Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Z pytania nie wynika, na jakiej podstawie nauczycielce zmieniono wymiar zatrudnienia - czy została przeniesiona do innej szkoły na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela, a w...

PORADA PRAWNA

Nauczycielka do końca kwietnia b.r. była zatrudniona w pełnym wymiarze. Jednakże od miesiąca maja jej głównym miejscem zatrudnienia stała się inna szkoła, a w naszej placówce nauczycielka realizuje jedynie 2 godziny tygodniowo. Poprzednio wysługa za lata pracy wypłacana była w naszej placówce. Na jakiej podstawie cofnąć teraz tej Pani dodatek za wysługę, skoro wypłaca go inna placówka?

Z pytania nie wynika, na jakiej podstawie nauczycielce zmieniono wymiar zatrudnienia - czy została przeniesiona do innej szkoły na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela, a w Państwa szkole zawarto z nią nową umowę, czy też w drodze aneksu do umowy. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (...):

§ 7.2. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

Jeżeli nauczycielka została przeniesiona, to w Państwa szkole powinna otrzymać nową umowę o pracę bez dodatku za wysługę lat. Dodatek ten otrzyma po 3 latach pracy.

Jeżeli umowa została zmieniona aneksem (zmniejszenie wymiaru godzin), wówczas nauczycielka powinna wskazać na piśmie, która szkoła jest jej głównym miejscem pracy. W takim przypadku stosunek pracy zawarty z Państwa szkołą jest kontynuowany, a nauczycielka nie posiada świadectwa pracy obejmującego okres pracy w Państwa szkole. W szkole, która jest obecnie jej głównym miejscem pracy wypłacany dodatek nie obejmuje zatem tego okresu. W dalszym ciągu powinni więc Państwo wypłacać dodatek, ale jedynie za okres zatrudnienia w Państwa szkole. Za poprzednie okresy zatrudnienia dodatek wypłaca druga szkoła.

 

 

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT