Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z § 56 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, Dz.U. z 2018 r.,...

PORADA PRAWNA

20 sierpnia 2018 Komunikaty MEN, CKE

Jakie druki arkuszy ocen i legitymacji trzeba stosować w roku szkolnym 2018/2019 w dotychczasowym trzyletnim LO?

Zgodnie z § 56 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, Dz.U. z 2018 r., poz. 939 dotychczasowe arkusze ocen założone przed dniem 19 maja 2018 r. uczniom dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego są prowadzone do czasu zakończenia przez tych uczniów kształcenia w tych szkołach. Również legitymacje szkolne wydane przez zmianą przepisów zachowują ważność do czasu odpowiednio zakończenia przez ucznia - § 69 ww. rozporządzenia. W klasach I arkusze ocen zakłada się na druku MEN-I/42a/2 i MEN-I/42b/2 - § 30 ust. 2 i załącznik nr 6, a legitymacje wydaje się na druku według odpowiednio wzoru nr 1 lub 6 określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia - § 69 ust. 5 rozporządzenia. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT