Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYPoradnik

Drukuj DRUKUJ

Standard A2 – Kompetencje zawodowe

Każdy w pełni odpowiedzialny dyrektor (kierownik jednostki) chcąc zapewnić prawidłowe jej funkcjonowanie, względną stabilizację, a zwłaszcza systematyczny rozwój, musi zadbać o właściwą pod względem wiedzy i umiejętności kadrę tak kierowniczą, jak i wykonawczą. W tym celu należy dopilnować, aby osoby sprawujące różne funkcje kierownicze w szkole czy placówce oraz wszyscy pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe pozwalające na skuteczne i efektywne wypełnianie powierzonych zadań i obowiązków. Proces zatrudniania pracowników powinien zapewniać wybór najlepszego kandydata na konkretne stanowisko. Należy również zapewnić ciągły (niestety bardzo często stymulowany przez dyrektora szkoły/placówki) rozwój kompetencji zawodowych pracowników już zatrudnionych. Najczęściej jest to realizowane poprzez różne formy doskonalenia i dokształcania zawodowego zarówno w ramach własnych możliwości, czyli znanego nam wszystkim WDN-u, jak i udział w formach doskonalenia zewnętrznego – od studiów zaocznych czy chociażby podyplomowych począwszy, a na seminariach czy warsztatach skończywszy. Do niezbędnych zadań stojących przed każdym dyrektorem, tylko w tym zakresie, zaliczyć należy:


1. Opracowanie jasnej procedury naboru nowych pracowników – analiza ofert, rozmowy kwalifikacyjne, konkurs. Przyjęcie każdego pracownika obojętnie na jakie stanowisko powinno być w pełni uzasadnione potrzebami i możliwościami szkoły.
2. Opracowanie i wdrożenie zasady doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji – zasady organizacji doskonalenia, plan nadzoru pedagogicznego - organizowanie szkoleń i narad (wszystko pod kątem realizacji przyjętych celów szkoły w koncepcji pracy). Zadanie to realizuje się poprzez planowanie środków w ramach odpisu finansowego właśnie na doskonalenie oraz na podstawie potrzeb szkoleniowych nauczycieli i zapisów rozwojowych ujętych w koncepcji pracy szkoły lub placówki.
3. Przyjęcie czytelnych kryteriów motywacyjnego systemu wynagradzania.
4. Opracowanie opisu poszczególnych stanowisk pracy w szkole/placówce, który powinien być załącznikiem do regulaminu organizacyjnego.
5. Wdrożenie systemu systematycznej weryfikacji wiedzy i umiejętności pracowników (samoocena, analiza efektywności, znajomość założeń podstawy programowej, autoewaluacja…).

 

Pełna treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników portalu.


W dalszej częsci poradnika znajdziecie Państwo m.in.:

  • szczegółowe omówienie zadań stojących przed dyrektorem w obszarze kompetencji zawodowych,
  • wskazanie czym jest opis stanowiska pracy,
  • praktyczne wskazówki, jak wykorzystać przykładowe dokumenty.

 

 

Zaloguj   Kup abonament

Data: 2011/08/01

 

Dokumenty:

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT