Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r., poz. 1284), osoby...

PORADA PRAWNA

16 listopada 2023 Kadry

Czy dyrektor placówki oświatowo-wychowawczej (placówka nieferyjna), w której odbywają się zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dla uczestników w wieku 3-23 lat, musi kierować wszystkich pracowników (administracyjnych, obsługi, nauczycieli) na badania sanitarno-epidemiologiczne? Czy pracownik placówki oświatowo-wychowawczej może być dopuszczony do pracy jeżeli jest brak orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r., poz. 1284), osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Pracodawca ma obowiązek skierować pracowników przyjmowanych do pracy na badania sanitarno-epidemiologiczne (art. 6 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy). W związku z tym dyrektor placówki musi ocenić, na jakich stanowiskach pracownicy, z uwagi na kontakt z uczestnikami zajęć, pracują w warunkach umożliwiających przenoszenie zakażeń lub chorób zakaźnych. Z pewnością dotyczy to co najmniej nauczycieli, pracowników niepedagogicznych mających kontakt z żywnością lub pomagających uczestnikom zajęć w czynnościach higienicznych, natomiast oceny sytuacji pozostałych pracowników musi dokonać samodzielnie dyrektor lub może zasięgnąć opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opisując warunki pracy na poszczególnych innych stanowiskach. W sytuacji, gdy któraś osoba nie posiada wykonanych badań, a powinna je mieć, dopuszczenie jej do pracy mogłoby zostać uznane za naruszenie podstawowego obowiązku organu prowadzącego i dyrektora w zakresie zapewnienia warunków bhp pobytu uczestników zajęć w placówce zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT