Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z § 1a ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w...

PORADA PRAWNA

08 listopada 2020 Prawo oświatowe

Szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym finansowanym z funduszy marszałkowskich- dodatkowe, indywidualne zajęcia w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Czy w związku z rozporządzeniem MEN o zawieszeniu zajęć edukacyjnych w formie stacjonarnej w szkole mogą odbywać się zajęcia w ramach projektu (indywidualnie)?

Zgodnie z § 1a ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1389 ze zm.), do dnia 3.01.2021 r. na obszarze kraju zostało ograniczone funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Z § 2 ust. 3a ww. rozporządzenia wynika, że zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wyjątkiem zajęć prowadzonych w szkole dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania. Natomiast zgodnie z § 2 ust. 3b ww. rozporządzenia w przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane w taki sposób, dyrektor szkoły ustala inny sposób realizowania tych zajęć. W związku z tym, że w tym dyrektor powinien rozważyć, czy zajęcia w ramach projektu edukacyjnego mogą być realizowane zdalnie (co raczej powinno być regułą, gdy w taki sposób szkoła udziela pomocy uczniem w ramach swojej statutowej działalności) lub ewentualnie w inny przyjęty sposób, np. indywidualnie z uczniem w siedzibie szkoły, co jednak powinno stanowić wyjątek.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT