Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zasady nawiązywania nauczycielskiego stosunku pracy zostały całościowo uregulowane w art. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z...

PORADA PRAWNA

17 sierpnia 2023 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Od 1 września br. będzie zatrudniony w szkole psycholog w wymiarze 14 godzin tygodniowo. Psycholog w innej szkole jest zatrudniony na pełen etat i tam będzie od 1 września kontynuował drugi rok przygotowania do zawodu. Jaką umowę o pracę należy zawrzeć z takim pracownikiem – na czas określony 1 roku czy na czas nieokreślony?

Zasady nawiązywania nauczycielskiego stosunku pracy zostały całościowo uregulowane w art. 10
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.). Stosownie do art. 10 ust. 3a stosunek pracy z nauczycielem, który nie posiada stopnia awansu zawodowego, ale posiada wymagane kwalifikacje, co o najmniej 2 lata pracy w szkole, oraz posiada co najmniej dobrą ocenę pracy, nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Dla dyrektora szkoły istotne jest to, czy nauczyciel posiada stopień awansu zawodowego oraz czy posiada 2 letni staż pracy w szkole. Nauczyciel realizuje przygotowania do zawodu, co dowodzi, że nie ma stopnia awansu zawodowego. Staż pracy należy udowodnić albo zaświadczeniem z pracy albo świadectwem pracy. Brak wykazania, że nauczyciel przepracował 2 lata w charakterze nauczyciela powoduje, że stosunek pracy w drugiej szkole powinien się nawiązać na podstawie umowy na czas określony.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT