Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.), w ramach obowiązującego czasu pracy i...

PORADA PRAWNA

05 września 2021 Prawo oświatowe

Czy dyrektor szkoły może przydzielić nauczycielowi biblioteki do opieki grupę uczniów na jednej godzinie lekcyjnej, ponieważ klasa rozpoczyna lekcję o godz. 10.00, a część uczniów dojeżdżających dociera do szkoły wcześniej, a w tym czasie nie ma opieki świetlicowej?

Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.), w ramach obowiązującego czasu pracy i otrzymywanego wynagrodzenia nauczyciel realizuje inne zajęcia i czynności niż w ramach pensum, wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. Zadania nauczyciela bibliotekarza określa statut konkretnej szkoły, zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082). Jeśli więc statut danej szkoły przewiduje, że do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy opieka nad uczniami przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, to takie obowiązki można mu powierzyć. Bez znajomości statutu udzielenie jednoznacznej odpowiedzi jest niemożliwe. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT