Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Żaden przepis nie nakazuje wystawienia dokumentu „delegacji”. Jeśli nauczyciel został zobowiązany do wyjazdu do szkoły w innej miejscowości i tak zachowuje prawo do...

PORADA PRAWNA

11 kwietnia 2019 Prawo oświatowe

Dyrektor wysyłając nauczyciela do innej szkoły nie wystawił delegacji (polecenia wyjazdu) tłumacząc się brakiem pieniędzy. Czy postąpił zgodnie z prawem, jeżeli nie to proszę o podanie podstawy prawnej.

Żaden przepis nie nakazuje wystawienia dokumentu „delegacji”. Jeśli nauczyciel został zobowiązany do wyjazdu do szkoły w innej miejscowości i tak zachowuje prawo do zwrotu kosztów przejazdu na zasadach określonych w art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm. w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, Dz.U. z 2013 r., poz. 167. Natomiast przepisy nie gwarantują zwrotu kosztów przejazdu w tej samej miejscowości, a więc przysługują one nauczycielowi tylko, jeśli przewidują je wewnętrzne regulacje szkoły (statut, regulaminy) – art. 9 § 1 KP. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT