Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Skoro umowa została zawarta na czas określony i ma ulec rozwiązaniu z upływem umówionego terminu, zbędne jest jej wypowiedzenie, natomiast stowarzyszenie na zasadzie...

PORADA PRAWNA

02 lutego 2019 Prawo oświatowe

5 lat temu stowarzyszenie przejęło na drodze umowy prowadzenie szkoły publicznej. 31 sierpnia 2019 r. wygasa umowa, czy w przypadku nie przedłużenia umowy gmina ma obowiązek przejęcia szkoły? Czy w przypadku podjęcia decyzji przez stowarzyszenie o nie przedłużaniu umowy na prowadzenie szkoły należy o tym poinformować gminę z odpowiednim wyprzedzeniem ( umowa zakłada trzymiesięczny okres wypowiedzenia) ? Jaki będzie status nauczycieli w przypadku przejęcia szkoły przez gminę ( mają umowy ze szkołą)?Czy pozostaną w dalszym ciągu pracownikami szkoły?

Skoro umowa została zawarta na czas określony i ma ulec rozwiązaniu z upływem umówionego terminu, zbędne jest jej wypowiedzenie, natomiast stowarzyszenie na zasadzie dobrowolności może poinformować gminę, że nie jest zainteresowane jej ewentualną zmianą wydłużającą okres powierzenia lub zawarciem kolejnej takiej umowy. Z art. 9 ust. 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) wynika, że osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego, która przejęła do prowadzenia szkołę publiczną na podstawie umowy, nie może zlikwidować tej szkoły; na wniosek tej osoby jednostka samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę, przejmuje jej prowadzenie w trybie określonym w umowie. Ponieważ w omawianej sytuacji przekazanie szkoły nastąpiło na czas określony, po upływie tego terminu szkoła "powróci" do gminy bez konieczności złożenia wniosku przez stowarzyszenie, a zasady jej przejęcia może określać umowa. Nauczyciele pozostaną pracownikami szkoły na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm. Co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia szkoły do prowadzenia przez gminę stowarzyszenie powinno poinformować pracowników na piśmie, wskazując termin przejścia do pracodawcy, którym będzie gminna szkoła oraz o przyczynie tej sytuacji - rozwiązaniu umowy o przekazaniu szkoły do prowadzenia stowarzyszeniu (art. 231 § 3 KP). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT