Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Urlop wypoczynkowy pracowników zatrudnionych na podstawie kodeksu pracy regulują przepisy art. 152 - 173 kodeksu pracy. Wymiar urlopu wynosi:1) 20 dni - jeżeli pracownik jest...

PORADA PRAWNA

Czy istnieje jakiś konkretny algorytm przy wyliczaniu wymiaru urlopu dla pracowników publicznego przedszkola zatrudnionych od września 2018r. na np.:2/22 etatu; 4/22 etatu; 6/22 etatu? Pracownicy zatrudnieni są na podstawie kodeksu pracy.

Urlop wypoczynkowy pracowników zatrudnionych na podstawie kodeksu pracy regulują przepisy art. 152 - 173 kodeksu pracy. Wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony powyżej (20 lub 26 dni); niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
W pierwszej kolejności należy więc ustalić wymiar urlopu dla poszczególnych pracowników niepełnozatrudnionych, np.:
2/22 tj. 0,09 etatu x 26 dni = 2,34 (w zaokrągleniu 3 dni)
4/22 tj. 0,18 etatu x 26 dni = 4,68 (w zaokrągleniu 5 dni).
Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu w wymiarze godzinowym, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
Osobie zatrudnionej w wymiarze 0,09 etatu będzie przysługiwał urlop w wymiarze 24 godzin (3 dni x 8 godzin). Jeżeli np. pracuje jeden dzień w tygodniu przez 2 godziny, to urlopu udziela się (z puli 24 godzin) w tym dniu w wymiarze 2 godzin.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT