Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.Zajęcia...

PORADA PRAWNA

Czy w ramach godzin tzw. "kartowych" można przydzielić nauczycielowi zajęcia kompensacyjno-korekcyjne dla uczniów z opinią poradni ped.-psych.? Nauczyciel posiada odpowiednie kwalifikacje.


Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.

Zajęcia te powinny – wg opinii MEN - być przeznaczone dla uczniów mających trudności w nauce lub wręcz rozwijające ich zainteresowania. Decyzje podejmuje dyrektor.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy –Karta Nauczyciela, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało prezentowane poniżejstanowisko w sprawie sposobu wykonania tego przepisu. Jednocześnie informujemy,że stanowisko to nie stanowi wiążącej wykładni przepisów prawa. Podjęcie decyzji w kwestiirodzaju zajęć, które będą realizowane w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 4ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, przydzielenie tych godzin do realizacji poszczególnym nauczycielom oraz rozliczanie tych godzin, należy bowiem do kompetencji dyrektora szkoły.

 

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT