Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Fakt, że w czasie spotkania z organem prowadzącym dyrektor szkoły powinien prowadzić zajęcia w szkole, może być powodem do wnioskowania o ustalenie innego terminu...

PORADA PRAWNA

14 listopada 2016 Kadry

Czy organ prowadzący szkołę ma prawo wezwać w trybie natychmiastowym dyrektora i wicedyrektorów do swojej siedziby, nie uwzględniając faktu, że aktualnie prowadzą zajęcia z uczniami i jednocześnie szkoła pozostaje bez nadzoru. Nadmieniam, że nie było powodów do takiego wezwania. Czy dyrektor mógł odmówić i żądać ustalenia godziny, która nie kolidowałaby z zajęciami prowadzonymi zgodnie z planem lekcji.

Fakt, że w czasie spotkania z organem prowadzącym dyrektor szkoły powinien prowadzić zajęcia w szkole, może być powodem do wnioskowania o ustalenie innego terminu spotkania, co w przypadku niezbyt pilnych spraw, powinno być przez organ prowadzący uwzględnione. Skoro jednak organ prowadzący, mimo to, zdecydował się na pilne wezwanie dyrekcji szkoły do swojej siedziby, to z pewnością, w jego przekonaniu, były ku temu ważne powody (podobnie jest w przypadku narad dyrektorów - zdarza się, że kolidują z ich planem lekcji). 

W pytaniu zaproponowanym rozwiązaniem jest odmowa i żądanie ustalenia innego terminu. Należy pamiętać, że zadania dyrektora szkoły, w większości przypadków, są powiązane z organem prowadzącym - w przepisach oświatowych wyrażane to jest słowami "za zgodą", "w porozumieniu", a więc nastawione są na współpracę. Z kolei w zakresie prawa pracy, organ prowadzący wykonuje w stosunku do dyrektora szkoły zadania pracodawcy. 


Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT