Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082), dyrektor szkoły przekazuje do zaopiniowania zakładowym lub...

PORADA PRAWNA

07 września 2021 Prawo oświatowe

Czy w przypadku, gdy w szkole jedynym nauczycielem należącym do związków zawodowych jest nauczyciel przebywający na urlopie bezpłatnym, wynikającym z art. 17 ust. 2 KN, dyrektor szkoły ma obowiązek wnioskowania do związku, do którego należy ww. nauczyciel, o opinię arkusza organizacyjnego oraz aneksów do arkusza?

Na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082), dyrektor szkoły przekazuje do zaopiniowania zakładowym lub międzyzakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli. Jeśli więc pracownik jest zrzeszony w międzyzakładowej organizacji związkowej spełniającej ww. wymogi, to nieobecność nauczyciela w pracy nie uchyla obowiązku opiniowania arkusza organizacji szkoły lub aneksu do arkusza; podczas urlopu bezpłatnego nauczyciel pozostaje pracownikiem i jest zrzeszony w organizacji związkowej (art. 110 ust. 5 PO). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT