Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Komentarz w sprawie zmian w rozporządzeniu w sprawie świadectw i dokumentów szkolnych

Komentarz w sprawie zmian w rozporządzeniu w sprawie świadectw i dokumentów szkolnych

 I. 2 lipca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1203 rozporządzenie MEiN z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, które weszło w życie z dniem 3 lipca 2021 r. z wyjątkiem § 1 pkt 5a, pkt 5b, pkt 5d w zakresie odesłania do ust. 5a, a także pkt 9, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 3 sierpnia 2021Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT