  Liczba stron w dokumencie: 9
 43. Plan nadzoru pedagogicznego poradni psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: inne
  Liczba stron w dokumencie: 9
 44. Plan nadzoru pedagogicznego publicznej biblioteki pedagogicznej w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: inne
  Liczba stron w dokumencie: 10
 45. Plan nadzoru pedagogicznego szkoły branżowej I stopnia, technikum, szkoły policealnej

   

  Typ placówki: inne
  Liczba stron w dokumencie: 9
 46. Plan nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019-2020

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Liczba stron w dokumencie: 9

Sprawozdania z realizacji planu nadzoru (12)

 1. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 6
 2. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2019/2020: kontrola, ewaluacja, wspomaganie, monitorowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej działalności przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 25
 3. Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 31 Lipiec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 4
 4. Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu publicznym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 4
 5. Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 24 Czerwiec 2019
  Liczba stron w dokumencie: 5
 6. Przykład sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za pierwsze półrocze

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Luty 2019
  Liczba stron w dokumencie: 5
 7. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu za rok szkolny 2017/2018

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 8. Przykładowe sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 27 Luty 2018
  Liczba stron w dokumencie: 5
 9. Wzór: Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 22 Styczeń 2018
  Liczba stron w dokumencie: 4
 10. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dla liceum na rok bieżący

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 29 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 5
 11. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej na rok bieżący

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2017
  Liczba stron w dokumencie: 4
 12. Sprawozdanie z działalności bursy/internatu za I okres roku szkolnego...

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 21 Luty 2020
  Liczba stron w dokumencie: 3

Plany nadzoru pedagogicznego 2013/14 (0)

Placówki oświatowe w dobie koronawirusa (9)

 1. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2020
  Liczba stron w dokumencie: 0
 2. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia na terenie szkoły procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Dokument zawiera:
  -zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia na terenie szkoły procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty;
  -procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19;
  -procedurę przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole w tym w salach, laboratoriach, salach ćwiczeniowych i szatni. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 5 Czerwiec 2020
  Liczba stron w dokumencie: 4
 3. Zaświadczenie dla miejsca pracy rodzica o braku możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola- COVID-19

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 18 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 4. Oświadczenie o woli przekazania dziecka do lat 8 w celu zapewnienia opieki

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 14 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1
 5. Zarządzenie dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 6. Zarządzenie Prezydenta Miasta lub Wójta lub Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym- COVID19

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 7 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1
 7. Zarządzenie dyrektora przedszkola miejskiego w sprawie wprowadzenie zasad kształcenia na odległość

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 3
 8. Regulamin pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 2
 9. Raport nauczyciela z podjętych działań w ramach kształcenia na odległość

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Maj 2020
  Liczba stron w dokumencie: 1Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT