Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Uproszczone zasady uzyskiwania zgody na kształcenie poza przedszkolem i szkołą

Uproszczone zasady uzyskiwania zgody na kształcenie poza przedszkolem i szkołą

I. Parlament przyjął uproszczone zasady uzyskiwania zgody na kształcenie poza przedszkolem i szkołą (tzw. edukacja domowa) dokonując zmian w art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm. w 2020 r. poz. 1378, w 2021 r. poz. 4).
Nowe zasady będą obowiązywać od 1 lipca 2021 r.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 8 czerwca 2021
Wcześniejsze wersje i powiązane rozporządzeniaCopyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT