Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy nie regulują takiej sytuacji. Jeżeli w szkole jest więcej dodatkowych języków obcych do wyboru, nauczanych jako drugi obowiązkowy język zgodnie z ramowym planem...

PORADA PRAWNA

10 lipca 2019 Prawo oświatowe

W klasach IV-VI szkoły podstawowej wprowadzony został dodatkowy język rosyjski w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Godziny te zostały wprowadzone decyzją organu prowadzącego (godziny OP). Nie mamy tu do czynienia z oddziałami dwujęzycznymi. Czy rodzice mogą zrezygnować z uczęszczania na język w następnym roku szkolnym?

Przepisy nie regulują takiej sytuacji. Jeżeli w szkole jest więcej dodatkowych języków obcych do wyboru, nauczanych jako drugi obowiązkowy język zgodnie z ramowym planem nauczania np. w grupie międzyoddziałowej, rodzice według zasad określonych w statucie szkoły (lub w ich braku – na podstawie uznaniowej decyzji dyrektora) będą mogli zmienić język rosyjski na inny (art. 98 ust. pkt 17, art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT