Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zagadnienie nauki ucznia niepełnosprawnego w szkole podstawowej regulują dwa rozporządzenia. Treść pytania jest niejasna, czy chodzi o dodatkowe lata nauki ponad 11 lat w...

PORADA PRAWNA

06 października 2021 Prawo oświatowe

Pytanie dotyczy sytuacji uczennicy z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym chodzącej do szkoły powszechnej. W przyszłym roku dziewczynka kończy 18 lat. Miała wydłużony czas edukacji odpowiednio o 1 rok w pierwszym etapie i o 2 lata w drugim. Czy dziewczynka może uczęszczać do naszej szkoły do 20. roku życia – zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym? Jakie kroki powinny być podjęte przez rodziców i szkołę, by umożliwić jej uczęszczanie do szkoły w przyszłym roku?

Zagadnienie nauki ucznia niepełnosprawnego w szkole podstawowej regulują dwa rozporządzenia. Treść pytania jest niejasna, czy chodzi o dodatkowe lata nauki ponad 11 lat w szkole podstawowej. Obowiązujące przepisy dopuszczają naukę w szkole podstawowej przez 11 lat, a więc po wydłużeniu pierwszego etapu edukacyjnego (3 klasy) o 1 rok oraz drugiego etapu edukacyjnego (5 lat) o 2 lata, na zasadach określonych w § 5 ust. 1 pkt 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r., poz. 639 ze zm.). Jeśli więc sytuacja dotyczy tego, że uczennica w bieżącym roku szkolnym kończy 10. rok nauki w szkole podstawowej, to jeszcze przez jeden rok szkolny może uczęszczać do szkoły z tytułu wydłużenia na podstawie podjętej uchwały rady pedagogicznej; w takiej sytuacji rodzice i szkoła nie muszą podejmować dodatkowych działań.

Gdyby natomiast w tym roku szkolnym uczennica kończyła 11. rok nauki w szkole podstawowej, to zastosowanie będzie miał § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1309), zgodnie z którym kształcenie uczniów niepełnosprawnych może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20. rok życia – w przypadku szkoły podstawowej. Ponieważ wskazany przepis nie określa żadnych szczegółowych zasad trwania nauki w szkole podstawowej dłużej niż w 8 klasach, należy przyjąć, że wystarczające jest złożenie wniosku przez rodzica oraz jego rozpatrzenie przez dyrektora jako przedstawiciela szkoły (art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2021 r., poz. 1082). Natomiast w razie wątpliwości, zwłaszcza wobec braku orzecznictwa w tej sprawie, warto także zwrócić się o interpretację do kuratora oświaty, jakie działania – z powodu braku regulacji w tym zakresie – powinni podjąć rodzice oraz szkoła. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT