Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od organizacji pracy danego niepublicznego przedszkola, uregulowanej w statucie tego przedszkola – art. 172 ust. 3 w zw. z art. 102...

PORADA PRAWNA

Czy w przedszkolu niepublicznym w okresie dyżuru wakacyjnego powinna być realizowana podstawa programowa?

Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od organizacji pracy danego niepublicznego przedszkola, uregulowanej w statucie tego przedszkola – art. 172 ust. 3 w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 9 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.). Jeśli ze statutu wprost wynika, że w tym czasie są prowadzone np. tylko zajęcia opiekuńcze lub zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, nie ma obowiązku realizacji podstawy programowej. W razie braku takich postanowień podstawa powinna być realizowana co wynika z charakteru placówki nieferyjnej działającej przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw statutowych (analogicznie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, Dz.U. z 2017 r., poz. 649 ze zm.). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT