Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYPoradnik

Drukuj DRUKUJ

Standard A3 – Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna to niezwykle ważny element z punktu widzenia sprawności i niekolizyjności działania szkoły lub placówki oraz prawidłowego nią zarządzania. W swojej istocie struktura organizacyjna obejmuje układ stanowisk pracy, komórek i jednostek organizacyjnych wraz z zachodzącymi między nimi powiązaniami. Między innymi z tego też względu cała struktura organizacyjna powinna być dokładnie dostosowana do specyfiki i wielkości szkoły/placówki oraz do wytyczonych (tak aktualnych, jak i perspektywicznych) celów i zadań wynikających z koncepcji pracy. Powinien być również określony precyzyjny zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych (sekretariat, księgowość, intendent, dział administracyjny, itp. …), tak aby w przyszłości nie dochodziło między nimi do niepotrzebnych konfliktów kompetencyjnych. Mając na względzie bezkolizyjne funkcjonowanie szkoły lub placówki, jej dyrektor powinien w pierwszej kolejności:
1. Opracować czytelny regulamin organizacyjny w którym będą opisane zależności służbowe między pracownikami (nie może być sytuacji, w której jeden pracownik ma dwóch przełożonych – szefów).
2. Każdy pracownik powinien otrzymać (i potwierdzić jego przyjęcie) indywidualny zakres obowiązków.
3. Następnie opracować przejrzysty schemat organizacyjny szkoły/placówki (jako załącznik do regulaminu organizacyjnego).
4. Schemat powinien przedstawiać pionowe i poziome zależności pomiędzy poszczególnymi elementami – najlepiej w formie blokowej.
5. W podsumowaniu opracować projekt ewaluacji organizacji pracy szkoły.

 

 

Pełna treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników portalu.


W dalszej części poradnika znajdziecie Państwo m.in.:

  • praktyczne omówienie schemau organizacyjnego szkoły,
  • szczegółowe wskazanie rodzajów więzi organizacyjnych,
  • wskazówki dotyczące wykorzystania przykładowych dokumentów.

 

 

 

Zaloguj   Kup abonament

Data: 2011/07/31

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT