Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego...

PORADA PRAWNA

02 lipca 2019 Kadry

Nauczycielka od 9 czerwca 2018 r. do 8 lipca 2018 r. przyniosła zwolnienie lekarskie (ciąża). Dnia 29.06.2018 r. stanęła na komisję w związku z awansem zawodowym i otrzymała stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Nauczycielka od 1 września 2019 r. wraca do pracy po urlopie macierzyńskim i nadal nie przyniosła aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego do zakładu pracy do kadr. Czy dyrektor w momencie otrzymania tego aktu ma obowiązek wyrównania płac od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r., czy podwyżka płac powinna nastąpić w momencie złożenia aktu, czyli od 1.09.2019 r. bez wyrównania za uprzedni rok ?

Zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu – art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. Jeżeli urlop macierzyński nauczycielka rozpoczęła najwcześniej w październiku 2018 r., podwyżka wynagrodzenia powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku, którą stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęła urlop macierzyński (art. 36 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. z 2019 r. poz. 645). Natomiast wyrównanie nie przysługuje, jeśli nauczycielka urlop macierzyński rozpoczęła przed 1 października 2018 r., ponieważ w podstawie wymiaru zasiłku nie zostanie uwzględnione wyższe wynagrodzenie z września 2018 r. i w takiej sytuacji wyższe wynagrodzenie przysługuje dopiero od czasu powrotu do pracy po urlopach macierzyńskim i rodzicielskim.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT