Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora, powierzenia...

PORADA PRAWNA

30 lipca 2020 Nadzór pedagogiczny

Czy dyrektor jest zobowiązany powołać wicedyrektorów na czas swojej kadencji, czy może tego dokonać tylko na rok szkolny?

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. Przepis ten, ani też inne regulacje ustawy PO, nie określają okresu powierzenia stanowiska wicedyrektora, w tym nie ma podstawy prawnej do twierdzenia, że powierzenie stanowiska wicedyrektora musi pokrywać się z okresem kadencji dyrektora. W konsekwencji to dyrektor decyduje, na jaki czas powoła wicedyrektora i może powołać go np. na jeden rok szkolny; okres ten powinien natomiast zostać wskazany organom opiniującym powierzenie funkcji wicedyrektora. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT