Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawa prawa przetwarzania danych przez przedszkole jest uzależniona od tego czyje dane, jakich kategorii i w jakich celach przetwarza. Sytuacja w każdym przedszkolu może...

PORADA PRAWNA

03 września 2018 Prawo oświatowe

Jaką należy obecnie podać podstawę prawną na podstawie której przedszkole przetwarza dane osobowe?

Podstawa prawa przetwarzania danych przez przedszkole jest uzależniona od tego czyje dane, jakich kategorii i w jakich celach przetwarza. Sytuacja w każdym przedszkolu może więc się różnić. Podstawy prawne przetwarzania zwykłych danych osobowych wymienia art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s. 1), a przetwarzania szczególnych danych osobowych, w tym dotyczących zdrowia, wymienia art. 9 RODO. Tytułem przykładu można wskazać, że: 1) przetwarzanie wizerunku odbywa się na podstawie zgody rodzica ucznia, pełnoletniego ucznia lub pracownika, czyli na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 2) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457) i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami właściwych ministrów oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3) dane osobowe pracowników są przetwarzane m.in. na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917 (w tym w oparciu o art. 221 – art. 223 w zw. z art. 94 pkt 9a i 9b), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami właściwych ministrów oraz art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT