Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (...) przewiduje wyjątki od obowiązku przepracowania co najmniej 6 miesięcy, aby nabyć prawo do 13-tki w...

PORADA PRAWNA

30 stycznia 2015 Kadry

Czy nauczycielowi zatrudnionemu zgodnie z organizacją roku szkolnego od dnia 01.09.2013r należy się 13 za rok 2014 w przypadku gdy zwolnił się z pracy od 03.04.2014r. Proszę o pilną odpowiedź w tej kwestii.

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (...) przewiduje wyjątki od obowiązku przepracowania co najmniej 6 miesięcy, aby nabyć prawo do 13-tki w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu. Wśród tych wyjątków wymienia przypadki rozwiązania stosunku pracy w związku z:
a) przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
b) przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
c) likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
d) likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją.

Tylko w powyższych przypadkach pracownik nabywa prawo do 13-tki. Nauczyciel opisany w pytaniu sam rozwiązał stosunek pracy, zatem nie nabył prawa do dodatkowgo wynagrodzenia rocznego za 2014 rok - nie przepracował co najmniej 6 miesięcy, a nie podlega ustawowym wyłączeniom związanym z ustaniem zatrudnienia.

 

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT