Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel ma obowiązek brania udziału w zebraniach rady pedagogicznej jako jej członek w ramach tzw. zadań statutowych także, gdy dyrektor zawiadomi go o terminie zebrania...

PORADA PRAWNA

Nauczyciel jest doradcą metodycznym. Z tego tytułu jeden dzień w tygodniu jest nieobecny w pracy. Jeżeli w dniu jego nieobecności wypadnie rada pedagogiczna, to czy powinien w niej uczestniczyć, czy jest to nieobecność usprawiedliwiona?

Nauczyciel ma obowiązek brania udziału w zebraniach rady pedagogicznej jako jej członek w ramach tzw. zadań statutowych także, gdy dyrektor zawiadomi go o terminie zebrania przypadającym poza stałymi dniami pracy, zgodnie z art. 69 ust. 1 i 3 – 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm., art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215). Natomiast nauczyciel może złożyć wniosek do dyrektora jako przełożonego służbowego o zwolnienie go z udziału w zebraniu rady i jego obecność zostanie usprawiedliwiona dopiero, gdy dyrektor pozytywnie rozpatrzy wniosek albo też dyrektor może ustalić z nauczycielem, że jest zwolniony z udziału w zebraniach rady pedagogicznej przypadających w dniu, gdy wykonuje zadania doradcy metodycznego (art. 7 ust. 1 KN, § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT