Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od poprzedniej oceny pracy lub dorobku zawodowego. Nauczyciel jest...

PORADA PRAWNA

09 maja 2016 Awans zawodowy

Czy nauczyciel, któremu kończy się staż na nauczyciela dyplomowanego, powinien mieć aktualną ocenę pracy przed przystąpieniem do komisji kwalifikacyjnej?

Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od poprzedniej oceny pracy lub dorobku zawodowego. Nauczyciel jest oceniany za okres pracy od ostatniej oceny do dnia sporządzenia kolejnej. Bowiem w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Natomiast na zakończenie stażu po otrzymaniu sprawozdania, w ciągu 21 dni dyrektor sporządza ocenę pracy dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Podstawa prawna: 1. USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.), w szczególności art. 6a. ; 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego; 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT