Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYPoradnik

Drukuj DRUKUJ

Standard D2 – Komunikacja wewnętrzna

  O ile w poprzedniej grupie „środek ciężkości” tak działań, jak i ich celu był skoncentrowany na pozyskaniu niezbędnych informacji o charakterze merytoryczno-prawnym pozwalających prawidłowo zarządzać placówką oraz właściwie wykonywać swoje zadania i obowiązki przez wszystkich jej pracowników, tak tutaj koncentracja działań jest skierowana na sprawny przepływ już pozyskanych informacji do poszczególnych jednostek organizacyjnych i konkretnych osób. Ważne jest, aby to odbywało się bez zbędnej zwłoki i niepotrzebnych (nieuzasadnionych przestojów dokumentacyjnych). Określony tu jest obowiązek sprawnego i bez zbędnej zwłoko przekazywania informacji potrzebnych (a niejednokrotnie niezbędnych) do prawidłowego wykonywania przez poszczególnych pracowników (lub określone grupy pracowników) powierzonych im zadań w celu osiągnięcia założonych celów i efektów.

  Zbudowanie sprawnego systemu, który umożliwi każdemu pracownikowi otrzymanie wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów jest dla szkoły fundamentalne. Efektem tego będzie właściwe wykorzystanie czasu pracy, co pozwoli na szybszą realizację danego zadania przy optymalnej ilości pracowników. System komunikacji powinien określać „drogę” każdego ze stosowanych w szkole dokumentów oraz osoby odpowiedzialne za ich przechowywanie i przekazywanie. Oryginały dokumentów powinny być odpowiednio przechowywane i zabezpieczone (zwłaszcza faktury, umowy, rachunki, zakresy czynności, oceny, arkusze, zarządzenia, decyzje – wyjątkowo o charakterze administracyjnym, itp.).

Pełna treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników portalu.


W dalszej części poradnika znajdziecie Państwo m.in.:

  • szczegółowe omówienie zasad postepowania z dokumentami,
  • wskazówki do stworzenia schematu obiegu dokumentów w placówce,
  • praktyczne zastosowanie przykładowych dokumentów.

 

 

 

Zaloguj   Kup abonament

Data: 2011/08/10

 

Dokumenty:

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT