Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu niepełnosprawności uczniów, czyli w praktyce z różnych specjalności pedagogiki specjalnej...

PORADA PRAWNA

12 października 2020 Prawo oświatowe

Zwracam się z prośbą o sporządzenie opinii prawnej dotyczącej zatrudnienia osoby prowadzącej zajęcia rewalidacyjne. W szkole w związku z liczbą uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność z zachowaniem 2 godzin na ucznia, organizowanych jest 8 godzin zajęć rewalidacyjnych. Czy pedagog szkolny z wykształceniem pedagogika specjalna może realizować zajęcia rewalidacyjne w ramach swojego etatu podstawowego 22 godziny, czy też należy te godziny przeznaczyć do prowadzenia dla specjalisty spoza placówki/dodatkowo zatrudnionego, czy też istnieje możliwość, aby pedagog szkolny z pensum 22 miał nadgodziny i w ich ramach realizował zajęcia rewalidacyjne do 1½ etatu?

Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu niepełnosprawności uczniów, czyli w praktyce z różnych specjalności pedagogiki specjalnej – § 23 ust. 1 w zw. z § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1289). W sytuacji, gdy pedagog szkolny posiada kwalifikacje zgodne z rodzajem niepełnosprawności uczniów (czyli specjalność z pedagogiki specjalnej zgodną z niepełnosprawnościami uczniów), można jemu powierzyć zajęcia rewalidacyjne w ramach pensum albo ewentualnie godzin ponadwymiarowych – łącznie za jego zgodą w wymiarze nieprzekraczającym 1,5 etatu pedagoga, określonego przez organ prowadzący na poziomie nie wyższym niż 22 godziny (art. 35 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215).
W sytuacji, gdy z niektórymi lub wszystkimi uczniami nauczyciel ten nie może prowadzić zajęć rewalidacyjnych, a więc gdy uczniowie posiadają niepełnosprawności innego rodzaju niż specjalność nauczyciela z pedagogiki specjalnej, konieczne jest zatrudnienie dodatkowych osób z kwalifikacjami adekwatnymi do niepełnosprawności uczniów.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT