Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nie można stwierdzić, czy nauczyciel może prowadzić zajęcia rewalidacyjne. Na podstawie § 23 ust. 1 w zw. z § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z...

PORADA PRAWNA

05 października 2021 Prawo oświatowe

Czy nauczyciel, który ukończył kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, może prowadzić zajęcia rewalidacyjne lub z wczesnego wspomagania rozwoju?

Nie można stwierdzić, czy nauczyciel może prowadzić zajęcia rewalidacyjne. Na podstawie § 23 ust. 1 w zw. z § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 1289 ze zm.) kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone w § 3 i § 4 rozporządzenia (w pytaniu nie podano żadnych informacji w tym zakresie), a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Dyrektor musi więc zweryfikować posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola, szkoły lub placówki, ponieważ bez nich samo ukończenie kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki jest niewystarczające.

Natomiast nauczyciel nie może prowadzić zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zgodnie z § 15 ust. 4 ww. rozporządzenia kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która: 1) ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 2) ukończyła studia w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 3) ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 4) ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy określone w § 20 ww. rozporządzenia. Nauczyciel nie ukończył studiów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka ani z logopedii; kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki nie należy do żadnej z tych specjalności. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT