Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne § 7. 1. rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,...

PORADA PRAWNA

Czy nauczyciel posiadający tytuł zawodowy licencjata uzyskany na kierunku filologia polska w specjalności nauczycielskiej z oligofrenopedagogiką i tytuł magistra filologi polskiej posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej? Jakie kwalifikacje są odpowiednie do tego typu pracy?

§ 7. 1. rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 7 sierpnia 2015 r. poz 1113) mówi, że szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Zatem kwalifikacje nauczyciela wspomagającego powinny być dostosowane do potrzeb dzieci, z jakimi będzie pracował.
Moim zdaniem w/w osoba ma wymagane kwalifikacje do bycia nauczycielem wspomagającym w klasie integracyjnej – o ile jest to szkoła podstawowa, i w tej klasie znalazły się dzieci z niepelnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (rzadziej w stopniu umiarkowanym) wskazanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Co do zasady indywidualna ocena kwalifikacji nauczyciela, czyli zbieżności jego wykształcenia z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz wykonywanych zadań, należy do dyrektora szkoły. Dyrektor przy określeniu kwalifikacji nauczyciela powinien przeanalizować orzeczenia dzieci z klasy integracyjnej i na tej podstawie określić swoje wymagania.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT