Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawą realizowania zajęć z doradztwa zawodowego jest art. 26a oraz art. 109 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082)....

PORADA PRAWNA

02 kwietnia 2022 Nadzór pedagogiczny

Czy godziny z doradztwa zawodowego w szkole podstawowej można realizować po 2 w wymiarze tygodniowym (ale nie w bloku)?

Podstawą realizowania zajęć z doradztwa zawodowego jest art. 26a oraz art. 109 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082). Zgodnie ze wskazanymi przepisami szkoły prowadzą zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego, w celu wspierania dzieci i uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu:

  1. w klasach I-VI szkół podstawowych orientacji zawodowej, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
  2. w klasach VII - VIII szkół podstawowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

Stosownie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania (Dz. U. z 2019 r., poz. 639) w klasach VII i VIII szkoły podstawowej realizuje się 10 godzin doradztwa zawodowego w ciągu roku. Z uwagi na fakt, że przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 325) nie określają w jaki sposób umiejscowić zajęcia w planie, dyrektor szkoły może samodzielnie podjąć decyzję w tej kwestii. Dyrektor może przeznaczyć na zajęcia z doradztwa przykładowo 1 godzinę w tygodniu przez okres 2,5 miesiąca, 1 godzinę w miesiącu w skali roku czy też może przeznaczyć w danym semestrze w określonych tygodniach 2 godziny na tydzień. Nie ma obowiązku realizowania tych zajęć w blokach po 2 godziny; godziny mogą być rozłożone na różne dni tygodnia.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT