Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYPoradnik

Drukuj DRUKUJ

Standard A4 – Delegowanie uprawnień

  Sprawne zarządzanie szkołą/ placówką to nie tylko prawidłowo skonstruowana struktura organizacyjna z wszelkimi jej właściwościami. Niezbędny jest jeszcze odpowiedni podział zadań zgodny z posiadanymi kompetencjami. Dotyczy to zwłaszcza dużych szkół, a nawet zespołów szkół lub placówek, w których dyrektor nie jest w stanie jednoosobowo sprawować kontrolę nad prawidłowym przebiegiem wszystkich procesów szkolnych. Kluczowym zagadnieniem wówczas jest właśnie odpowiednie delegowanie poszczególnych uprawnień konkretnym stanowiskom strukturalnym oraz właściwym osobom na tychże stanowiskach. Okazuje się, że w mniejszych jednostkach, np. w przedszkolu, takie delegowanie jest równie ważne, tylko jego realizacja będzie wyglądała trochę inaczej. Wynika to z faktu, że w przedszkolu będzie brakowało takich możliwości strukturalnych jak to ma miejsce w dużych jednostkach organizacyjnych. Delegowanie uprawnień jest jedną z podstawowych umiejętności kierowniczych. Pozwala ono na odciążenie dyrektora sprawami bieżącymi, a skoncentrowanie się na sprawach najwyższej wagi dla placówki. Należy zatem precyzyjnie określić zakres uprawnień delegowanych poszczególnym członkom zespołu kierowniczego, ale i konkretnym pracowników (oczywiście gdy zaistnieje taka potrzeba). Zakres delegowania powinien być odpowiedni do wagi decyzji, które będzie można podejmować. Dyrektor musi przewidzieć wszystkie możliwe sytuacje tzw. nadzwyczajne. Ten element zarządzania jest potrzebny również do zapewnienia bezproblemowej pracy szkoły w sytuacji, gdy jej dyrektor z różnych powodów nie jest obecny w szkole/placówce. I to obojętnie, czy na krótki czas czy na czas dłuższy oraz czy absencja (czy niemoc) ma charakter nagły, czy planowy. Przewidujący i odpowiedzialny dyrektor przygotowuje takie dokumenty delegujące (pełnomocnictwa) odpowiednio wcześniej, ponieważ w sytuacji nadzwyczajnej często nie ma czasu (ani myśli) na właściwe ich przygotowanie. O takich przygotowanych pełnomocnictwach należy poinformować osoby zainteresowane i poprosić o zgodę wyrażoną w formie podpisu na dokumencie.

  Wiadomym jest, że takie pełnomocnictwo jest czasowe i „zaczyna działać” w określonej sytuacji opisanej wcześniej, a kończy swoją moc prawną w chwili powrotu dyrektora (lub wykonania zadania, którego pełnomocnictwo dotyczy). I jeszcze jedna kwestia – delegowanie uprawnień to nie tylko „władza”, ale i odpowiedzialność za jej wykorzystanie – czyli za efekty jej sprawowania. Jednak w takich sytuacjach nietrudno pogubić się co, kiedy, komu i na ile zostało powierzone.

 

Pełna treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników portalu.


W dalszej częsci poradnika znajdziecie Państwo m.in.:

  • szczegółowe omówienie, czym jest delegowanie uprawnień,
  • zalety i wady delegowania uprawnień,
  • praktyczne wskazówki wykorzystania przykładowych dokumentów.

 

 

 

Zaloguj   Kup abonament

Data: 2011/07/29

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT