Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), który jest zamieszczony w rozdziale 4 PO „Społeczne organy w systemie...

PORADA PRAWNA

01 lutego 2019 Inne

Czy dyrektor szkoły może być zobowiązany do pokrycia faktur, rachunków z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przez Radę Rodziców. Na umowach które są podstawą do wezwań do zapłaty jest pieczątka szkoły i podpis byłej Pani przewodniczącej Rady Rodziców a faktury wystawione na Rade Rodziców przy szkole?. Czy dyrektor powinien złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez była Panią przewodnicząca, która nie stawia się na wezwania dyrektora i obecnej rady rodziców W celu wyjaśnienia sprawy?. Dodam, że ta sytuacja miała miejsce przed kadencja obecnego dyrektora i czy w takiej sytuacji nowa Rada Rodziców i nowy dyrektor mogą być wzywanie do zapłaty?

Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), który jest zamieszczony w rozdziale 4 PO „Społeczne organy w systemie oświaty”, w szkołach działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. Rada rodziców jest wyłącznie wewnętrznym organem w systemie oświaty i nie jest samodzielną, odrębną od szkoły jednostką organizacyjną; nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym, z powodu braku osobowości prawnej. Z tych względów rada rodziców nie może być stroną umowy cywilnoprawnej (pismo Izby Skarbowej w Poznaniu z 25.06.2008 r., ILPB3/423-198/08-2/MM). Rada rodziców nie może również zaciągać zobowiązań w imieniu szkoły, skoro szkołę reprezentuje dyrektor - art. 68 ust. 1 pkt 1 PO. Szkoła nie musi regulować należności, a o powyższych regulacjach powinna poinformować wierzycieli, którzy powinni skierować ewentualne roszczenia przeciwko byłej przewodniczącej rady rodziców. Skoro szkoła nie jest pokrzywdzona, nie powinna składać zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT