Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Z reguły, gdy likwiduje się stanowisko pracy, stosunek pracy wypowiada się. Nie ma jednak żadnych ograniczeń rozwiązywania umów na mocy porozumienia stron - jeżeli strony...

PORADA PRAWNA

05 grudnia 2012 Kadry

Z dniem 30 listopada gmina - nasz organ prowadzący - zlikwidowała szkolną stołówkę. Szkoła zatrudniała kucharkę, z którą na mocy porozumienia stron (data porozumienia - 23 listopada) rozwiązano stosunek pracy z dniem 30 listopada w związku z likwidacją stanowiska pracy i wypłacono trzymiesięczną odprawę na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pracownik - kucharka - miała umowę zawartą na czas nieokreślony. Szkoła nie rozwiązała stosunku pracy za wypowiedzeniem, gdyż ostateczną decyzję o likwidacji stołówki otrzymała w ostatnim tygodniu listopada. Czy procedura rozwiązania stosunku pracy została przeprowadzona prawidłowo?

Z reguły, gdy likwiduje się stanowisko pracy, stosunek pracy wypowiada się. Nie ma jednak żadnych ograniczeń rozwiązywania umów na mocy porozumienia stron - jeżeli strony tak ustaliły, rozwiązanie umowy jest ważne.

Poza tym,  jeżeli przyczyna rozwiązania stosunku pracy leży po stronie pracodawcy, to mimo braku wypowiedzenia, pracownikowi należy się odprawa.

 

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:

Art. 10. 1. Przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1.

 

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT