Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYPoradnik

Drukuj DRUKUJ

Standard B4 – Analiza ryzyka

Sama analiza ryzyka będzie stanowiła pewne, z reguły teoretyczne, rozważanie ale poparte posiadaną już wiedzą i doświadczeniem dotyczącym ryzykownego zagadnienia, czy działania. Przecież doskonale sami wiemy, że nikt lepiej od nas nie będzie mógł stwierdzić, co u nas już wystąpiło, co z tego wyniknęło oraz jakie jest potencjalne prawdopodobieństwo powtórzenia się takiej sytuacji? Jest to tym bardzie zasadne, gdyż to my właśnie mamy opracować skalę oceny ryzyka i już według tej skali dokonać jego oceny. Absolutnie nie należy się przejmować tym, że popełnimy jakąś pomyłkę w tych szacunkach, gdyż tak się może zdarzyć. Ta nasza ocena jest tylko hipotezą, którą dopiero życie zweryfikuje. Pamiętajmy jednak, że ta hipoteza musi być poparta konkretnymi danymi i wnioskami z przeszłości (informacje statystyczne i merytoryczne).
Prawdopodobieństwo można określić opisowo, np. wystąpi, szansa wystąpienia, niewielka szansa wystąpienia. Albo po prostu: tak, nie, możliwe. Można je również określić poprzez stosowne obliczenia matematyczne. Skutkiem wystąpienia konkretnego ryzyka może być również niewykonanie zadania, częściowe wykonanie zadania, zaniechanie, narażenie osób wykonujących zadanie na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansowej, czy odpowiedzialność karną, brak możliwości sporządzenia wiarygodnego sprawozdania finansowego, statystycznego, brak realizacji podstawy programowej, wystąpienie zjawisk patologicznych wśród uczniów, zagrożenie zdrowia, życia, itp.

Właściwa analiza zidentyfikowanego ryzyka polega na ustaleniu, w jakim stopniu owo ryzyko może mieć wpływ na osiągnięcie celów placówki oraz realizację podjętych zadań. Dla każdego ryzyka należy określić tzw. próg istotności, po przekroczeniu którego ryzyko będzie uznane jako istotne i będzie wymagało podjęcia konkretnego działania w celu jego wyeliminowania lub zminimalizowania. Dla każdego ryzyka powinno się także przygotować propozycje ewentualnej reakcji po przekroczeniu progu akceptowalności.

 

Pełna treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników portalu.


W dalszej części poradnika znajdziecie Państwo:

  • omówienie progu istotności,
  • różne sposoby opisywania analizy ryzyka,
  • wskazówki praktycznego wykorzystania przykładowych dokumentów.

 

 

 

 

Zaloguj   Kup abonament

Data: 2011/08/05

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT