Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z § 19a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 1289 z...

PORADA PRAWNA

Czy nauczyciel posiadający wykształcenie w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (studia podyplomowe ukończone w 2022 r.) oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia podyplomowe ukończone w 2019 r.) może pracować w szkole podstawowej jako pedagog specjalny?

Zgodnie z § 19a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 1289 z późn. zm.) „kwalifikacje bezterminowe” do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w szkołach podstawowych posiada osoba, która ukończyła:

1) jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej albo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej.

Brak w pytaniu informacji o ukończonych studiach - jeżeli nauczyciel ukończył co najmniej studia pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki oraz wymienione w pytaniu studia podyplomowe to posiada „kwalifikacje bezterminowe” do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego.

Powyższe potwierdzają wyjaśnienia Ministra Edukacji i Nauki.

Natomiast zgodnie z § 30a cytowanego rozporządzenia „kwalifikacje terminowe do 31 sierpnia 2026 r.” do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w szkołach podstawowych posiada osoba, która ma kwalifikacje do pracy w szkole podstawowej określone § 4 ust. 1 cytowanego rozporządzenia a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej (studia podyplomowe wymienione w pytaniu).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT