Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem MEiN:„Nadzór pedagogiczny będzie sprawowany w dwóch formach:• kontroli;• wspomagania”,zrezygnowano natomiast z ewaluacji i...

PORADA PRAWNA

13 września 2021 Nadzór pedagogiczny

Czy w planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022 powinno być ujęte monitorowanie?

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem MEiN:

„Nadzór pedagogiczny będzie sprawowany w dwóch formach:
• kontroli;
• wspomagania”,

zrezygnowano natomiast z ewaluacji i monitorowania.

Co do samej kontroli:

„Będzie [ona] prowadzona w szkole lub placówce, odpowiednio do zakresu nadzoru pedagogicznego wynikającego z art. 55 ustawy – Prawo oświatowe, w celu oceny:
1. stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
2. przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce;
3. efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki”.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT